Årsredovisning

Det är långt ifrån alla som tänker att ordet redovisning tillför glädje och skoj, nog är det vanligare att man kan få lite stress eller ångest över just redovisning. 

En årsredovisning är inget undantag, så vida du inte är en revisor, då hoppas vi att du har ett större intresse i ekonomiska redovisningar än vad den gemene man har. Men redovisning kan faktisk vara både kul och intressant. 

Här nedan går vi igenom lite grunder när det kommer till årsredovisning och förhoppningsvis kan det öka ditt intresse.

Vad är en årsredovisning

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av föregående räkenskapsår. Den innehåller bland annat resultaträkning och balansräkning, detta styrs av årsredovisningslagen. 

Syftet med en årsredovisning är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. 

Vad ska en årsredovisning innehålla

 • Företaget eller verksamhetens resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter (för att tydliggöra balansräkningen)
 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Kassaflödesanalys (gäller endast större företag)

Vilket regelverk gäller för mitt aktiebolags årsredovisning

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, intäkter och skulder ska värderas. 

I huvudregel upprättar man årsredovisningen efter K3-reglerna, men räknas ditt aktiebolag som ett mindre företag så har du möjlighet att istället upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna. 

closeup of a wireless router and a man using smartphone on living room at home ofiice , Concepts wifi connect .

Vad räknas som ett större aktiebolag eller företag

Det finns tre stycken olika kriterier där två av dem måste uppfyllas för att ditt aktiebolag ska räknas som ett större företag. Dessa kriterier behöver även uppfyllas två år i följd.

 • Medelantalet anställda har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
 • Balansomslutningen har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen i företaget har under de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Om ditt aktiebolag ej uppfyller två av dessa kriterier två år i följd så räknas ditt företag som ett mindre företag.

Måste man ha en revisor

Ett privat aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor ifall de under de två senaste åren i följd uppnår minst två av de tre gränsvärden som listas här nedan.

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Privata aktiebolag som räknas som små aktiebolag och som inte når upp till dessa gränsvärden kan välja att inte ha revisor.

Hur lämnar man in årsredovisningen

Årsredovisningen kan lämnas in både via papper samt digitalt på Bolagsverket.se. Vill du däremot lämna in årsredovisningen digitalt behöver du en programvara som stöder digital inlämning. 

(dessa programvaror kan du hitta på bolagsverkets hemsida)

Inlämningen digitalt består av tre steg

 1. Ladda upp årsredovisningen direkt från din programvara som stödjer digital inlämning.
 2. Skriv in e-postadress och personnummer på de styrelseledamot eller verkställande direktör som du vill bjuda in.
 3. Den du bjudit in loggar sedan in med sitt BankID, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. 

låna pengar snabbt

Tjänster som hjälper dig med årsredovisningen

Det kan vara svårt ibland att hålla reda på alla lagar och regler som en årsredovisning måste förhålla sig till. Därför kan det vara bra att veta att det finns tjänster som hjälper dig med årsredovisningen.

Dessa tjänster kan kosta runt 1500 kr, vilket kan vara en kännbar summa, men det kan även vara skönt att slippa tänka på årsredovisningen överhuvudtaget.

Tjänsterna kan erbjuda både balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelser. 

Jämför lån

Låna pengar som arbetslös

Att låna pengar som arbetslös är inte alltid så enkelt. Det är dock ingen omöjlighet om du exempelvis har sjukersättning eller går på A-kassan. Men det är klart svårare än om du har ett arbete och fast inkomst. 

Men även om du inte har ett fast arbete så finns möjligheten att låna pengar. Även om man har aktivitetsersättning så kan man ibland bli beviljad ett lån. Här kommer vi att gå igenom mer om hur du kan låna pengar som arbetslös och vad som krävs. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det kan vara både svårare och mer riskfyllt att låna pengar som arbetslös eftersom att du oftast har en relativt liten inkomst och du bör alltid vara säkert på att du kommer ha råd att betala tillbaka lånet. 

Kan jag låna med A-kassa?

När du går på A-kassa kan det vara av flera olika anledningar. Det kan exempelvis bero på att du nyligen blivit arbetslös, att du är mellan två jobb eller att du har ett jobb som är säsongsbetonat och gör att du går på A-kassa under vissa delar av året. 

Oasvett vilket så finns möjligheten att låna pengar om du går på A-kassa. Något som är bra att känna till är dock att eftersom du ofta har en mindre inkomst när du går på A-kassa så handlar det i regel också om mindre belopp du kan låna. 

Beroende på vilken långivare du ansöker om ett lån hos så varierar beloppet du kan låna, men i regel är det mindre summor man beviljas när man går på A-kassa. 

Se till så att du ansöker om ett lånebelopp som du vet att du klarar av att amortera på varje månad om du är i behov av ett lån när du går på A-kassa.

Snabblån

Nackdelar med att låna pengar som arbetslös

När du är arbetslös och vill låna pengar så finns det en del nackdelar med detta. Det är för att när du är utan arbete så har du oftast en mindre inkomst och därmed så är ett lån som ska amorteras på varje månad en utgift som kan ta upp ganska stor del av din ekonomi. 

Därför är det viktigt att du tänker på om du faktiskt är i behov av ett låna medans du är arbetslös, eller om det finns andra sätta att lösa din situation på. 

Men om du behöver låna pengar när du är arbetslös så är det bra att vara medveten om att de lån du kan bli beviljad oftast är snabblån som är högkostnadskrediter. 

Det innebär att lånebeloppet är relativt lågt, räntan hög och återbetalningstiden på lånet kort. Nedan kan du se ett par punkter som vi anser vara de största riskerna och nackdelarna med att låna pengar som arbetslös. 

 • Högkostnadskrediter med hög ränta och kort återbetalningstid
 • Svårare att hitta ett förmånligt lån som man kan bli beviljad
 • Din ekonomi riskerar att bli väldigt ansträngd om du redan har en liten inkomst när du lånar

Att tänka på när du vill låna som arbetslös

Om du behöver låna pengar när du är arbetslös så finns det en hel del saker som är väldigt viktiga att tänka på. Eftersom att du inte har någon lön så är din inkomst i regel väldigt låg, därför kan ett lån vara något som blir väldigt dyrt för dig just då och som tar upp en stor del av din ekonomi. 

Som tidigare nämnt är det i regel högkostnadskrediter du blir godkänd för när du ansöker om ett lån som arbetslös. Dessa lån är inte direkt förmånliga och återbetalningstiden är kort.

Nedan kommer vi att gå igenom de viktigaste sakerna som du bör tänka på när du ska låna pengar som arbetslös. Ta dessa saker i beräkning för att minska riskerna att din ekonomi påverkas negativt om du lånar pengar utan inkomst från arbete. 

Har jag råd att låna pengar som arbetslös?

Det första du bör tänka på är om du faktiskt har råd att låna pengar som arbetslös. 

Då din inkomst är avsevärt mindre än när du har lön så bör du alltid se till att räntan inte äter upp din amortering och att du faktiskt kan betala tillbaka på lånet varje månad utan att det får en negativ inverkan på din ekonomi. 

Gör upp en budget för hur mycket pengar du behöver varje månad. När du sedan ansöker om lån så vet du hur mycket pengar du har till att amortera på ett lån och därmed kan du se om du har råd att låna pengar som arbetslös eller inte.  

Profilkredit.se

Finns det bättre alternativ än att låna pengar som arbetslös

När du är arbetslös är det självklart inte rekomenderat att du låna pengar. Om du är i behov av pengar för att kanske täcka en oväntad utgift eller liknande kan det vara bättre att se efter om man kan låna av vänner eller familj istället för att ta ett lån. 

Förutom att det kan vara svårt att bli beviljad lån som arbetslös så är lånen för de utan inkomst får arbeta inte direkt förmånliga. Räntan är hög och återbetalningstiden kort. 

Det gör att risken blir betydligt högre när du tar ett sådant lån än om du lånar pengar när du har jobb. 

Så om du verkligen är i behov av pengar och är arbetslös så är det bättre att försöka låna pengar av vänner och familj då du slipper räntan och ni kan komma överense om en återbetalningstid som passar bättre. 

Men det är självklart bäst om du kan klara dig utan att låna pengar överhuvudtaget när du är arbetslös. 

Vad ska jag låna pengar till?

De flesta tycker såklart att det är roligt att unna sig något ibland eller köpa något man verkligen vill ha. Men när man är arbetslös så är det inte rätt tillfälle att göra detta. Då är ekonomin ofta väldigt låg och man bör se till att pengarna räcker till det viktigaste. 

Därför är det väldigt viktigt att tänka på att endast låna pengar om det är något man verkligen behöver. Om du behöver pengar till oförutsedda utgifter exempelvis. 

Det kan handla om att bilen gått sönder, något i ditt hem behöver renoveras eller liknande. Man bör aldrig ta ett lån som arbetslös för att köpa något man vill ha eller unna sig något. Det kan man istället göra när man har ett arbete och lön. 

Även om det kan vara precis lika lockande att köpa något när man är utan jobb som när man har jobb så är det en väldigt onödig och stor risk att ta ett lån när man är arbetslös.

profilkredit

Låna upp till 50 000 kr hos Profilkredit som arbetssökande

Som tidigare nämnt är det inte omöjligt att bli beviljad låna som arbetssökande. Faktuom är att hos Profilkredit kan du låna upp till 50.000 kr som arbetssökande. Beviljandegraden är relativt hög, vilket gör att dina chanser att bli beviljad ett lån är goda, även om du är arbetslös. 

Att ansöka om ett lån som arbetslös hos Profilkredit är väldigt enkelt och det går snabbt. Ansökan tar inte mer än 2 minuter och du får oftast besked om du blivit beviljad lånet eller ej direkt på skärmen. 

Om du blir beviljad ett lån hos Profilkredit så signerar du din ansökan och lånetavtalet digitalt med ditt BankID. Då behöver du inte vänta på att få lånehandlingarna hemskickade med post och därmed går hela processen mycket snabbare. 

Direkt du har signerat ditt lån med ditt BankID så betalas lånet ut till ditt bankkonto omgående. Som arbetssökande kan du välja att låna mellan 10.000 kr – 50.000 kr hos Profilkredit. Amorteringstiden ligger på 24 månader och den nominella årsräntan på 39%. 

Om du får problem med att betala tillbaka lånet i tid så bör du kontakta Profilkredits kundtjänst och diskutera detta så kan de ibland förlänga återbetalningstiden och hjälpa dig med detta. 

Vi vill dock återigen poängtera att du bör vara väldigt försiktig när du lånar pengar som arbetslös.

 

 

Snabblån

Bidrag

I Sverige finns det flera former av ekonomiska bidrag du kan söka.  Dessa bidrag är till för att hjälpa samhället och dig som privatperson. 

Att söka bidrag kan hjälpa dig ekonomiskt om du exempelvis är arbetslös, riskerar att bli att bli arbetslös eller om din inkomst helt enkelt inte räcker till för att täcka hyra eller andra utgifter som du har.

Du kan även få bidrag om du är pensioner eller förtidspensionerad. 

Hur söker man bidrag

När du tänkt söka ekonomiskt bidrag i Sverige så är de vanligast att man vänder sig till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen då de är dessa som har hand om de flesta ekonomiska bidragen som finns.

Det krävs även att du är försäkrad i Sverige.

Jämför lån

Vanliga bidrag

Då det finns flera typer av ekonomiska stöd i Sverige så kan de vara svårt och krångligt att veta vilka typer av stöd de finns och hur man kan få ta del av dessa stöd. 

Vi har tagit fram de vanligaste bidragen här nedan och även gått in lite djupare i några av dem.

Bidrag i Sverige

 • Ekonomiskt Bistånd
 • Föräldrapenning
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Etableringsersättning
 • Sjukpenning
 • Pension
 • Efterlevandepension
 • Studiebidrag
 • A-kassa
 • Starta eget bidrag

Studiebidrag

Från att du fyllt 16 år och pluggar heltid på gymnasiet så får du studiebidrag på 1250 kronor i månaden. Studiebidraget betalas ut den sista vardagen varje månad under de månader som du går i skolan.

Uppfyller du kriterierna så får du bidraget automatiskt och behöver inte ansöka om det, undataget är om du ska studera utanför Sverige.

Innan du fyllt 18 så betalas bidraget ut till din vårdnadshavare, när du sedan fyllt 18 så får du det själv. Som längst kan du första till första halvåret som du fyller 20.

När första utbetalningen kommer beror på vilken månad som du fyller 16 år. Är du född från januari till juni så kommer fösta utbetalningen i september. Den som är född juni till september får första utbetalningen i oktober. De som är födda oktober till december får första utbetalningen i januari nästa år.

Kom ihåg att du kan bli av med studiebidraget ifall du skolkar, då kan du även bli återbetalningsskyldig.

Profilkredit.se

Barnbidrag

Om du har barn så kommer du automatiskt få ekonomiskt stöd via Försäkringskassan, ett så kallat barnbidrag. Barnbidraget är på 1250 kronor i månaden och kan betalas ut antingen i hela summan till en av föräldrarna eller uppdelat på två så båda föräldrarna får 625 kronor var. Har du flera barn så får du någonting som heter flerbarnstillägg. 

Vad är kraven för att få barnbidrag?

 • Du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller särskolan.
 • Både du och barnet är försäkrade i Sverige

Bostadsbidrag

Har din familj låga inkomster kan ni få hjälp med att betala en del av boendekonstanden. Ni måste bo och vara folkbokförda på adressen ni söker bidrag för och ha ett förstahandskontrakt, eller ett godkänt andrahandskontrakt.

