Årsredovisning

Det är långt ifrån alla som tänker att ordet redovisning tillför glädje och skoj, nog är det vanligare att man kan få lite stress eller ångest över just redovisning. 

En årsredovisning är inget undantag, så vida du inte är en revisor, då hoppas vi att du har ett större intresse i ekonomiska redovisningar än vad den gemene man har. Men redovisning kan faktisk vara både kul och intressant. 

Här nedan går vi igenom lite grunder när det kommer till årsredovisning och förhoppningsvis kan det öka ditt intresse.

Vad är en årsredovisning

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av föregående räkenskapsår. Den innehåller bland annat resultaträkning och balansräkning, detta styrs av årsredovisningslagen. 

Syftet med en årsredovisning är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. 

Vad ska en årsredovisning innehålla

 • Företaget eller verksamhetens resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter (för att tydliggöra balansräkningen)
 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Kassaflödesanalys (gäller endast större företag)

Vilket regelverk gäller för mitt aktiebolags årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, intäkter och skulder ska värderas. 

I huvudregel upprättar man årsredovisningen efter K3-reglerna, men räknas ditt aktiebolag som ett mindre företag så har du möjlighet att istället upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna. 

closeup of a wireless router and a man using smartphone on living room at home ofiice , Concepts wifi connect .

Vad räknas som ett större aktiebolag eller företag

Det finns tre stycken olika kriterier där två av dem måste uppfyllas för att ditt aktiebolag ska räknas som ett större företag. Dessa kriterier behöver även uppfyllas två år i följd.

 • Medelantalet anställda har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Om ditt aktiebolag ej uppfyller två av dessa kriterier två år i följd så räknas ditt företag som ett mindre företag.

Måste man ha en revisor

Ett privat aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor ifall de under de två senaste åren i följd uppnår minst två av de tre gränsvärden som listas här nedan.

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Privata aktiebolag som räknas som små aktiebolag och som inte når upp till dessa gränsvärden kan välja att inte ha revisor.

Hur lämnar man in årsredovisningen

Årsredovisningen kan lämnas in både via papper samt digitalt på Bolagsverket.se. Vill du däremot lämna in årsredovisningen digitalt behöver du en programvara som stöder digital inlämning. 

(dessa programvaror kan du hitta på bolagsverkets hemsida)

Inlämningen digitalt består av tre steg

 1. Ladda upp årsredovisningen direkt från din programvara som stödjer digital inlämning.
 2. Skriv in e-postadress och personnummer på de styrelseledamot eller verkställande direktör som du vill bjuda in.
 3. Den du bjudit in loggar sedan in med sitt BankID, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. 

låna pengar snabbt

Tjänster som hjälper dig med årsredovisningen

Det kan vara svårt ibland att hålla reda på alla lagar och regler som en årsredovisning måste förhålla sig till. Därför kan det vara bra att veta att det finns tjänster som hjälper dig med årsredovisningen.

Dessa tjänster kan kosta runt 1500 kr, vilket kan vara en kännbar summa, men det kan även vara skönt att slippa tänka på årsredovisningen överhuvudtaget.

Tjänsterna kan erbjuda både balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelser.