Snabblån

Bidrag

I Sverige finns det flera former av ekonomiska bidrag du kan söka.  Dessa bidrag är till för att hjälpa samhället och dig som privatperson. 

Att söka bidrag kan hjälpa dig ekonomiskt om du exempelvis är arbetslös, riskerar att bli att bli arbetslös eller om din inkomst helt enkelt inte räcker till för att täcka hyra eller andra utgifter som du har.

Du kan även få bidrag om du är pensioner eller förtidspensionerad. 

Hur söker man bidrag

När du tänkt söka ekonomiskt bidrag i Sverige så är de vanligast att man vänder sig till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen då de är dessa som har hand om de flesta ekonomiska bidragen som finns.

Det krävs även att du är försäkrad i Sverige.

Jämför lån

Vanliga bidrag

Då det finns flera typer av ekonomiska stöd i Sverige så kan de vara svårt och krångligt att veta vilka typer av stöd de finns och hur man kan få ta del av dessa stöd. 

Vi har tagit fram de vanligaste bidragen här nedan och även gått in lite djupare i några av dem.

Bidrag i Sverige

 • Ekonomiskt Bistånd
 • Föräldrapenning
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Sjukpenning
 • Pension
 • Efterlevandepension
 • Studiebidrag
 • A-kassa
 • Starta eget bidrag

Studiebidrag

Från att du fyllt 16 år och pluggar heltid på gymnasiet så får du studiebidrag på 1250 kronor i månaden. Studiebidraget betalas ut den sista vardagen varje månad under de månader som du går i skolan.

Uppfyller du kriterierna så får du bidraget automatiskt och behöver inte ansöka om det, undataget är om du ska studera utanför Sverige.

Innan du fyllt 18 så betalas bidraget ut till din vårdnadshavare, när du sedan fyllt 18 så får du det själv. Som längst kan du första till första halvåret som du fyller 20.

När första utbetalningen kommer beror på vilken månad som du fyller 16 år. Är du född från januari till juni så kommer fösta utbetalningen i september. Den som är född juni till september får första utbetalningen i oktober. De som är födda oktober till december får första utbetalningen i januari nästa år.

Kom ihåg att du kan bli av med studiebidraget ifall du skolkar, då kan du även bli återbetalningsskyldig.

Profilkredit.se

Barnbidrag

Om du har barn så kommer du automatiskt få ekonomiskt stöd via Försäkringskassan, ett så kallat barnbidrag. Barnbidraget är på 1250 kronor i månaden och kan betalas ut antingen i hela summan till en av föräldrarna eller uppdelat på två så båda föräldrarna får 625 kronor var. Har du flera barn så får du någonting som heter flerbarnstillägg. 

Vad är kraven för att få barnbidrag?

 • Du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller särskolan.
 • Både du och barnet är försäkrade i Sverige

Bostadsbidrag

Har din familj låga inkomster kan ni få hjälp med att betala en del av boendekonstanden. Ni måste bo och vara folkbokförda på adressen ni söker bidrag för och ha ett förstahandskontrakt, eller ett godkänt andrahandskontrakt.

Bostadsbidraget kan betalas ut om ni har barn som bor hemma till dess att barnet fyllt 18 år, eller om ni har barn över 18 år som studerar på heltid på grund eller gymnasieskola.

Bidragets storlek beror bland annat på vilken inkomst ni har, boendekostnad och hur många barn ni har.

Låna utan UC

Etableringsbidrag

Om du är ny i Sverige, har fått ditt uppehållstillstånds, samt är inskriven hos Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet så kan du ha möjlighet till etableringsersättning. 

Har du även barn så kan du dessutom få etableringstillägg samt att om du bor ensam i egen bostad kan du få bostadsersättning. 

Du får 231 kronor per dag under kartläggningsperioden och 308 kronor per dag när du deltar i etableringsprogrammet. 

A-kassa

För att ha rätt till A-kassa så behöver du vara inskriven i Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och försöka få ett nytt arbete. Det krävs också att du sköter kontakten med Arbetsförmedlingen och deltar både på planerade möten och följer din personliga plan som du fått via Arbetsförmedlingen.

Om du inte sköter kontakten med Arbetsförmedlingen och följer de kraven de har för att du ska söka arbete så kan du bli avstängd från ersättning.

För att du ska fortsätta har rätt till A-kassa så behöver du aktivitetsrapportera hos Arbetsförmedlingen varje månad.

I aktivitetsrapporten ska de ingå vilka jobb du sökt och när du sökt dem. Samt om du har varit på arbetsintervju eller fått ett jobb.

Starta eget bidrag

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och är på väg att starta och driva ett eget företag så kan du i vissa fall få ett starta eget bidrag. Men det är inte alltid så lätt att få. Du behöver ha goda förutsättningar att driva ett företag och en affärsidé som Arbetsförmedlingen bedömer kunna bli lönsam och bidra till stor del av din försörjning.

Innan Arbetsförmedlingen beslutar om du kan få bidraget så behöver du redovisa dina uppstartskostnader och ta fram en finansieringsplan för din verksamhet. 

Mer om att starta och driva företag hittar du på Verksamt.se

Kan man ta lån om man får bidrag

Så länge du har en inkomstkälla så har du möjlighet att låna pengar, även om inkomstkällan är bidrag och du går arbetslös. 

Söker man ett lån när man har en begränsad inkomst så kan även lånet bli begränsat. Det vill säga att om du är utan jobb och bara har bidrag som inkomst så kommer du vanligtvis inte kunna ta ett högre lån, däremot ett lägre lån brukar gå alldeles utmärkt. 

Låna upp till 50 000 kr hos Profilkredit!

Profilkredit.se är en av Sveriges säkraste långivare, en svensk kreditgivare under tillsyn av Finansinspektionen. 

Hos Profilkredit kan du låna 10 000 kronor upp till 50 000 kronor, ett extra tillskott i kassan.

För att kunna ta ett lån hos Profilkredit så behöver du vara minst 20 år och max 70 år. Dessutom finns följande krav för att erhålla ett lån.

 • Svenskt personnummer och folkbokföringsadress
 • Svenskt mobiltelefonnummer
 • En aktiv e-mailadress
 • Regelbunden inkomst
 • Ett bankkonto
 • E-legitimation (BankID