Bostadsbidraget kan betalas ut om ni har barn som bor hemma till dess att barnet fyllt 18 år, eller om ni har barn över 18 år som studerar på heltid på grund eller gymnasieskola.

Bidragets storlek beror bland annat på vilken inkomst ni har, boendekostnad och hur många barn ni har.

Låna utan UC

Etableringsbidrag

Om du är ny i Sverige, har fått ditt uppehållstillstånds, samt är inskriven hos Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet så kan du ha möjlighet till etableringsersättning. 

Har du även barn så kan du dessutom få etableringstillägg samt att om du bor ensam i egen bostad kan du få bostadsersättning. 

Du får 231 kronor per dag under kartläggningsperioden och 308 kronor per dag när du deltar i etableringsprogrammet. 

A-kassa

För att ha rätt till A-kassa så behöver du vara inskriven i Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och försöka få ett nytt arbete. Det krävs också att du sköter kontakten med Arbetsförmedlingen och deltar både på planerade möten och följer din personliga plan som du fått via Arbetsförmedlingen.

Om du inte sköter kontakten med Arbetsförmedlingen och följer de kraven de har för att du ska söka arbete så kan du bli avstängd från ersättning.

För att du ska fortsätta har rätt till A-kassa så behöver du aktivitetsrapportera hos Arbetsförmedlingen varje månad.

I aktivitetsrapporten ska de ingå vilka jobb du sökt och när du sökt dem. Samt om du har varit på arbetsintervju eller fått ett jobb.

Starta eget bidrag

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och är på väg att starta och driva ett eget företag så kan du i vissa fall få ett starta eget bidrag. Men det är inte alltid så lätt att få. Du behöver ha goda förutsättningar att driva ett företag och en affärsidé som Arbetsförmedlingen bedömer kunna bli lönsam och bidra till stor del av din försörjning.

Innan Arbetsförmedlingen beslutar om du kan få bidraget så behöver du redovisa dina uppstartskostnader och ta fram en finansieringsplan för din verksamhet. 

Mer om att starta och driva företag hittar du på Verksamt.se

Kan man ta lån om man får bidrag

Så länge du har en inkomstkälla så har du möjlighet att låna pengar, även om inkomstkällan är bidrag och du går arbetslös. 

Söker man ett lån när man har en begränsad inkomst så kan även lånet bli begränsat. Det vill säga att om du är utan jobb och bara har bidrag som inkomst så kommer du vanligtvis inte kunna ta ett högre lån, däremot ett lägre lån brukar gå alldeles utmärkt. 

Låna upp till 50 000 kr hos Profilkredit!

Profilkredit.se är en av Sveriges säkraste långivare, en svensk kreditgivare under tillsyn av Finansinspektionen. 

Hos Profilkredit kan du låna 10 000 kronor upp till 50 000 kronor, ett extra tillskott i kassan.

För att kunna ta ett lån hos Profilkredit så behöver du vara minst 20 år och max 70 år. Dessutom finns följande krav för att erhålla ett lån.

 • Svenskt personnummer och folkbokföringsadress
 • Svenskt mobiltelefonnummer
 • En aktiv e-mailadress
 • Regelbunden inkomst
 • Ett bankkonto
 • E-legitimation (BankID

 

viktigt lån

Låna 10000

Vad betyder RUT?

Ursprungligen kommer begreppet Rut ifrån “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Begreppet Rot däremot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Därtill går det att få avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).

Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Om det finns flera vuxna personer som bor på samma adress, går det att slå ihop RUT-avdragen för att få ett högre gemensamt tak. Som privatperson idag finns det väldigt goda möjligheter att få olika ersättningar och skattereduktion, därför gäller det att du ser över dina möjligheter och vilka rättigheter du har. Det är ett privilegium för den som är i behov av att sänka sina kostnader, möjligheten att få dessa avdrag är unika och bör tas tillvara på. Det är inte alla som tar tillvara på de möjligheter som staten faktiskt kan erbjuda när det kommer till att hushålla med sina kostnader. Se därför till att ta reda på vad som gäller för dig! 

Hur fungerar Rutavdraget?

Det är den anlitade firman som gör RUT-avdraget, vilket innebär att du som privatperson erhåller en faktura där beloppet redan är beräknat. Du själv behöver däremot hålla reda på hur stora avdragen du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Fortsättningsvis skickar skatteverket löpande information om hur stora avdragets belopp är. Du måste ha betalat för tjänsten elektroniskt, för att avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt ska synas. Detta är relevant eftersom affären ska vara spårbar.

profilkredit

Hur mycket kan man få i Rutavdrag

Som privatperson går det att få upp till 75 000 kronor per person och år, i skattereduktion. Rotavdraget  uppgår emellertid till 50 000 kronor. En privatperson får dock inte ha högre avdrag än totalt 75 000 kronor, vilket innebär att om du har använt 45 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 30 000 kronor i ROT-avdrag samma år.

Vilka tjänster är godkända för Rutavdrag?

De tjänster som är godkända för rutavdraget är reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av bostaden. Du måste äga och helt eller delvis bo i bostaden, det innebär att avdraget ej kan användas för hyresrätter. I rut-avdraget ingår förutom städning, även till exempel barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. Men material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Vem har rätt till rutavdrag?

Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

När det gäller arbetet så behöver du och företaget som utför arbetet, ha ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Avtala gärna om vem av er som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Profilkredit.se

Sammanfattning om Rutavdrag

RUT-benämningen kommer tidigare från “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Medan ROT är förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Det är fortsättningsvis den anlitade firman som gör rutavdraget. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster. Det finns emellertid en del krav som behöver uppfyllas för man ska kunna köpa RUT-avdragsstänster samt ha rätt till att få rutavdrag.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Det finns således väldigt goda möjligheter att få hjälp med kostnader och skattereduktion, därför gäller det att du som privatperson tar reda på vad som gäller för dig och din situation så att du får ut så mycket som möjligt att av renovering eller liknande.

SMS lån direkt!

Vad betyder RUT?

Ursprungligen kommer begreppet Rut ifrån “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Begreppet Rot däremot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Därtill går det att få avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).

Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Om det finns flera vuxna personer som bor på samma adress, går det att slå ihop RUT-avdragen för att få ett högre gemensamt tak. Som privatperson idag finns det väldigt goda möjligheter att få olika ersättningar och skattereduktion, därför gäller det att du ser över dina möjligheter och vilka rättigheter du har. Det är ett privilegium för den som är i behov av att sänka sina kostnader, möjligheten att få dessa avdrag är unika och bör tas tillvara på. Det är inte alla som tar tillvara på de möjligheter som staten faktiskt kan erbjuda när det kommer till att hushålla med sina kostnader. Se därför till att ta reda på vad som gäller för dig! 

Hur fungerar Rutavdraget?

Det är den anlitade firman som gör RUT-avdraget, vilket innebär att du som privatperson erhåller en faktura där beloppet redan är beräknat. Du själv behöver däremot hålla reda på hur stora avdragen du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Fortsättningsvis skickar skatteverket löpande information om hur stora avdragets belopp är. Du måste ha betalat för tjänsten elektroniskt, för att avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt ska synas. Detta är relevant eftersom affären ska vara spårbar.

profilkredit

Hur mycket kan man få i Rutavdrag

Som privatperson går det att få upp till 75 000 kronor per person och år, i skattereduktion. Rotavdraget  uppgår emellertid till 50 000 kronor. En privatperson får dock inte ha högre avdrag än totalt 75 000 kronor, vilket innebär att om du har använt 45 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 30 000 kronor i ROT-avdrag samma år.

Vilka tjänster är godkända för Rutavdrag?

De tjänster som är godkända för rutavdraget är reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av bostaden. Du måste äga och helt eller delvis bo i bostaden, det innebär att avdraget ej kan användas för hyresrätter. I rut-avdraget ingår förutom städning, även till exempel barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. Men material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Vem har rätt till rutavdrag?

Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

När det gäller arbetet så behöver du och företaget som utför arbetet, ha ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Avtala gärna om vem av er som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Profilkredit.se

Sammanfattning om Rutavdrag

RUT-benämningen kommer tidigare från “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Medan ROT är förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Det är fortsättningsvis den anlitade firman som gör rutavdraget. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster. Det finns emellertid en del krav som behöver uppfyllas för man ska kunna köpa RUT-avdragsstänster samt ha rätt till att få rutavdrag.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Det finns således väldigt goda möjligheter att få hjälp med kostnader och skattereduktion, därför gäller det att du som privatperson tar reda på vad som gäller för dig och din situation så att du får ut så mycket som möjligt att av renovering eller liknande.

Snabblån

Snabblån direkt utbetalning

Små lån med stora möjligheter! Vid godkänd ansökan får du pengarna utbetalda direkt till ditt konto dygnet runt.

Snabblån direkt utbetalning

Profilkredit erbjuder snabblån med direkt utbetalning dygnet runt! Eftersom du skriver under lånet med BankID är Profilkredit en av marknadens säkraste kreditgivare som erbjuder snabblån med direkt utbetalning. Att ansöka om ett snabblån direkt utbetalning tar bara 2 minuter och pengarna betalas ut till ditt bankkonto så fort din ansökan är beviljad. När du ansöker om ett snabblån med direkt utbetalning hos oss kan du förvänta dig att pengarna finns på kontot inom 15 minuter vid godkänd ansökan. Det är enkelt att låna och enkelt att betala tillbaka. Låt oss på Profilkredit hjälpa till när du vill unna dig lite extra lyx i vardagen. Ansök om snabblån direkt utbetalning redan idag!

Snabblån

Snabblån med direkt utbetalning

Att ansöka om ett snabblån med direkt utbetalning är precis som ett vanligt snabblån. Men i övrigt är alltså ett snabblån med direkt utbetalning precis detsamma som ett vanligt snabblån med korta ansökningstider och snabba utbetalningstider. En försämrad kreditvärdighet kan göra det svårare för dig som låntagare att få andra mer traditionella lån beviljade i framtiden. Profilkredit är medvetna om att många får lönen i slutet av månaden. Men vem säger att vi måste vänta tills lönen kommer för att unna sig lite extra i vardagen? Profilkredit vill hjälpa våra låntagare att låna pengar snabbt och enkelt dygnet runt utan att försämra kreditvärdigheten.

Våra snabblån med direkt utbetalning                            

När du ansöker om ett snabblån med direkt utbetalnings hos Profilkredit gör vi inte en kreditupplysning genom Upplysningscentralen. Istället använder vi kreditupplysningsföretaget Bisnode. Att vi använder Bisnode istället för Upplysningscentralen innebär att vi inte försämrar din kreditvärdighet. Du som låntagare kan med andra ord känna dig trygg när du ansöker om ett snabblån med direkt utbetalning hos oss. Dessutom frågar vi aldrig vad du ska använda pengarna till. Det är helt och hållet upp till dig om du vill låna pengar för att laga en trasig bil eller unna dig själv lite extra lyx i vardagen. Vi finns där för dig när du behöver pengar på ett snabbt och smidigt sätt.

Snabblån direkt utbetalning – hur ansöker man?

Hos Profilkredit är det snabba puckar som gäller. Vår vision är att alla ska kunna låna pengar snabbt och enkelt dygnet runt. Ansökan tar bara två minuter och allt du behöver göra är att välja vilket belopp du vill låna, fylla i låneansökan med dina upplysningar och skriva under låneavtalet med BankID. Så fort din ansökan är klar handlägger vi ditt ärende och vid beviljad ansökan betalas pengarna ut direkt till ditt bankkonto. Vanligtvis sker allt detta inom bara 15 minuter. Dessutom sker allting online och det är mycket enkelt och säkert. Du som låntagare kan med andra ord känna dig trygg när du vill låna pengar hos Profilkredit. Du behöver heller inte planera för alla utgifter som kan dyka upp under månaden med tanke på våra snabba ansökningstider och utbetalningstider.

Är snabblån med direkt utbetalning ett lån utan säkerhet?

I vårt fall erbjuder vi ett lån med direktutbetalning och utan säkerhet. Detta innebär att du som låntagare kan använda pengarna till precis vad du vill. Ett lån med säkerhet innebär istället att långivaren kräver en säkerhet om att de lånade pengarna används i ett specifikt syfte. 

Lån med säkerhet kan exempelvis vara ett bolån eller billån där långivaren kräver en säkerhet om att du använder pengarna till det som ni har kommit överens om. Ett lån med säkerhet är med andra ord ett lån som inte går att använda till vad som helst.

Du som funderar på att ta ett snabblån bör vara medveten om att dessa lån är på en liten summa med relativt korta återbetalningstider. Dessutom innebär snabblån ofta högre räntesatser än de traditionella lånen, vilket innebär att dessa lån ofta är dyrare än andra. Men det finns såklart många situationer där ett snabblån kan vara ett bra alternativ. Snabblån kan vara en bra lösning om man inte vill belåna något eller har en liten kostnad att täcka. Det kan exempelvis handla om att du behöver låna pengar för att laga den trasiga bilen som du är beroende av i din vardag. Det kan även uppstå andra situationer där oförutsedda kostnader sätter käppar i hjulet. Det är klokt att ha en tydlig återbetalningsplan innan man bestämmer sig för att ansöka om ett snabblån. Ett snabblån som används på ett förnuftigt sätt kan helt enkelt vara räddningen i svåra situationer.

