Låna utan UC

Bostadsbidrag

Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är en viss summa pengar som kan ansökas om och tilldelas varje månad för den som är under 29 år gammal och har låga inkomster. Syftet är att hyran totalt sett ska bli lägre och personen ifråga får mer pengar över till annat. Bostadsbidraget gäller för den som studerar eller arbetar, där man har rätt till bidraget både vid bostadsrätt eller om du hyr i andra hand. Det bidrag du väl får beror i sin tur på vilka inkomster och kostnader du har, det innebär att bidraget på sådant sätt är individuellt och anpassat efter varje individ.

Vem har rätt till bostadsbidrag?

Oftast ska följande gälla, om du är ensamstående kan du ha rätt till bostadsbidrag om:

  • Din sammanlagda årsinkomst före skatt är högst 86 720 kronor
  • Du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för din bostad.

Om du däremot ansöker om bostadsbidrag tillsammans med din partner eller om du är gift eller sambo så finns det ett maxtak på lön om 103 720 kronor om året, för att kunna ha rätt till bidrag. Det går fortsättningsvis att ta reda på om du har rätt till att få bostadsbidrag om du skriver in dina personuppgifter och övriga relevanta uppgifter såsom inkomst och boende, i “kassakollen” som beräknar detta åt dig.  

Om du istället har barn, och barn som bor hemma, så kan du ansöka om bostadsbidrag och utöver det få bostadstillägg under året 2021 som betalas ut automatiskt. Hur stort bidrag du kan få beror på inkomsten liksom kostnaderna även här. 

Bostadsbidrag student

Om du studerar kan du ansöka om bostadsbidrag, där den totala summan du kan få beror på dina inkomster, boendekostnad samt bostadens typ samt storlek.

Bostadsbidrag barnfamilj

Du som å andra sidan har en barnfamilj har likaså rätt till bostadsbidrag, hur mycket du får beviljat behöver prövas, där försäkringskassan beräknar bidraget givet de uppgifter du lämnar i ansökan.

ensamstående

Hur mycket får man i bostadsbidrag?

På de flesta hemsidorna där du kan tillhandahålla information om bostadsbidrag, finns det en “kassakoll” där du själv kan beräkna det potentiella bidraget. Där drar du enkelt pilen på den lön du har idag innan skatt och ser därmed vad bidraget hade blivit månadsvis, det finns även exempel på vad bidragets storlek kan bli om du exempelvis blir sjuk, får barn eller vid vård av barn.

Hur ansöker man om bostadsbidrag

På försäkringskassans hemsida kan du inledningsvis ta reda på att du uppfyller samtliga krav för att ansöka om bostadsbidrag. Ansökningsprocessen kan du göra via försäkringskassans hemsida och den är enkel med följande tre steg,

  1. Förbered digitala dokument om din bostad: du behöver bifoga följande dokument om: 
  • Du bor i hyresrätt med förstahandskontrakt
  • Du hyr i andra hand
  • Du bor i bostadsrätt
  • Du bor i eget hus
  1. Ta fram uppgifter om din inkomst:

Om du är ensamstående kan du ej få något bostadsbidrag om din årsinkomst (bruttolön) är högre än 86 720 kronor. Om du däremot har en make eller sambo så får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att ha rätt till bidrag.

  1. Ansök: Nu kvarstår det bara att ansöka. Ansökan skiljer sig dock beroende på om du ansöker som ensamstående eller om du bor med en partner,  har skyddade personuppgifter eller ansöker på blankett.

Sammanfattning om bostadsbidrag

De allra flesta studenter kan känna igen sig i att ha ont om pengar och behovet av att vara väldigt återhållsam för att få ekonomin att gå ihop. Att ha en åtstramad ekonomi kan vara väldigt påfrestande, speciellt om vardagen kännetecknas av mycket studier eller arbete. Om du å andra sidan är förälder och har en begränsad ekonomi så finns det en extern och ytterligare ekonomisk press, nämligen att försörja sina barn och samtidigt få vardagen att gå ihop. Att då ha rätt till bostadsbidrag är ett privilegium som verkligen underlättar livet för den som behöver det. Det innebär även att du får tid för annat och kan fokusera mer på praktiska saker såsom arbete eller studier. Det är således en otrolig förmån och en väldigt enkel ansökningsprocess att genomföra. Givetvis kan storleken på bidraget variera om du är student, sambos eller om det avser bostadsbidrag till barnfamiljer. Det beror på att inkomsterna samt kostnaderna varierar och är proportionerliga till det bidrag du har rätt till. Därför gäller det att du använder kassakollen och ser hur mycket du har rätt till att få varje månad. Men inledningsvis gäller det att du ser till att du uppfyller samtliga krav för att ha rätt till bostadsbidrag, dessa kan du hitta på försäkringskassans hemsida eller motsvarande. Ta vara på rätten till bostadsbidrag om du verkligen är i behov!

Profilkredit

De allra flesta kan känna igen sig i den enorma press en svår ekonomisk situationen kan medföra. Oberoende om du är student, har en familj att försörja eller lever ensam, så är det påfrestande att ha en begränsad ekonomi. Inte minst om det dyker upp oförutsedda kostnader, allt går inte att förutspå och det förekommer emellanåt händelser som ger upphov till dyra kostnader. I dessa fall är det inte säkert om det finns tillräckligt med pengar på kontot för att betala direkt eller ens bli beviljad lån omgående. Då kan den optimala lösningen vara att snabbt få ett lån, så att du kan betala kostnaden och återgå till det normala. Profilkredit är en långivare som hjälper sina kunder med såväl som kortsiktig och långsiktig ekonomi. De tillhandahåller god rådgivning samt kunskap om privatekonomi, därtill erbjuder de ett stort urval av lån för den som är i behov. På deras hemsida går det att läsa mer om olika snabblån det går att ansöka om samt om deras innehåll. Det finns även information om hur ansökningsprocessen går till utan att du behöver skapa ett konto eller logga in för mer information. Däremot förutsätter detta alternativ att du har en stabil och god ekonomi i övrigt, så att du kan vid senare tillfälle betala av skulden som snabblånet medför.