Ansvar

Ansvarsfulla lån

Profilkredit arbetar med ansvarsfull långivning och vill stå för en god kreditgivningssed. Här under ger vi en inblick i hur vi försöker att skapa ansvar inom lånebranschen.

Marknadsföring

Hos Profilkredit är det viktigt att ge potentiella och existerande kunder realistiska och användbara råd och information kring de lån vi erbjuder:

 • Marknadsföringen avser en högkostnadskredit.
 • Om du tvivlar på att du kan betala tillbaka ditt lån, vill vi aldrig rekommendera dig att ta ett lån hos Profilkredit.
 • Vi lånar endast ut pengar till kortsiktigt bruk.
 • Efter ett par dagar skickar vi ett mail till de kunder som har tagit ett lån, där vi upplyser dem om att de kan ge en recension om oss på Trustpilot. Det gör vi för att ge personer möjlighet att dela deras upplevelser med vår service till andra potentiella kunder.

Kreditvärdering

När du ansöker om ett lån hos Profilkredit, gör vi en automatisk kreditvärdering. Denna värdering sker i relation till både nya och befintliga kunder.

Innan du får ett lån godkänt hos oss, ska följande vara gällande:

 • Du ska vara minst 20 år och myndig
 • Du ska ha ett svenskt personnummer och folkbokföringsadress
 • Du får inte vara registrerad hos Kronofogden
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar
 • Du måste ha en regelbunden inkomst
 • Du får inte redan ha ett aktivt lån hos Profilkredit

Utöver dessa förhållanden gäller även följande:
Ansökanden kan vid första lånet låna vilket belopp som helst, mellan 10.000 - 50.000 kr.

Kreditstatus

Vid ansökningen för ett lån hos Profilkredit, ger du samtycke till, att vi gör en kreditvärdering av dig. På detta vis kan vi styrka vår kundkännedom och lära känna våra kunder bättre.

Låneprocessen hos Profilkredit

Du har alltid tillgång till din betalningsinformation och faktura via dina sidor. Där har du även möjlighet för att förlänga eller lösa ditt lån och rätta dina personliga upplysningar. Du kommer löpande bli informerad via sms och e-mail kring datumet du ska betala tillbaka, så att du undviker påminnelseavgifter. Vår kundservice är hjälpsamma med alla frågor rörande ditt lån våra tjänster.

Säkerhetsnät

Hos Profilkredit säkrar vi våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi tar kontakt med kunder, som vill förlänga sina lån och försöker att ge råd till en bra lösning för att ha möjlighet att betala tillbaka.

Vid tillfälle av saknad återbetalning, skickar vi saken till inkasso, så att kunden inte kan skuldsätta sig ytterligare.

Om du har problem med återbetalningen är det alltid bättre om du kontaktar oss och meddelar det, istället för att låta saken gå vidare utan att göra något åt det. Kontakta vår kundservice för en dialog och hjälp med ditt lån.

Risker med skuldsättning

Innan du tar ett lån är det mycket viktigt att du är medveten om och förstår riskerna med skuldsättning. Om du tar ett lån och och inte betalar tillbaka i tid, kan det innebära följande risker:

 • Överkonsumtion: låna aldrig mer än det du faktiskt behöver. Möjligheten för att låna är relativt enkel och det kan därför leda till att du lånar ett belopp som är mycket högre än vad du egentligen behöver. Detta kan medföra svårigheter när det är dags att betala tillbaka, då man undervärderat sina utgifter eller sin ekonomiska situation på annat sätt.
 • Inte möjlighet för att betala tillbaka: ha alltid koll på att du kan betala tillbaka hela beloppet eller din månatliga betalning utan problem. Detta för att du inte ska behöva ta ett nytt lån för att betala tillbaka ett gammalt lån. Det är mycket viktigt att aldrig hamna i en spiral, som är svår att komma ut ur. Ta aldrig fler lån än vad du verkligen kan klara av.
 • Betalningsanmärkning och Kronofogden: om tillfälle ändå uppstår, att du har lånat för mycket och/eller inte kan betala tillbaka din skuld, finns risken för att du får en betalningsanmärkning. Det är Kronofogdemyndigheten som hanterar ärendet och gör en bedömning om betalningsföreläggande. Som huvudregel är en betalningsanmärkning kvar i 3 år och kan försvåra dina möjligheter för ta lån, upprätta abonnemang eller köpa vissa saker.

Hur du kan få hjälp med budget- och skuldfrågor

De som har problem med ekonomin på grund av stora skulder kan få hjälp med Skuldrådgivning. Om du behöver rådgivning och hjälp med budget- och skuldfrågor rekommenderar vi dig att kontakta Konsumentverkets vägledning för personer med skuldproblem på www.konsumentverket.se. De kan hjälpa dig att komma i kontakt med en konsumentvägledare. Du kan även direkt kontakta din lokala konsumentvägledare.