Snabblån direkt utbetalning – FAQ

Kan jag ansöka om snabblån med direkt utbetalning och få pengarna samma dag?

Ja, när du ansöker om snabblån med direkt utbetalning hos Profilkredit betalas pengarna vanligtvis ut till ditt bankkonto inom 15 minuter vid beviljad ansökan. Att göra en ansökan tar bara två minuter.

Kan jag ta snabblån med direkt utbetalning under helg?

Ja, du som låntagare kan ansöka om våra snabblån med direkt utbetalning dygnet runt alla dagar i veckan. Allt sker online och vi har korta handläggningstider och utbetalningstider.

Kan jag ta snabblån med direkt utbetalning trots betalningsanmärkningar hos Profilkredit?

Nej, ett att våra krav på låntagaren är ett hen inte har någon betalningsanmärkning.

Hur lång löptid har snabblån med direktutbetalning hos Profilkredit?

Som utgångspunkt delbetalar du lånet över 24 månader. Den som vill har alltid möjligheten att återbetala lånet när som helst. Du är alltså inte tvungen att delbetala i exakt 24 månader.

Profilkredit

 

 

Snabblån utan säkerhet

Hos Profilkredit kan du ta snabblån utan säkerhet med snabba ansökningstider och korta utbetalningstider!. Ett snabblån utan säkerhet innebär att lånet inte kräver någon säkerhet och att du som låntagare kan använda pengarna till precis vad du vill. Oavsett om du vill lösa en ekonomiskt svår situation eller ge dig själv lite extra lyx i vardagen kan ett snabblån utan säkerhet ett snabbt och smidigt alternativ. Ett lån utan säkerhet hos Profilkredit försämrar inte din kreditvärdighet.

Vad är ett snabblån utan säkerhet?

Alla former av snabblån är lån utan säkerhet. Ett snabblån utan säkerhet går oftast mycket snabbt att ansöka om online. Om din ansökan för ett snabblån utan säkerhet blir beviljad betalas pengarna ut direkt till ditt bankkonto inom ett par minuter. Ett lån utan säkerhet är helt enkelt ett lån som inte kräver någon säkerhet, vilket innebär att du kan använda pengarna till precis vad du vill. Ett lån med säkerhet innebär istället att långivaren kräver en säkerhet till att pengarna används för ett specifikt syfte. Det kan exempelvis handla om ett bolån eller billån där långivaren behöver vara säkra på att du som låntagare faktiskt använder pengarna till just detta. Att ansöka om ett lån med säkerhet innebär ofta en lång process med långivaren.

Vad kan jag använda pengarna till vid ett lån utan säkerhet?

Du som ansöker om ett lån utan säkerhet kan använda pengarna till precis vad du vill. När du ansöker om ett snabblån utan säkerhet hos Profilkredit frågar vi aldrig vad du ska använda pengarna till. De flesta får lönen i slutet av månaden. Men vem säger att man måste vänta hela månaden för att köpa det man vill ha? Tänk om du hittar något du verkligen vill köpa några dagar innan löning? Profilkredit vill hjälpa låntagare att snabbt och enkelt kunna låna pengar närsomhelst. Oavsett om du vill ge dig själv lite extra lyx i vardagen eller laga en trasig bil kommer vi att bevilja din ansökan, förutsatt att du uppfyller våra ansökningskrav. Vi vet att ett extra tillskott i kassan kan göra att man klarar sig bättre tills att lönen kommer.Profilkredit.se

Krav för snabblån utan säkerhet

Hos Profilkredit behöver du dock uppfylla vissa krav för att kunna ansöka om ett snabblån utan säkerhet. För att låna pengar hos Profilkredit behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige
 • Du ska ha en aktiv e-postadress
 • Du ska ha ett svenskt mobiltelefonnummer
 • Du ska ha en regelbunden inkomst
 • Du ska ha ett bankkonto
 • Du ska ha e-legitimation

Att ha ett svenskt personnummer och folkbokföringsadress är ett krav eftersom Profilkredit enbart lånar ut pengar till svenska privatpersoner. Vi kräver även att du har en aktiv e-postadress och ett svenskt mobiltelefonnummer eftersom själva låneansökan och all kontakt sker via dessa kanaler. Att du behöver en regelbunden inkomst är både en trygghet for Profilkredit och låntagaren. Vi vill inte att våra låntagare ska hamna i ekonomisk knipa vid utebliven återbetalning av lånet.

Snabblån utan säkerhet : Profilkredit räkneexempel

Hos Profilkredit kan du låna mellan 10 000 -50 000 kr. Den totala kostnaden för lånet baseras på hur mycket du lånar och hur snabbt lånet återbetalas. Ett räkneexempel på 30 000 kr ser ut som följande:

Lånebelopp: 30 000 kr

Låneperiod: 24 månader

Månadskostnad: 1. 888 kr

Att betala tillbaka: 45.312 kr

Nominell årsränta: 39 %

Effektiv ränta: 52.88 %

Snabblån utan säkerhet är går snabbt att ansöka och få utbetalt

Vår vision är att alla ska kunna låna pengar snabbt och enkelt dygnet runt. Hos Profilkredit går det därför mycket snabbt och enkelt att ansöka om ett snabblån utan säkerhet. Allt du behöver göra är att välja lånebelopp, fylla i låneansökan med dina upplysningar och skriva under med BankID. Så fort din ansökan har blivit godkänd får du pengarna utbetalda till ditt bankkonto. Allt detta tar bara ett par minuter. Många gånger kan du räkna med att få pengarna utbetalda inom 15 minuter.

låna pengar snabbt

Viktigt om snabblån utan säkerhet

Det är viktigt att du som låntagare är medveten om att ett snabblån utan säkerhet i regel har högre räntesatser än vanliga lån. Det är alltså viktigt att du som vill låna pengar använder snabblån på ett ansvarsfullt sätt. Innan du ansöker om ett snabblån utan säkerhet kan det vara bra att ha en tydlig återbetalningsplan. Den som inte återbetalar lånet i tid riskerar att få betalningsanmärkningar. Dessutom kan ett snabblån som inte återbetalas i tid bli dyrare än vad du hade tänkt dig. Profilkredit avråder personer att ta ett snabblån utan säkerhet för att återbetala ett annat lån. Den som vill låna pengar av Profilkredit bör alltid tänka igenom lånet och vara säker på att hela skulden kan återbetalas enligt överenskommelser i låneavtalet.

Sammanfattning om snabblån utan säkerhet

Profilkredit erbjuder snabblån utan säkerhet med snabba ansökningstider och korta utbetalningstider. Ett snabblån utan säkerhet innebär att du kan använda pengarna till vad du vill. Ett lån med säkerhet innebär istället att långivaren kräver en säkerhet om att låntagaren använder pengarna för ett specifikt syfte. Bolån och billån är exempel på lån med säkerhet.

Ett snabblån utan säkerhet kan vara ett bra alternativ om du exempelvis vill ge dig själv lite extra lyx i vardagen. Samtidigt kan ett snabblån vara räddningen när du hamnar i en ekonomiskt svår situation. Profilkredit har vissa krav för att du ska kunna låna pengar. Dessa krav kan du läsa mer om längre upp på sidan. Profilkredit erbjuder snabblån mellan 10 000 – 50 000 kr. Det finns dock vissa saker du behöver tänka på innan du bestämmer dig för att låna pengar. Bland annat har snabblån utan säkerhet oftast högre räntesatser än vanliga lån. Det är därför viktigt att använda dessa lån på ett ansvarsfullt sätt. Ett lån som inte återbetalas i tid kan även bli dyrare än vad som var tänkt. Dessutom riskerar den som inte återbetalar i tid att få betalningsanmärkningar.

Profilkredit

Snabblån

Profilkredit erbjuder snabblån  med snabba handläggningstider och utbetalningstider! Profilkredit använder istället en annan kreditupplysning som inte försämrar din kreditvärdighet. Så när din bil går sönder eller om du akut behöver täcka en oväntad kostnad kan ett snabblån vara räddningen. Profilkredit finns här för dig när du är i behov av ett snabblån!

Profilkredit

När kan ett snabblån vara en bra ide?

Det kan uppstå situationer då ett snabblån är värt att ta. Ett snabblån kan vara bra när du vill låna pengar snabbt och enkelt utan att få anmärkningar i kreditregistret. Det kan exempelvis vara lämpligt med ett snabblån när oväntade utgifter dyker upp. Du kanske måste laga den trasiga bilen som du är beroende av? Datorn på ditt företag som är grunden till hela verksamheten kanske har gått sönder? Du kanske till och med måste betala en dyr sjukhusvistelse för någon i din närhet? Det kan även vara så att du inte kan låna pengar genom storbanker eller andra mer traditionella kreditgivare. Snabblån kan helt enkelt rädda dig från ekonomiskt svåra situationer. Profilkredit erbjuder snabblån mellan 10 000 kr och 50 000 kr. Vid godkänd ansökan betalas dina pengar direkt till ditt bankkonto och vi frågar aldrig vad du ska använda pengarna till. Snabblån kan användas på ett bra sätt och vara lösningen på ekonomiskt svåra situationer.

Återbetalning av ditt snabblån

Det är viktigt att sköta sina korttidslån och krediter på ett ansvarsfullt sätt. Snabblån ska vara en tillgång och inte göra ekonomisk skada. Du som låntagare bör alltid vara medveten om att ett snabblån är en kortsiktig lösning som snabbt kan bli dyrare än vad du hade tänkt dig. Om låntagaren inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar hen att få inkassoavgifter eller i värsta fall hamna hos kronofogden. När du vill låna pengar bör du alltid tänka igenom lånet och vara säker på att du kan betala tillbaka hela skulden.

När kommer pengarna på kontot?

När du ansöker om ett snabblån hos Profilkredit kan du förvänta dig att pengarna finns på ditt bankkonto inom ett par minuter om ansökan beviljas. Ansökningsprocessen är mycket snabb och enkel och du får svar inom några minuter. Allt du behöver göra för att lämna in en låneansökan hos Profilkredit är att ange:

 • Det önskade lånebeloppet
 • Personliga detaljer – namn och personnummer
 • Adress (du måste vara bosatt i Sverige)
 • Boendestatus
 • Anställningsstatus
 • Månadsinkomst
 • Detaljer om ditt bankkonto som du vill att pengarna betalas till
 • Signera med BankID

För att ansöka om ett snabblån hos Profilkredit kan du besöka vår webbsida via datorn eller mobiltelefonen. Uppgifter om räntor och det totala beloppet som ska betalas tillbaka ser du innan du slutför ansökan.

Profilkredit : Våra krav för snabblån 

Precis som alla kreditutgivare som erbjuder snabblån har vi på Profilkredit vissa krav på låntagaren. Om du uppfyller samtliga krav kommer din ansökan om ett lån hos Profilkredit godkännas automatiskt. Våra krav för att låna pengar hos oss är:

 • Du får inte finnas med i kronofogdens register
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar från de senaste 12 månaderna. Äldre betalningsanmärkningar går bra
 • Du får inte vara äldre än 70 år
 • Du måste ha en aktiv e-post adress
 • Du måste ha ett svenskt bankkonto
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige och du måste ha ett svenskt personnummer
 • Du måste vara myndig och minst 20 år gammal

Hur lång tid kan jag låna pengar med ett snabblån?

Hur länge du kan låna pengar med snabblån hos Profilkredit varierar. Det är låntagaren själv som bestämmer tidsperioden för lånet. Däremot är den längsta tiden för ett lån 24 månader. Det kan vara bra att veta att räntor och den totala kostnaden för lånet påverkas av lånetiden. För att göra detta tydligare kommer ett exempel nedan:

Om du lånar 25 000 kr i 24 månader blir den totala månadskostnaden 1585 kr för lånet. Den nominella årsräntan är då 39% och den effektiva räntan är 54,14%. En sammanfattning av lånet skulle sådana fall se ut såhär:

 • Låneperiod: 24 månader
 • Månadskostnad: 1585 kr
 • Nominell årsränta: 39 %
 • Effektiv ränta: 54,14 %
 • Total kostnad att betala tillbaka: 38 040 kr

Som utgångspunkt delbetalar du alltså lånet över 24 månader. Förfallodagen för delbetalningarna sker alltid den 27e i månaden, alltså efter att lånet har kommit. I samband med att du ansöker om ett snabblån kommer återbetalningsplan att avtalas med dig. Vi ser alltid till att skicka en påminnelse några dagar innan du måste betala tillbaka skulden.

Tips för dig som vill ansöka om snabblån!

När du tar ett lån hos Profilkredit betalar du en uppläggnings avgift på 395kr. Samtidigt tillkommer en administrationsavgift på 45 kr / månaden. Den effektiva räntan är dessutom högre på mindre lån. Detta innebär att vid mindre lån blir avgifterna en större del av lånet. Vid större lån blir avgifterna istället en mindre del av det totala återbetalningsbeloppet. Med andra ord blir lånet billigare ju högre belopp som lånas. Vi kan ta ett räkneexempel på 20 000 kr.

Lånebelopp: 20 000 kr

Månadskostnad: 1282 kr

Att betala tillbaka: 30 768 kr

Låneperiod: 24 månader

Nominell årsränta: 39 kr

Effektiv ränta: 56. 04 %

Hos Profilkredit blir alltså den effektiva räntan högre ju lägre belopp som lånas. För den som vill ha så låg ränta som möjligt bör ta ett högre lån. Hos Profilkredit kan låntagaren betala tillbaka när som helst. Antingen hela beloppet på en gång eller delar av skulden. För att undvika administrationsavgifter kan det vara fördelaktigt att betala tillbaka så snabbt som möjligt. Trots att utgångspunkten för återbetalning är 24 månader finns det alltid möjlighet att återbetala snabbare. Detta kan vara fördelaktigt om du vill slippa olika avgifter.

jobba hemifrån

Man kan inte ta ett snabblån helt utan kreditupplysning

En låntagare kan aldrig ta ett snabblån helt utan kreditupplysning. Svensk lag säger att kreditföretaget alltid måste göra en kreditupplysning för att låna ut pengar. Däremot finns det olika kreditupplysningsföretag. Profilkredit använder istället kreditupplysningsföretaget Bisnode som inte försämrar kreditvärdigheten för låntagaren. Det finns två typer av kreditupplysningar:

Personupplysning

En personupplysning är en mer utförlig upplysning som alltid registreras på dig som låntagare och påverkar din kreditvärdighet. Denna typ av upplysning är standard när långivaren behöver så mycket information som möjligt om dig. 

Mikroupplysning

En mikroupplysning är en mindre detaljerad upplysning som inte registreras eller påverkar din kreditvärdighet. En mikroupplysning innehåller enbart uppgifter om namn och adress, betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos kronofogden. För den som inte vill försämra sin kreditvärdighet är alltså en mikroupplysning att föredra. Det kan därför vara smart att alltid ta reda på vilken kreditupplysning som kreditföretaget gör. Profilkredit erbjuder snabblån utan personupplysningar.

Hur snabbt är ett snabblån?

Hos Profilkredit tar ansökan bara två minuter att genomföra. Blir din ansökan beviljad får du pengarna till kontot direkt. Att få svar på låneansökan tar som högst 24 timmar. Men när du ansöker om ett lån värderar vi ansökan med detsamma eftersom vi vet att det finns situationer då en person kan behöva pengar snabbt och enkelt. Snabblån kan exempelvis vara fördelaktigt när bilen som du är beroende av går sönder och behöver lagas. Det kan också vara så att kylen och frysen har gått sönder och behöver ersättas. Det finns alltså många situationer där olika oförutsedda utgifter och kostnader kan uppstå. I värsta fall kan det handla om din eller någon i din närhets hälsa. Ibland kan man även behöva låna snabba pengar för att inte missa drömresan med kompisgänget eller för att köpa nya kläder till den kommande arbetsintervjun. Snabblån finns med andra ord för att hjälpa personer i ekonomiskt svåra situationer.

Vanliga frågor om snabblån hos Profilkredit

 • Hur mycket kan jag låna hos Profilkredit?

Profilkredit erbjuder lån  mellan 10 000 – 50 000 kr i 24 månader.

 • Vad är ett snabblån?

Ett snabblån är ett lån som går snabbt att genomföra med direkta utbetalningar. Snabblån kännetecknas alltså av att låntagaren snabbt kan få tillgång till pengar utan att behöva använda någon av de stora bankerna.

 • Hur får jag ett snabblån hos Profilkredit?

För ett snabblån hos Profilkredit behöver du göra en ansökan. Ansökan innebär att du måste välja önskat belopp, ange uppgifter med dina upplysningar och skriva under med BankID. När din ansökan är beviljad betalas pengarna ut direkt till ditt konto. Du kan läsa mer om detta längre upp på sidan.

 • Är det säker att låna hos Profilkredit?

Ja, det är säkert att låna pengar hos Profilkredit. Eftersom du skriver under ditt låneavtal med BankID är det enbart du som kan ta ett lån i ditt egna namn.

 • Kan jag ta flera lån samtidigt hos Profilkredit?

Nej, hos profilkredit kan du endast ha ett lån åt gången. När du har betalat tillbaka det nuvarande lånet kan du ansöka om ett nytt lån.

 • Kan jag låna till vad som helst?

Profilkredit ställer aldrig några frågor om vad låntagaren ska använda pengarna till. Det är låntagaren själv som ansvarar för att pengarna används till nödvändiga saker. Dock avråder Profilkredit låntagaren till att låna pengar för att betala tillbaka ett annat lån.

Vad gör jag om jag inte kan betala tillbaka lånet?

Om låntagaren inte kan betala tillbaka i tid kan hen kontakta Profilkredit för att förlänga lånet och lägga upp en ny återbetalningsplan. Om låntagaren trots detta inte kan betala tillbaka hela skulden bör personen kontakta kommunen för att samtala med budget och skuldrådgivningen. Om låntagaren inte betalar tillbaka lånet enligt låneavtalet kommer det att skickas påminnelser med en avgift på 60 kr. Låntagaren får som högst tre påminnelser innan kravet övergår till inkasso. Vid utebliven återbetalning riskerar du att få en betalningsanmärkning som gör det svårare för dig att låna pengar i framtiden. Det är därför smart att ha en tydlig återbetalningsplan innan man ansöker om lån hos Profilkredit.

inkassokrav

Sammanfattning av snabblån hos Profilkredit

Vi använder kreditupplysningsföretaget Bisnode när vi gör en kreditupplysning. Ett lån går snabbt att ansöka om och pengarna betalas ut direkt till ditt konto vid godkänd ansökan.

Ett snabblån kan vara bra när du utsätts för ekonomiskt svåra situationer. Exempelvis kanske du behöver laga en trasig bil eller köpa ny kyl och frys till hemmet. Profilkredit erbjuder lån mellan 10 000 – 50 000 kr i 24 månader. Om låntagaren vill betala tillbaka snabbare än 24 månader är det möjligt. Lånets effektiva ränta blir högre ju lägre lånet är. För att få så låg ränta som möjligt kan det vara klokt att låna ett högre belopp. Det är viktigt för låntagaren att betala hela skulden enligt låneavtalet. Vid utebliven betalning riskerar låntagaren att få betalningsanmärkningar. Profilkredit avråder personer att låna pengar för att betala tillbaka en annan skuld. Om du inte kan betala tillbaka lånet bör du prata med kommunen för att få hjälp av budget och skuldrådgivningen.

Låna utan UC

Bostadsbidrag

Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är en viss summa pengar som kan ansökas om och tilldelas varje månad för den som är under 29 år gammal och har låga inkomster. Syftet är att hyran totalt sett ska bli lägre och personen ifråga får mer pengar över till annat. Bostadsbidraget gäller för den som studerar eller arbetar, där man har rätt till bidraget både vid bostadsrätt eller om du hyr i andra hand. Det bidrag du väl får beror i sin tur på vilka inkomster och kostnader du har, det innebär att bidraget på sådant sätt är individuellt och anpassat efter varje individ.

Vem har rätt till bostadsbidrag?

Oftast ska följande gälla, om du är ensamstående kan du ha rätt till bostadsbidrag om:

 • Din sammanlagda årsinkomst före skatt är högst 86 720 kronor
 • Du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för din bostad.

Om du däremot ansöker om bostadsbidrag tillsammans med din partner eller om du är gift eller sambo så finns det ett maxtak på lön om 103 720 kronor om året, för att kunna ha rätt till bidrag. Det går fortsättningsvis att ta reda på om du har rätt till att få bostadsbidrag om du skriver in dina personuppgifter och övriga relevanta uppgifter såsom inkomst och boende, i “kassakollen” som beräknar detta åt dig.  

Om du istället har barn, och barn som bor hemma, så kan du ansöka om bostadsbidrag och utöver det få bostadstillägg under året 2021 som betalas ut automatiskt. Hur stort bidrag du kan få beror på inkomsten liksom kostnaderna även här. 

Bostadsbidrag student

Om du studerar kan du ansöka om bostadsbidrag, där den totala summan du kan få beror på dina inkomster, boendekostnad samt bostadens typ samt storlek.

Bostadsbidrag barnfamilj

Du som å andra sidan har en barnfamilj har likaså rätt till bostadsbidrag, hur mycket du får beviljat behöver prövas, där försäkringskassan beräknar bidraget givet de uppgifter du lämnar i ansökan.

ensamstående

Hur mycket får man i bostadsbidrag?

På de flesta hemsidorna där du kan tillhandahålla information om bostadsbidrag, finns det en “kassakoll” där du själv kan beräkna det potentiella bidraget. Där drar du enkelt pilen på den lön du har idag innan skatt och ser därmed vad bidraget hade blivit månadsvis, det finns även exempel på vad bidragets storlek kan bli om du exempelvis blir sjuk, får barn eller vid vård av barn.

Hur ansöker man om bostadsbidrag

På försäkringskassans hemsida kan du inledningsvis ta reda på att du uppfyller samtliga krav för att ansöka om bostadsbidrag. Ansökningsprocessen kan du göra via försäkringskassans hemsida och den är enkel med följande tre steg,

 1. Förbered digitala dokument om din bostad: du behöver bifoga följande dokument om: 
 • Du bor i hyresrätt med förstahandskontrakt
 • Du hyr i andra hand
 • Du bor i bostadsrätt
 • Du bor i eget hus
 1. Ta fram uppgifter om din inkomst:

Om du är ensamstående kan du ej få något bostadsbidrag om din årsinkomst (bruttolön) är högre än 86 720 kronor. Om du däremot har en make eller sambo så får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att ha rätt till bidrag.

 1. Ansök: Nu kvarstår det bara att ansöka. Ansökan skiljer sig dock beroende på om du ansöker som ensamstående eller om du bor med en partner,  har skyddade personuppgifter eller ansöker på blankett.

Sammanfattning om bostadsbidrag

De allra flesta studenter kan känna igen sig i att ha ont om pengar och behovet av att vara väldigt återhållsam för att få ekonomin att gå ihop. Att ha en åtstramad ekonomi kan vara väldigt påfrestande, speciellt om vardagen kännetecknas av mycket studier eller arbete. Om du å andra sidan är förälder och har en begränsad ekonomi så finns det en extern och ytterligare ekonomisk press, nämligen att försörja sina barn och samtidigt få vardagen att gå ihop. Att då ha rätt till bostadsbidrag är ett privilegium som verkligen underlättar livet för den som behöver det. Det innebär även att du får tid för annat och kan fokusera mer på praktiska saker såsom arbete eller studier. Det är således en otrolig förmån och en väldigt enkel ansökningsprocess att genomföra. Givetvis kan storleken på bidraget variera om du är student, sambos eller om det avser bostadsbidrag till barnfamiljer. Det beror på att inkomsterna samt kostnaderna varierar och är proportionerliga till det bidrag du har rätt till. Därför gäller det att du använder kassakollen och ser hur mycket du har rätt till att få varje månad. Men inledningsvis gäller det att du ser till att du uppfyller samtliga krav för att ha rätt till bostadsbidrag, dessa kan du hitta på försäkringskassans hemsida eller motsvarande. Ta vara på rätten till bostadsbidrag om du verkligen är i behov!

Profilkredit

De allra flesta kan känna igen sig i den enorma press en svår ekonomisk situationen kan medföra. Oberoende om du är student, har en familj att försörja eller lever ensam, så är det påfrestande att ha en begränsad ekonomi. Inte minst om det dyker upp oförutsedda kostnader, allt går inte att förutspå och det förekommer emellanåt händelser som ger upphov till dyra kostnader. I dessa fall är det inte säkert om det finns tillräckligt med pengar på kontot för att betala direkt eller ens bli beviljad lån omgående. Då kan den optimala lösningen vara att snabbt få ett lån, så att du kan betala kostnaden och återgå till det normala. Profilkredit är en långivare som hjälper sina kunder med såväl som kortsiktig och långsiktig ekonomi. De tillhandahåller god rådgivning samt kunskap om privatekonomi, därtill erbjuder de ett stort urval av lån för den som är i behov. På deras hemsida går det att läsa mer om olika snabblån det går att ansöka om samt om deras innehåll. Det finns även information om hur ansökningsprocessen går till utan att du behöver skapa ett konto eller logga in för mer information. Däremot förutsätter detta alternativ att du har en stabil och god ekonomi i övrigt, så att du kan vid senare tillfälle betala av skulden som snabblånet medför.

Jämför lån

Mindre skatt som företagare

Betala mindre skatt som företagare

Skatter och avgifter är inget favoritämne bland företagare med enskild firma. Ett vanligt drag hos företagare är att de försöker undvika att deklarera en inkomst av tjänster som överskrider gränsen till att betala statlig skatt. En inkomst över den gränsen blir en av världens högsta marginalskatter, vilka ligger på minst 63-68 procent, på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket är en ytterligare avgift som företagare gärna inte vill betala. Det är nämligen så att företagare kan uppleva att sina vinster slukas från sitt företag när man betalar skatt. Det beror på att i en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget. Du betalar alltså preliminär skatt varje månad, med lika stora belopp och skatten stäms av när deklarationen lämnas. 

Jämför lån

Efter att tjänsteinkomster nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag, företag, eller som inkomst av räntefördelning från firma. Sedan är det skatteverket som räknar ut din preliminära skatt inför starten när du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Efter det betalar man in skatten månadsvis. I samband med deklarationen, utförs en avstämning efteråt, mellan vad du preliminärt betalat in och hur ditt faktiska resultat blev. Slutligen får du besked om slutgiltig skatt. Detta ser ut som så att du lämnar in din inkomstdeklarationen i samband så redovisar du företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket stämmer därefter av din preliminära skatt mot din slutlgila skatt. Ponera att du har betalat in för mycket i preliminär skatt, i sådana fall får du tillbaka det överskjutande beloppet. Å andra sidan, ponera att den slutgiltiga skatten är högre än vad du har betalat in i preliminär skatt, då får du istället betala in mellanskillnaden hos skatteverket. Betala skatt hos skatteverket är trots allt oundvikligt.

Mindre skatt på utdelning

Det finns en vanlig företeelse hos företagare med enskild firma och det är utdelningsskatten och det kan kännas svårt att ta ut sina vinster utan att känna att man förlorar pengar. Dubbelbeskattning till skatteverket av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Det går därför att antyda att bolaget behöver skatta även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till dig som aktieägare. Efter det skattar du för utdelning i din privata deklaration. Vanligtvis beskattas utdelningen i inkomstslaget kapital med 20 procent skatt. Det som hör till i fåmansföretag är att delägarna kan välja mellan att göra uttag från aktiebolaget i form av lön eller utdelning, det innebär att utdelning beskattas hårdare över en viss gräns i inkomstslaget tjänst.

Hur beskattas utdelning?

I Sverige kan utdelningen på dina aktier i ditt företag beskattas i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst. Utdelning upp till ett visst belopp (max beloppet) beskattas med 20 % i inkomstslaget kapital (30 procent på två tredjedelar av utdelningen). Utdelning som överstiger denna gräns beskattas med 32–57 procent i inkomstslaget tjänst, beroende på hur stor tjänsteinkomst du hade samma år. När du äger aktier i början av beskattningsåret kan du beräkna och kreditera ett gränsbelopp. Du får inte tillgodoräkna dig något tröskelbelopp samma år som du startar verksamheten eller köper aktier av en annan person. Om vi tillämpar samma förfarande som de andra nationerna – där skatteintäkter på människors kapitalinkomst uppskattas generellt – kommer Sverige på femte plats för genomsnittliga kapital-skattesatser i de 30 OECD-länderna, med en kapitalskatt på 45 procent. Om vi istället utnyttjar Sveriges real kapitalinkomst-skatteuppbörd blir skattesatsen 36 procent, vilket placerar Sverige på åttonde plats av trettio länder. Skillnaden tyder på att tillvägagångssättet inte är exakt, men oavsett metod ligger Sverige definitivt över genomsnittet och bland länderna med de högsta kapital-inkomstskatterna. Det kan därför anses fördelaktigt att flytta sin enskild firma utomlands för en betydligt lägre skatt där beloppet är mindre, än att betala de skatter och avgifter som finns i Sverige.

Löneskatt i sverige

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter.  Arbetsgivare i Sverige har skyldighet att betala så kallade arbetsgivaravgifter, vid ersättning för utfört arbete av anställda. Avgifterna kan i sin tur variera beroende på anställning och ålder. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Generellt betalar arbetsgivaren en arbetsgivaravgift på 31.42 % som består av följande;     

 • sjukförsäkringsavgift,
 • föräldraförsäkringsavgift,
 • ålderspensionsavgift,
 • efterlevandepensionsavgift,
 • arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift
 • samt allmän löneavgift.

Men du som anställd kan istället välja att att sätta av pengarna till tjänstepensionen så att arbetsgivaren betalar en så kallad särskild löneskatt. Löneskatt är den kostnad som arbetsgivaren i ett företag betalar i skatt, och som består av pensionskostnader åt de anställda. Det finns en särskild löneskatt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag, denna kallas för SLP och ligger på 24,26 %.

inkassokrav

Hur du kan betala mindre skatt!

Det finns en hel del knep du kan ta del av för att betala mindre skatt. Det går exempelvis att flytta en del eller hela företaget till ett land som har lägre skatt, det innebär att du får ut mer vinst av företagets intäkter. I enlighet med svenska lagregler företagare faktiskt rätt till att bilda ett nytt bolag inom EU samt då överlåta ditt svenska bolag till ditt nya bolag i utlandet. Med stöd av svensk lag kan priset vid överlåtelsen ske till ditt ursprungliga anskaffningsvärde, en så kallad underprisöverlåtelse. På sätt kan du välja ett land med lägre skatt så att vinstmarginalen blir större.

Några andra tips om kan medföra lägre summa skatt är följande;

 • Ta inkomsten rätt år: Om din inkomst för i år ligger precis under skiktgränsen “308 800” kr, kan det löna sig att ta ut extra inkomsterna i år, för att kanske kunna komma under den nya brytpunkten för nästa år.
 • Handla avdragsgillt före nyår: Det är i slutet av året som du behöver handla sådant som är avdragsgillt i deklarationen nästa år. Detta kan exempelvis vara böcker, verktyg, skrivmateriel eller dataprogram. Kostnaderna för en dator eller andra inventarier delas oftast upp på tre år i en privat deklaration.
 • Se över pensionssparandet: Det gäller att inte luras i slutet av året av förslag från banker eller företag som vill erbjuda någon extra förmån till pensionssparandet, för en större kostnad. Se därför över ditt egna sparande samt vad du faktiskt enbart behöver.
 • Betala in extra skatt: Om du har haft stora inkomster som du än inte har betalat för.

SMS lån

Pensionssparande

Hos oss på Profilkredit kan du hitta information och vanliga frågor kring privat pensionssparande och andra generella frågor kring pension och eget sparande. Du kan även läsa om när du bör börja pensionsspara och om du faktiskt behöver spara. Alla dessa frågor är viktiga och högst aktuella. Ta därför en titt här på sidan och lär dig allt du behöver veta för att gå i pension på bästa möjliga sätt!

Pensionssparande är något för alla

Pensionssparande är något som talas om och som de allra flesta säkerligen har hört talas om, men vad innebär det egentligen? Sanningen är alla behöver ett pensionssparande, om man inte redan har det är det högtid att börja pensionsspara. Det kan naturligtvis vara komplicerat att förstå vad som gör pensionen så bra som möjligt. Vi hjälper dig att ta itu med alla dessa frågor. Vi hjälper dig att finna den rätta sparform för din pension som passar dig allra bäst. I en del situationer, har man som anställd tjänstepension från sin arbetsgivare men trots det önskar man att ha ett eget pensionssparande för framtiden. Det är också en fördelaktig möjlighet för att känna sig extra trygg när du ska gå i pension. En del undrar även, när det är dags att börja pensionsspara. Faktum är att pensionen kanske känns långt borta men är runt hörnet, därför är det bra att komma igång med sparandet redan idag! Du bör se på pensionssparande som något väsentligt och viktigt för din framtid. Likt uttrycket “man breddar sin egna bedd”, vill man bredda sin pensionsskydd redan nu för att säkerställa att den blir så bekväma som möjligt att ligga i sedan.

Varför ska man pensionsspara?

Det finns flertalet fördelar med att pensionsspara. Det är oerhört viktigt att tänka på framtiden även om den känns långt bort just idag. Genom att spara till pensionen skapar du möjlighet att ta det lugnt när du blir äldre och kanske inte vill arbeta livet ut. Dessutom skapar det trygghet att ha en god pension om man exempelvis skulle bli förtidspensionär, på grund av en skada eller annat exempelvis. Vad det faktiskt innebär att spara pengar till pensionen är att du avvarar pengar idag som ma har tänkt använda när man slutar arbeta och gå i pension. Detta sker genom inkomstskatten. Den skatt du betalar när du arbetar sätts automatiskt av pension till dig. De pengarna får du ta del av när du går i pension senare. Detta kallas för den allmänna pensionen. Dagen du slutar arbeta kan det komma som något av chock hur månadsinkomsten minskas drastiskt. Det kan komma att innebära förändringar och kan bli tufft ekonomiskt om man inte har sparat på egen hand under arbetslivet. Detta är viktigt då vi inte vet vad det kan uppstå för situationer i livet. Du kanske bli sjuk vilket förhindrar dig att arbeta redan innan du ska gå i pension. Då kan det vara bra att ha sparat undan en del.

Ska man ha ett privat pensionssparande?

Faktum är att ens pensionssparande kan komma från olika håll. Den allmänna pensionen ansvaras hos Pensionsmyndigheten och de allra flesta får tjänstepension från deras arbetsgivare, Men utöver det kan du också ha ett eget sparande till pensionen. Ens pensionssparande ser olika ut från individ till individ, det är däremot viktigt att varje individ har ett pensionssparande. Det finns olika sätt att spara pengar till pensionen. Det går att illustrera detta med hjälp av en så kallad pensionssparar pyramiden, som visar på att botten av pyramiden, som har störst yta, är pensionssparande via staten, alltså allmän pension, inkomstpension, premiepension. Den pensionen administreras av pensionsmyndigheten. Fortsättningsvis, i det mellersta stadiet i pyramiden ryms tjänstepensionen från jobbet, som du får av din arbetsgivare. På toppen av pyramiden finns eget sparande till pensionen. Det kan vara lönsamt att ha privat pensionssparande men det är inget måste. Det kan vara bra att ha för att försäkra sig om att man har så det räcker till pensionen. Det är alltså inget måste att ha ett eget sparande men det finns många fördelar med att ha ett sådant. Det beror på helt enkelt hur du vill leva när det blir din tid som pension. En del känner trygghet i att ha olika pensionssparande, såsom tjänstepension, statlig samt privat pensionssparande, för att ens framtida pension ska komma att bli så bekväm så möjligt. Föreställ dig att du har arbetat hårt, i stort sett varje dag i ditt liv. Det minsta du kan göra för dig själv är att se till att ha en ekonomisk trygg och stabil framtida pension. Inget säger att en behöver spara men det är vanligt att man vill spara då det underlättar framtiden.

Räcker det statliga pensionssparandet?

Det är tyvärr så att det statliga pensionssparandet inte är tillräckligt i många lägen. Det kanske räcker med nöd och näppe men inte så pass långt om man önskar att leva ett liv med god komfort och kvalitet efter att man har fyllt 65 år. Därför rekommenderas det att också ha eget sparande, alltså privata pensionssparande som gör att du får mer att leva av när du bli pensionär. Du bör alltså pensionsspara med tjänstespensionssarping, statligt pensionssparande eller också privat pensionssparande. Det räcker alltså inte med endast statligt beroende på hur man vill leva som pensionär.

Hur stort blir mitt pensionssparande?

Det går att se sitt pensionssparande på pensionsmyndigheten och att ditt pensionssparande beror på flera faktorer. Alltså, hur stort ditt pensionssparande blir när du går i pension beror på olika saker. Vilka exakt, går det att läsa på mer om här på vår hemsida. Du kan se ditt pensionssparande på pensionsmyndigheten åtminstone för att granska och för att hålla koll på din pension. Det kan vara fördelaktigt för att se om det finns några faktorer som du behöver ta hänsyn till för att kanske öka ditt sparande till pensionen.

Hur mycket du själv bör sätta av till pensionen beror förstås på hur mycket du vill ha i slutändan. Det finns svenskar som uppger att de åtminstone vill ha runt 80 procent av sin slutlön som pensionär. Din allmänna pension beräknas landa på cirka 40–50 procent av din slutlön och tjänstepensionen på omkring 10–15 procent.

Det kan vara lönsamt att börja spara tidigt, redan runt 25-30 årsåldern. Du skulle kunna spara omkring 3 till 5 procent av din bruttolön, det kan vara ett bra riktmärke. Exempelvis, om du tjänar omkring 25 000 kronor i månaden, då kan du spara ungefär 1000 kronor, förutsatt att du börjar tidigt med sparandet. Det kan också vara så att du kommer igång senare i livet, och då kan det bli mer utmanande om du har exempelvis småbarn. Det kan kompenseras genom att spara mer i månaden om du börjar att spara sent.

Profilkredit.se

Hur får jag mer pengar i pension genom pensionssparande?

Det finns olika sätt att få mer pengar i pensionen. Det mest uppenbara är naturligtvis, om man tjänar pengar får man större pension. Det finns dock flera sätt att få större pension om man pensionssparar rätt. Några exempel på detta är,

 • Att ta ut pension senare innebär normalt en högre pension per månad.
 • Sparande på investeringskonto på investeringssparkonto isk.
 • Kapitalförsäkring, om du är i behov av försäkringsskydd och är beredd att betala för det.

Fortsättningsvis, finns det något som kallas för återbetalningsskydd och innebär ett ekonomiskt skydd till din familj. Det innebär att om du skulle gå bort så får dina efterlevande hela eller delar av din intjänad tjänstepension. Du betalar inte heller någon avgift för att ha återbetalningsskydd. Dock så minskar storleken på din egen tjänstepension, på grund av så kallade arvsvinster.

Faktum är att ju längre du väljer att arbeta desto större blir din pension för de allra flesta. Det kan innebära en eller flera tusenlappar extra i pension per månad under resten av livet för varje extra år du skjuter upp ditt pensionsuttag.

Det är faktiskt så att du arbetar och allt som du tjänar in under ditt arbetsliv påverkar din pension. Det innebär att om du har valt att arbeta deltid under långa perioder kan leda till en lägre pension. Det är alltså du som bestämmer under din livstid hur din pension kommer att se ut.

Det finns flertalet lösningar idag. Det gäller att undersöka och bli insatt i vad du kan göra för att uppnå den bästa möjliga sparande till pensionen. I grund och botten handlar det om att ju mer du arbetar och mer du tjänar desto större pension kommer du att ha senare. Det du kan göra, utan att påverka din inkomst är att kom igång med sparandet för din pension, alltså kom igång med eget sparande.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos hos pensionsmyndigheten

Det är viktigt att få en uppfattning om din framtida pension och lära dig mer om hur olika händelser i livet påverkar den. Det finns ett smidigt sätt att ta få koll på ditt pensionssparande, nämligen genom en pensionsprognos på ditt sparande hos pensionsmyndigheten. Denna pensionsprognos finner du här. När du väl har börjat pensionsspara är det viktigt att bibehålla en bra uppfattning kring hur det går. Välkommen! 

inkassokrav

Vad är en revers?

Ett skuldebrev eller en så kallad revers är ett skriftligt avtal som träffas mellan två eller flera parter, kring fördelningen av ansvarsbördan vid en skuld. I denna ska det således framgå vem som bär ansvaret vid återbetalningen av en skuld, lånevillkoren såsom räntesatsen samt dess storlek, här bestäms även gäldenären (låntagare)och borgenären (långivare). Konkret är reversen ett dokument som skrivs under vid ett lån av pengar, hos exempelvis banken eller liknande. Syftet med att ha ett skuldebrev eller revers är att säkerställa någon typ av kvitto eller bevis på att skulden ska återbetalas för att skapa en trygghet för långivaren.

Hur skriver man en revers?

Generellt sett så finns det inga specifika eller formella krav på vad som bör ingå i en revers, men det krävs alltid en underskrift av låntagaren för att reversen ska vara giltig. En revers som innehåller utförlig och detaljerad information är oftast en bättre revers eftersom risken för missförstånd minimeras då. Det som bör finnas med är följande information;

 • Lånebeloppet
 • Borgenär respektive gäldenär
 • Eventuell ränta och hur den ska beräknas samt om den ska löpa på skulden
 • Eventuell återbetalningstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Vad som händer om pengarna inte återbetalas enligt överenskommet avtal
 • Underskrift av båda parter samt datering

När dokumentet sedan har upprättats så behåller borgenären originalet och ger sedan ett kvitto till gäldenären. Återigen så behöver inte reversen utformas på något specifikt sätt men det väsentliga är det måste finnas tydlig information samt att all relevant information om ansvarsbördan och dess fördelning bör framkomma.

inkassokrav

Vad är ett löpande skuldebrev?

Det finns fortsättningsvis olika typer av reverser eller skuldebrev att välja mellan. Löpande skuldebrev kan delas in i två kategorier; orderskuldebrev samt innehavarskuldebrev. Varav den första innebär att brevet är ställt till en fysisk person eller juridisk person, där brevet kan överlåtas genom att den nuvarande borgenären skriver under överlåtelsen och ger därmed sitt godkännande. Innehavarskuldebrev däremot innebär att den som har skuldebrevet i sin ägo har rätten att kräva in betalningen när brevet förfaller.

Till skillnad från ett löpande skuldebrev så är ett enkelt skuldebrev den vanligaste typen när det gäller reverser mellan privatpersoner. Denna är istället ställd från en specifik person och återbetalningen ska ske till just den personen. Enkla skuldebrev är ej avsedda för att överlåtas, även om de möjligheten finns. Om någon önskar överlåta ett enkelt skuldebrev så behöver gäldenären underrättas om denna, samt ska exakt samma rättigheter respektive skyldigheter gälla för den nya borgenären som för den tidigare borgenären.

Två andra väsentliga skillnader mellan ett löpande skuldebrev (orderskuldebrev och innehavarskuldebrev) och ett enkelt skuldebrev är följande, det är lättare att sälja vidare skuldebrevet samt att det ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd.

Kan en revers preskriberas?

Alla skulder har en preskriptionstid så det innebär att en revers likaså kan preskriberas. Oavsett om det handlar om ett enkelt skuldebrev eller ett löpande, så har exempelvis ett lån till privatperson en preskitiptinstid på 10 år.

Kan man skriva en revers mellan två privatpersoner?

Normalt sett skrivs skuldebrev under med banken eller liknande aktör, men det går faktiskt att skriva en revers mellan två privatpersoner. Ett skuldebrev är egentligen ett löfte mellan två parter eller personer om att en skuld ska återbetalas. Fortsättningsvis kan skuldebrevet ha samma utformning och innehåll, så att det hålls formellt och tydligt.

Profilkredit

Bättre med ett lån som inte förstör relationer

Det finns en hel del saker att beakta när man ansöker om ett lån. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal där en säkerhet och trygghet kan garanteras för borgenären, vilket är helt avgörande för att en borgenär ska våga låna ut pengar till någon. Därför är det inledningsvis viktigt att ha skriva ett skuldebrev. Därtill är det viktigt att se till att skuldebrevet ligger i ett säkert förvar och inte kan tappas bort, eftersom det är den giltiga säkerheten för att lånet betalas tillbaka. En annan väsentliga sak att ha i åtanke är reflektera över vem du sluter ett avtal med och lånar pengar av eller till. Att låna ut pengar eller låna pengar av nära vänner eller nära relationer kan vara väldigt problematiskt. Pengar är ett känsligt ämne för många och det tenderar vara en faktor som kan förstöra en relation. Om det ändå sluts ett avtal mellan två nära vänner eller liknande, är det högst viktigt att skuldebrevet är noga utformat och tydligt gällande lånevillkor och ansvarsbördan. I ett sådant fall kan det vara gynnsamt att få professionell rådgivning om vad ett skuldebrev ska innehålla, hos exempelvis en ekonom eller jurist.

I annat fall så är det bättre att vända sig till en formell aktör och ansöka om ett privatlån, exempel på sådana finns att läsa om på Profilkredit. Profilkredit är en svensk kreditutgivare som erbjuder olika lån till privatpersoner. Denna hemsida innehåller råd och tips om lån och ansökan, därtill går det att ansöka om lån online. Hela ansökningsprocessen framgår även väldigt tydligt och vid eventuella frågor finns det tydliga kontaktuppgifter att nå via deras e post eller telefonnummer. Läs mer om Profilkredits snabblån här.

Profilkredit

Sammanfattning om Revers

En revers är i princip samma sak som ett skuldebrev, vilket är ett avtal som träffas mellan två eller flera parter. I denna ska det framgå vem som är borgenären respektive gäldenären, information om skulden och lånevillkoren. Generellt sett så gäller det att ju mer utförlig och detaljerad en revers är, desto mindre risk finns det till missförstånd mellan parterna kring ansvarsbördan om skuld, dess storlek eller andra villkor. Syftet med att ha en revers är för att ge borgenären en trygghet eller säkerhet för att pengarna denne lånar ut, kommer bli återbetalda. Fortsättningsvis finns det inga speciell riktlinjer för hur ett skuldebrev bör utformas, men oftast ska följande ändå ingå;

 • Lånebeloppet
 • Borgenär respektive gäldenär
 • Eventuell ränta och hur den ska beräknas samt om den ska löpa på skulden
 • Eventuell återbetalningstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Vad som händer om pengarna inte återbetalas enligt överenskommet avtal
 • Underskrift av båda parter samt datering

Det finns olika typer av skuldebrev, både enkla och löpande skuldebrev, där den senare delas in i två kategorier; orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Två viktiga skillnader att känna till är att mellan ett löpande skuldebrev (orderskuldebrev och innehavarskuldebrev) och ett enkelt skuldebrev är att det är lättare att sälja vidare skuldebrevet samt att det ger borgenären ett tydligare rättsligt skydd. Det går att sluta ett avtal mellan två privatpersoner eftersom ett skuldebrev faktiskt är ett löfte mellan två parter, som handlar om att den ena ska återbetala skulden till den andra. Det medföljer emellertid risker att låna pengar eller låna ut pengar till en nära vän eller relation, eftersom pengar är ett känsligt ämne och tenderar vara upprörande om det inte processen sker sakligt och professionellt. Därför är en god idé att besöka hemsidan Profilkredit.se för att se vilka andra lånemöjligheter du har som privatperson.

jobba hemifrån

Rutavdrag

Vad betyder RUT?

Ursprungligen kommer begreppet Rut ifrån “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Begreppet Rot däremot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Därtill går det att få avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).

Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Om det finns flera vuxna personer som bor på samma adress, går det att slå ihop RUT-avdragen för att få ett högre gemensamt tak. Som privatperson idag finns det väldigt goda möjligheter att få olika ersättningar och skattereduktion, därför gäller det att du ser över dina möjligheter och vilka rättigheter du har. Det är ett privilegium för den som är i behov av att sänka sina kostnader, möjligheten att få dessa avdrag är unika och bör tas tillvara på. Det är inte alla som tar tillvara på de möjligheter som staten faktiskt kan erbjuda när det kommer till att hushålla med sina kostnader. Se därför till att ta reda på vad som gäller för dig! 

Hur fungerar Rutavdraget?

Det är den anlitade firman som gör RUT-avdraget, vilket innebär att du som privatperson erhåller en faktura där beloppet redan är beräknat. Du själv behöver däremot hålla reda på hur stora avdragen du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Fortsättningsvis skickar skatteverket löpande information om hur stora avdragets belopp är. Du måste ha betalat för tjänsten elektroniskt, för att avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt ska synas. Detta är relevant eftersom affären ska vara spårbar.

profilkredit

Hur mycket kan man få i Rutavdrag

Som privatperson går det att få upp till 75 000 kronor per person och år, i skattereduktion. Rotavdraget  uppgår emellertid till 50 000 kronor. En privatperson får dock inte ha högre avdrag än totalt 75 000 kronor, vilket innebär att om du har använt 45 000 kronor i rutavdrag får du alltså bara göra 30 000 kronor i ROT-avdrag samma år.

Vilka tjänster är godkända för Rutavdrag?

De tjänster som är godkända för rutavdraget är reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av bostaden. Du måste äga och helt eller delvis bo i bostaden, det innebär att avdraget ej kan användas för hyresrätter. I rut-avdraget ingår förutom städning, även till exempel barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. Men material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Vem har rätt till rutavdrag?

Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

När det gäller arbetet så behöver du och företaget som utför arbetet, ha ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet som ska utföras ger rätt till rutavdrag. Avtala gärna om vem av er som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Profilkredit.se

Sammanfattning om Rutavdrag

RUT-benämningen kommer tidigare från “rengöring, underhåll samt tvätt”, vilket innefattade förr de tjänster som utförs i eller nära hemmet, och som man då hade rätt till att få skatteavdrag på. Medan ROT är förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och innebär att det går att få avdrag på sin skatt för arbetskostnader som uppstår vid de ovanstående renoveringar. Om du som privatperson uppfyller villkoren för RUT, innebär det att du betalar enbart 50 procent av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kronor att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kronor. Det är fortsättningsvis den anlitade firman som gör rutavdraget. Du får som högst göra rutavdrag på 75 000 kronor per år, medan ROT-avdraget endast uppgår till 50 000 kronor per person och år. Enligt skatteverket finns det en del krav som behöver vara uppfyllda för att ha rätt till rutavdrag och köp av RUT-avdragsstjänster. Det finns emellertid en del krav som behöver uppfyllas för man ska kunna köpa RUT-avdragsstänster samt ha rätt till att få rutavdrag.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du eller föräldrar ska använda bostaden som en permanentbostad, fritidsbostad eller liknande. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete. Du kan dock inte få RUT avdrag för arbete utfört i ditt barns hem.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och dessutom betala skatt här (obegränsat skattskyldig), eller bo utomlands men beskatta i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha RUT avdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Det finns således väldigt goda möjligheter att få hjälp med kostnader och skattereduktion, därför gäller det att du som privatperson tar reda på vad som gäller för dig och din situation så att du får ut så mycket som möjligt att av renovering eller liknande.

sms lån direkt

Tjäna pengar snabbt

I och med vår digitaliserade omvärld som har vuxit fram går det inte att bortse från vilka framgångar och tillgångar internetet bidrar med. Det finns flertalet sätt att tjäna pengar på nätet idag. Faktum är att det går att tjäna pengar snabbt online och att tjäna pengar hemifrån med hjälp av internet. Det finns olika tillvägagångssätt att göra detta på. Det finns ett omfattande intresse hos olika människor att tjäna extra pengar online, som en extraknäck helt enkelt, men också för att undvika att arbeta på ett mer traditionellt sätt. Det här moderna sättet att tjäna pengar online, har kommit att blivit så populärt då det finns många effektiva metoder för att tjäna pengar snabbt.

Hur tjänar man pengar online?

Nätet är komplext med flertalet lösningar att tjäna pengar online på. Olika lösningar och metoder passar bra till olika personer. Det beror på att människor vill tjäna extra pengar under sin studietid kanske, eller få ett smakprov av den bransch som man är intresserad av. Du kan börja fundera på, vad är du duktig på och vad intresserar dig? Några av dessa sätt är att tjäna pengar online med tjänster, exempelvis med Fiverr, Udemy, med din kamera, spela in videor, svara på betalda undersökningar, tillsammans med mycket mer! Dessa kan du läsa mer om på den här sidan. Om du vill tjäna pengar via nätet, fortsätt läs här nedan.

Tjäna pengar online med tjänster

En del är intresserade av att tjäna pengar online, men alla vet inte vad det betyder egentligen eller hur man ska gå tillväga exakt. Det är nämligen så att det går att finna sätt att tjäna pengar via nätet med hjälp av tjänster. Det går alltså att tjäna pengar online genom att utföra olika tjänster online. Det tillåter dig att tjäna pengar hemifrån. Det finns en rad olika tjänster att välja mellan, det finns alltså något för alla. Det huvudsakliga är att det går att tjäna pengar på nätet genom att utföra tjänster inom det området du tycker är roligt. Det går att välja vilken svårighetsgrad man är villig att arbeta för. En del är ute efter att tjäna pengar snabbt medan andra letar en sysselsättning som avlönar sig i längden. Oavsett, finns det tjänster för alla! Läs mer om dessa nedan.

Tjäna pengar online med fiverr

Fiverr är ett av världens främsta digitala plattformar för frilansare. Fiverr grundades 2010 och idag går det att hitta över tre miljoner olika jobb (gig), som det kallas på Fiverr, på deras plattform. Det går att köpa och sälja allt mellan webbdesign och programmering till matlagningskurser och träningsprogram. Det finns alltså ett brett utbud med tjänster du kan utföra. Det finns gott om svängrum för dig att välja ett område du tycker verkar spännande och fokusera på just det, genom att erbjuda just dessa tjänsterna. Det fungerar alltså som en marknadsplats. Säljaren listar sina tjänster och den köpare som är intresserad utav dessa tar kontakt med säljare, och köparen ställer frågor för att etablera en tillit för det potentiella samarbetet. Fiverr fungerar som en mellanhand och kommer hålla fast vid 20% av transaktionen tills arbetet är genomfört och alla parter är nöjda. Sedan betalas detta ut till säljaren inom två veckor. Alltså ett oerhört effektivt sätt att tjäna pengar hemifrån. Det är dessutom enkelt att komma igång med.

Tjäna pengar online med Udemy

Fortsättningsvis, finns det ett ytterligare sätt att tjäna pengar på nätet. Nämligen, Udemy. Udemy är ett bra sätt att tjäna extra pengar och för dig som vill tjäna pengar snabbt. Udemy är en bra idé för dig som besitter expertis inom ett särskilt område, då du kan sälja egna kurser online inom det område som du är duktig på. Du skapar dessa kurser till andra på Udemy eller liknande företag exempelvis. Detta är effektivt och tillåter dig att sälja ditt alldeles egna kursmaterial. Ibland sitter vi på kunskap vi inte reflekterar särskilt mycket över. Ta det här tillfället i akt där du får betalt för den kunskap du besitter och lär ut andra människor.

Lär ut svenska hos Preply

Vidare, finns det en ytterligare möjlighet att tjäna pengar på. Det kallas Preply och är en plattform som tillåter dig att utnyttja din fritid till något positivt. Du kan alltså skapa en profil och söka svenska lärarjobb. Det kan vara ett lönsamt sätt att tjäna pengar på då det fortfarande finns ont om svenska lärare. Samtidigt är konkurrensen kring studenter lägre vilket skapar ett ypperligt tillfälle för dig att hitta jobb och tjäna pengar.

Tjäna pengar online med din kamera!

En av de absolut vanligaste sätten att tjäna pengar på idag är med din kamera. Det finns en otrolig efterfrågan och intresse på bilder idag. Genom att ta bilder med din kamera och ladda upp dessa på stora bildbyråer som exempelvis Shutterstock och tjäna pengar när andra personer använder dina bilder senare. Det är ett väldigt roligt sätt att tjäna pengar på. Om du gillar att ta bilder, fånga ögonblick på saker och ting, då är detta en perfekt sysselsättning för dig! Vi är oerhört moderna och intresserade av foton och videor idag. Hela världen i stort sätt har blivit besatt av sociala medier och att visa upp platser och saker. Du kan vara den som fotograferar och dessutom tjänar pengar på det. Det finns faktiskt personer som är beroende av inredningssidor där de visar bilder, på inredning bland annat, när de själva ska inreda. Det är också vanligt att man vill hänga upp, tavlor av motiv från naturen eller på en stad exempelvis.

Serious woman using laptop checking email news online sitting on sofa, searching for friends in internet social networks or working on computer, writing blog or watching webinar, studying at home

Svara på betalda undersökningar och tjäna pengar

Det finns också en tjänst som går att utföra om du verkligen önskar att jobba så lite som möjligt för pengarna, och dessutom att tjäna pengar snabbt hemifrån. Det är att svara på betalda undersökningar. Det finns faktiskt ett helt utbud av undersökningar som olika organisationer samt företag önskar att få besvarade i syfte att ta deras verksamhet framåt. Det går alltså att få betalt för dessa. Undersökningarna är olika, olika långa och innehåller olika ämnesområden. Det är naturligtvis fördelaktigt om du är insatt i det område som undersökningen handlar om. Trots att ditt mål är att tjäna snabba pengar kan det ändå vara bra att utföra undersökningen korrekt och faktiskt bidra till forskningen. Det är därför fördelaktigt om du läser på om vilken undersökning som du faktiskt kan hjälpa till att svara på. Detta är alltså också ett effektivt sätt att tjäna pengar genom, samt om du önskar att tjäna pengar snabbt.

Starta ett e-handelsföretag och tjäna pengar

Fortsättningsvis, finns det en uppenbar lösning till att tjäna pengar. Däremot kanske det inte är rätt väg att gå om man önskar att tjäna pengar snabbt. Det går att starta ett e-handelsföretag, vilket är ett av de främsta fenomenen som går att utpeka i det digitaliserade samhälle vi lever i idag. Det kan vara svårare att ge sig in på den här vägen men om du lyckas kan det vara en mycket lönsam verksamhet. En del väljer den här vägen för att anpassa sig till trenden av e-handel. Det är dock rekommenderat att ha en bra idé och att verkligen vilja arbeta med den, i och med att detta är en längre väg att gå och kräver att man är lösningsorienterad. Naturligtvis finns det metoder och sätt att underlätta processen som också möjliggör din dröm om e-handelsföretag. Inledningsvis är det viktigt att ha en bra idé och affärsplan, sedan kan det underlätta med ett webbhotell. Det innebär att du inte behöver stå för det tekniska helt och hållet, utan du har en hemsida som sköts av någon annan i stort sätt, så att du får tid att fokusera på din verksamhet endast. Slutligen kan det även underlätta att vända sig till en webbutvecklare i form av webbdesign och företag som skapar och underhåller din hemsida. En av de viktigaste faktorerna är även att ta kontakt med ett företag som hjälper dig med din synlighet på Google samt marknadsföring överlag så att du har en chans att konkurrera på den här konkurrenskraftiga marknaden.

jobba hemifrån

Spela in eller streama till youtube och twitch

Idag finns det oerhört många människor som tjänar bra med pengar via Youtube och Twitch. Det är två plattformar som har blivit ännu mer populärt de senare åren. Likt många sociala medier, så handlar det om att synas och höras och att attrahera så många tittare som möjligt. Om du lyckas få ett större antal anhängare på din kanal kan du faktiskt börja tjäna pengar på det. Det är viktigt att ha ett genomtänkt och välarbetat koncept som gör att folk vill titta, eller att du helt enkelt är en naturbegåvning inom underhållning och drar till dig en stor tittarskara på så sätt. Detta kan också kräva en längre tid av arbete och tålamod, men inte alltid. En del videor går virala, och ibland kan det vara svårt att utreda vad exakt som orsakar det. Det innebär att det går att tjäna pengar snabbt om du är säker på vad du gör och tror det på du gör. På Youtube och Twitch finns det flertalet olika kategorier som folk filmar och diskuterar. Alla möjliga hobbies går att hitta på dessa plattformar. Du kan alltså välja att göra det du tycker är roligt och passionerad av och spela in det och hoppas att folk gillar liknande saker. Dessa två plattformar är snarlika men skiljer sig något iallafall. Det kan därför vara fördelaktigt att känna av vilken plattform som kommer att passa dig bäst.

Tjäna pengar som uber eller bolt förare

Det finns även andra metoder att tjäna pengar på, som inte innefattar att tjäna pengar online. Det går även att tjäna pengar som Uber eller Bolt förare. Dessa två har vuxit markant de senare åren och har kommit att bli några av våra främsta transportmedel. Det beror på flexibiliteten, tillgängligheten, samt priset. Det här yrket rekommenderas om du är i behov av att tjäna pengar snabbt. Du kan bli Uber eller Bolt förare på fritiden. Det krävs däremot en taxiförarlegitimation. Om du har tid och engagemanget så kan man ta den behörigheten. Det möjliggör för dig att kunna tjäna bra med pengar på fritiden genom att köra på eftermiddagen och helger. På så sätt kan du få in en extra slant.

Hyr ut din bil

Ett annat alternativ är att hyra ut din bil. Det finns tjänster som snappcar.se exempelvis, där du kan hyra ut din bil. Detta är perfekt om du inte alltid är i behov av att köra din bil. Istället för att låta den stå hemma kan du hyra ut den och få en slant för den. Det är ett sätt få in snabba pengar utan att behöva anstränga sig särskilt mycket.

Få pengar snabbt med ett snabblån

Slutligen, finns det ett alternativ som är vanligt om man är i behov av få in lite extra pengar, men också snabba pengar. Det är nämligen att ta ett snabblån. Faktum är att det är vanligt bland människor att ibland befinna sig i en situation där man är i behov av extra pengar. Det kan bero på olika saker och behovet av pengar kan vara till olika ändamål. Hur som helst kan det då vara effektivt att ta ett snabblån för att tjäna pengar snabbt. Det är dock viktigt att känna till villkoren och att man är redo att betala tillbaka dessa pengarna vid senare tillfälle. Ett snabblån är dock ett bra sätt att få in pengar om det har uppstått en plötslig utgift eller liknande. Du kan alltså ta hand om den tillfälliga ekonomiska sitsen som du befinner dig i utan att behöva fundera på att sälja saker, tjäna mer, eller något annat sätt att få in mer pengar. Det är naturligtvis en stress som bör undvikas om det går. Här hos oss är du välkommen att jämföra lite olika snabblån och välja det som passar dig och dina förutsättningar allra bäst.

låna pengar snabbt

Sammanfattning om att tjäna pengar snabbt online

Det finns alltså flertalet lösningar på att vilja tjäna pengar online och snabbt dessutom! Det finns metoder och lösningar som passar de allra flesta, inom olika kategorier och områden. En del kräver mer engagemang samtidigt som andra sätt tillåter en snabbare väg till att tjäna pengar. Oavsett så finns det oerhört många sätt att tjäna pengar online idag. Trots alla dessa kreativa lösningarna så rekommenderar vi på Profilkredit att det absolut bästa samt mest effektiva sättet att få in snabba pengar är genom att ta ett snabblån. Det beror på att det är det säkraste sättet att få pengar snabbt när man är i behov av det. Du kan vara säker på att du får det i tid och att det hjälper dig att betala den avgift som du behöver få betald.

säker lån

Lätta lån

Ibland behöver finansiell hjälp, för att betala en försenad elräkning eller täcka en oförväntad medicinsk kostnad, reparation av en bil som har gått sönder eller en oplanerad resa som inte kan vänta. Ett lån från stora banker och andra kreditgivare kan ibland ta dagar eller även veckor att behandla, vilket är inte den lösningen du är ute efter – du behöver ju låna pengar på en gång.

Lyckligtvis så finns det andra lösningar när det gäller lätta lån att få som kommer att hjälpa dig i den knepiga situationen du kanske befinner dig i. Men även då kan omständigheter såsom en dålig kredithistorik eller betalningsanmärkningar strula till det och antigen höja räntan du får betala eller bidra till att din ansökan blir nekad.
Därför har vi sammanställt denna guide som du kan ta del av när du ansöker om lån som är lätta att få.

Lätta smslån

Att ansöka om ett lån är inte omständigt. Dessa lätta lån brukar även erbjuda direkt utbetalning. Läs nedan om för- och nackdelarna med smslån och hur du ansöker om ett sådant lån.

Fördelar med smslån

Det finns en hel del fördelar med att ta ett smslån – här är några av dem:

 • Det är ett av sätten att få tillgångar på bankkontot när du verkligen behöver betala för något
 • Smslån är lätta lån att få – väldigt lite information och dokumentation krävs och ansökan brukar beviljas oftare än hos andra typer av lån
 • Långivaren brukar inte fråga efter din kredithistorik, och den gör det så sker det ofta utan att Upplysningscentralen kontaktas (vilket skulle påverka din kreditvärdighet negativt ifall du skulle vilja ta ytterligare lån i framtiden)

Nackdelar med smslån

Låt smslån med direkt utbetalning för bra och lätta att få för att vara sanna? Nedan kan du läsa om nackdelar med denna typ av lån:

 • Precis som de flesta snabblån på marknaden så klassificeras även smslån med direkt utbetalning som kontokrediter – du bör helst undvika att samla för många av sådana lån, även om du betala dina skulder i tid, då de kan påverka din kreditvärdighet negativt
 • Ansökningen och utbetalningen har sitt pris: lätta lån brukar vara dyra, mycket dyrare än banklån
 • Den höga räntan kan göra smslån så pass oförmånliga att de inte blir en lämplig lösning av det brådskande problemet man försöker åtgärda genom att låna pengar

Vem kan ta ett smslån

Som vi redan har nämnt tidigare så brukar smslån vara enkla att få. Kreditgivaren kommer inte ställa för många frågor eller ta en upplysning på låntagaren, vilket i sin tur betyder att de flesta svenskar som är minst 18 år gamla kan ta ett sådant lån.

I de flesta fall behöver du alltså bara uppfylla två simpla krav om du vill låna direkt:

 • Du ska ha ett konto hos samma svenska bank som kreditgivaren – pengar lånas nämligen via direktöverföring
 • Du ska inte ha några skulder hos Kronofogden – om du har det så ska du första betala tillbaka nuvarande skulder innan du får lov att låna pengar igen

Tips: lätta lån

Det första du behöver veta är om du är berättigad till ett lån som kanske kan beviljas oavsett din ekonomiska situation. Följ dessa tips:

Välj rätt lån

Lär känna de olika typerna av lån som erbjuds. Kontrollera vilken lånekategori som passar dina behov. Förstå att vissa lånetyper har högre räntor än andra. Vissa lån är säkrade och andra beviljas utan säkerhet.

Var medveten om din kreditvärdighet

Många gör misstaget att de inte känner till deras kreditvärdighet när de ansöker om ett lån – eller inte ens vet var kreditvärdighet är och hur den påverkar dina framtida lån. Detta kan leda till att ditt lån inte blir beviljat på en gång, eller värre, att det inte beviljas alls. Att känna till din kreditvärdighet gör dig medveten om din ekonomiska situation, vilket kan hjälpa dig att avgöra om du uppfyller långivarens behörighetskriterier.

Sök efter rätt långivare

Ta din tid när du letar efter rätt långivare som passar alla dina lånebehov – den svenska ekonomiska marknaden är nämligen stor nuförtiden och alla möjliga typer av lån erbjuds. Kontrollera vilken typ av lån som långivaren erbjuder, deras behörighetskriterier, vilka dokument de behöver få av dig och om de erbjuder pengaöverföring redan samma dag. Granska omdömen deras kunder har lämnat och se till att du jämför de räntor som de olika långivarna tar ut. Att hitta rätt långivare sparar dig värdefull tid och kan medföra betydliga besparingar.

Förbered dina dokument

Se till att du har alla dina dokument såsom ekonomiska data, anställningsinformation och identifikation redo innan du ens ansöker om ett lån. Detta hjälper dig att skicka in dina dokument omedelbart redan vid ansökningstillfället eller senare på begäran, vilket förbättrar dina chanser att få ett tidigt och oproblematisk godkännande.

Jämför dina lån, alltid

Det är tämligen lätt att jämföra de olika lån som erbjuds på den svenska marknaden nuförtiden. Att vissa lån är lätta att få inte betyder att kreditgivarna är automatiskt trovärdiga eller att de erbjuder förmånliga villkor och räntor. Att ta ett lån som är fel för dig kan vara kostsamt på lång sikt, men goda nyheter är att det är oerhört enkelt att jämföra lån i god tid.

jobba hemifrån

Jobba hemifrån: 5 bra tips till dig som ska studera eller jobba hemifrån

Det är inte ovanligt att man har fått prova på att studera eller jobba hemifrån nu på grund av Coronaviruset. Många som har fått möjligheten att studera eller jobba hemifrån väljer att fortfarande göra det på grund av säkerhetsskäl. Det finns även jobb och utbildningar där allt arbete ska ske på distans och utföras på egen hand. Med det sagt så kan det vara svårt att anpassa sig till ett ”work mode” när man sitter hemma och har en massa frestelser kring sig. Därför har vi skrivit ner våra bästa tips till dig för bästa effektivitet när du studerar eller jobbar hemifrån-

1. Börja dagen på rätt sätt

Det är enkelt att man tappar bort sin vardagliga rutin och det kan generellt vara svårare att fokusera om man har på sig pyjamas och inte äter en ordentlig frukost. En bra arbetsdag behöver en bra grund och då kan det vara bra att vakna vid samma tidpunkt som man vanligtvis hade gjort och påbörja dagen med att klä på sig och äta frukost.

2. Håll normala matrutiner

Frukost på morgonen och lunch vid lunchtid! Detta med matlagning eller avhämtning kan vara svårt när man är hemma. Avhämtning kan bli dyrt på sikt och man har inte alltid tid till att laga mat på sin lunchrast. Matlådor kan vara den bästa lösningen. Med lite planering så kan du i förväg laga olika rätter och spara dem till senare, beroende på vad du har lust till.

3. Ta pauser

Det är lätthänt att man hamnar på soffan eller i sängen när man ska plugga eller jobba hemifrån och det kan bero på att man blir tröttare än vanligt. Den vanliga motionen när man tar sig till och från jobbet/skolan existerar inte. Att sitta riktigt, stretcha emellanåt  och se till att få frisk luft hjälper mycket. Det blir enklare att fokusera när man tar pauser och kopplar av lite.

4. ”Communication is key”

Kommunicera så mycket som möjligt med dina kollegor eller klasskamrater. Kommunikationen är viktig för att försäkra sig om att man har förstått en uppgift korrekt och det har aldrig skadat att fråga sin arbetsledare eller lärare om man är på rätt spår. Försök att hålla online-möten ofta för att hålla kontakten med medarbetare, både för att se till att arbetet fortgår, men också för den sociala delen.

5. Bekväm, men inte för bekväm!

Självdisciplin är svårt när man är hemma. Tanken på att man kan plugga eller jobba från soffan låter mycket bättre än att sitta på en stol hela dagen, men det är inte hållbart. Tänk på att en ergonomisk arbetsplats är viktig för att man verkligen ska kunna fokusera. Investera i en bekväm kontorsstol och skrivbord och försök göra om ett rum i huset till ett kontor.

Jobba hemifrån

Jobba hemifrån – Låna hos Profilkredit efter dina behov

Trots att det är dyrt att köpa in saker som en kontorsstol eller ett skrivbord så är det en prioritet när man jobbar eller studerar på distans under en längre period. Eller om din dator har blivit lite långsam och du behöver en ny. Alla dessa kostnader är viktiga men även dyra. Om du har behov av ett snabblån hos oss, kan vi erbjuda dig direktutbetalning så du kan börja bocka av din inköpslista direkt.

Vid intresse kan du ansöka om ett lån här och få svar på din låneansökan direkt.

8 Tips till Black Friday

Black Friday har under de senaste åren blivit mer eftertraktat och populärt. För varje år blir produkter slutsålda inom rekordtid så fort det närmar sig Black friday. Det är inte bara antalet produkter som köps under denna prisfest som är imponerande men även priset på produkterna. Alla butiker tävlar om att ha de billigaste varorna i marknaden och därav blir nästintill allt nedsatt under Black Friday.  

Vad är Black Friday? 

Denna dag faller alltid under den fjärde fredagen i November. Därav kommer detta årets prisfest förfalla den i November. Black Friday härstammar från USA där högtiden blev uppfunnen kring 60-talet. Dagen efter Thanksgiving så man skulle hinna med all julhandel. Sen dess har dagen varit förknippad med låga priser och långa köer. Black Friday fick sin popularitet i Sverige först i början av 2010, men för varje år så blir högtiden större och större. 

Black Friday i Sverige

Den stora readagen inträffar på samma dag i Sverige som i USA, fredagen den 29 November. Trots den senaste hetsen kring högtiden så har den ännu inte uppnått samma extrema nivå som i USA. Första gången Black Friday kom till Sverige var 2013 där olika butiker invigde den nya högtiden med låga priser. Enligt en undersökning av Svensk Handel så planerar 57% av alla svenskar handla julklappar under Black Friday. Under de få åren som Black Friday funnits i Sverige så har det utvecklats märkvärdigt. Istället för att bara fynda under självaste dagen så har man i vissa fall förlängt dagen till “Black Weekend” eller “Black Week”. 

8 TIPS TILL EN LYCKAD BLACK FRIDAY

Det är viktigt att du inte blir överväldigad av alla röda skyltar och lurad av tanken att du sparar pengar bara för att priset är nedsatt. Under denna dag finns det en stor chans att man hittar goda erbjudanden som man går med vinst med. Dock är viktigt att tänka på vad man faktiskt behöver och vad man köper bara för att det är nedsatt. Det är ett trick som nästintill alla har fallit för. För att förbereda dig på bästa sätt inför Black Friday så har vi på Profilkredit skrivit en lista. Med de 8 bästa tipsen att tänka på så man spenderar sina pengar på bästa sätt. 

1. Inköpslista

För att vara förberedd på bästa sätt så kan det vara bäst att planera i förhand vad man tänker köpa. Det är lätt att man blir överväldigad av alla låga priser men tänk på att bara köpa det du verkligen behöver. Planering hjälper en spendera sina pengar på det rätta sätt. Ska du exempelvis köpa julklappar till familj och vänner? I så fall kan det vara bra att ta reda på vad alla önskar sig innan Black Friday så du kan spara så mycket pengar som möjligt. Eller så kanske du helt enkelt vill skämma bort dig själv och köpa något som du velat ha länge. Utnyttja isåfall de låga priserna under Black Friday och fokusera på det du behöver som mest.

2. Är denna butiken den billigaste?

Det finns många erbjudanden under Black Friday, och detta kan innebära att det är svårt att jämföra dem och hitta den billigaste produkten. Men detta är en viktig del av processen, man ska ta sin tid och jämföra priserna i butikerna. Köp inte produkten på den första butiken du är i, på nästa butik kan den vara betydligt billigare. Se till att din inköpslista är klar och förbered olika hemsidor för prisjämförelser t.ex. prisjakt.se för att försäkra dig om att du får det billigaste erbjudandet.  

3. Kolla originalpriset på varorna du köper under Black Friday

 Vissa butiker bestämmer sig för att enbart behålla erbjudandena under dagen, så erbjudandena avslöjas samma dag medans andra kan ha en slags nedräkning till den stora dagen med mindre erbjudanden. Det är vanligt att man blir lätt förvirrad av dem röda skyltarna, men det är viktigt att hålla ett öga öppet på hur mycket man faktiskt sparar. Ibland kan det finnas luriga erbjudanden där det står “Upp till 70%” eller liknande. Det innebär inte att du får 70% på den varan du vill ha, den kan vara nedsatt med bara 10%. 

4. Kolla upp butikens trovärdighet online

Vid onlineshopping kan det ofta hända att produkten man köper inte lever upp till förväntningarna eller i värsta fall, inte ens blir skickade. Det är vanligt att man kan bli frestad av dem unika produkterna med de låga priserna men det är viktigt att försäkra sig om återförsäljaren. Om du köper från en webbutik kan det vara bäst att göra lite research på hemsidan. Ett enkelt tips är att kolla upp deras betyg på Trustpilot. Där kan du se andra kunders erfarenheter och få lite bättre insikt innan du handlar online.  

5. Vill du köpa produkten i hand på butik? 

Om du vill köpa en vara under Black Friday istället för att handla online för att förhindra att produkten inte motsvarar förväntningarna är det bäst att köpa den i butiken och inte online. Beroende på hur stor butiken är kan det vara smart att förbereda sig på vilken avdelning varan finns på. Det kan även vara en god ide att veta storleken på varan och vilken färg du vill ha den i. Under Black Friday kaoset är det svårt att hitta tid för obeslutsamhet.

6. Köper du en julklapp till någon? Håll koll på butikens ångerrätt

Ifall du är osäker på vad du ska köpa som julklapp kan det vara bra att försäkra sig om butikens bytesregler. I bästa fall erbjuder dem öppet köp under 30 dagar och då kan du lugnt och sansat bestämma om du vill byta varan eller köpa något annat på en annan butik. Det finns dock butiker vars bytesregler ändras ifall man köper en produkt med nedsatt pris så håll utkik efter det. Sammanfattningsvis så är det viktigt att hålla koll på returrätten. 

7. Reklamationsrätt i Sverige

Enligt reklamationsrätten i Europa så har kunden rätt till att reklamera en produkt 3 år efter man köpt den. Det ger dig rätten att få tillbaka pengarna ifall varan inte levde upp till förväntningarna. Det är dock inte detsamma som en ångerrätt eller öppet köp vilket innebär att man enbart kan få pengarna tillbaka om det är något fel på produkten. 

8. Shoppa från utländska hemsidor på Black Friday

Det är vanligt att man blir frestad till att handla från utländska hemsidor där priserna är billiga och erbjuderna otroliga. En viktig sak att ha i åtanke när man beställer produkter från utländska sidor är att materialet och kvalitén inte alltid har samma standard som i Sverige. Förutom det så måste man vara förberedd på att produkten kan fastna hos tullen och plötsligt så blir ditt billiga köp dyrt.  

Behöver du lite extra pengar till Black Friday? 

Om du befinner dig i en situation där du inte sparat tillräckligt pengar till Black Friday men vill ändå passa på och fynda så kan du ansöka om ett lån från 10 000 kr upp till 50 000 kr hos Profilkredit. Genom en snabb och enkel kreditprövning får du svar på din låneansökan direkt! Ifall du är intresserad av att ansöka om ett lån kan du bara trycka här. Vid eventuella frågor kan du alltid kontakta vår kundservice som är tillgänglig vardagar från 09.00 – 17.00. Du kan även läsa mer om lånet bland våra lånevillkor eller FAQ’s

Kontakta oss via mail: kontakt@profilkredit.se

Kontakta oss via telefon: 010 – 551 75 15 

5 billiga resmål

Letar du efter billiga resmål? Då har du kommit till rätt ställe. Vi har samlat olika tips till dig som vill resa sparsamt men fortfarande nöja dig. Läs vidare för att ta reda på hur du kan få ut det mesta av pengarna.

Billiga och bra resmål

Om du vill behålla pengarna i plånboken längre än vanligt när du åker på semester är det en bra idé att leta efter billiga destinationer. Detta innebär att du ska leta efter billiga hotell, flygbiljetter men även hålla utkik på kostnaderna så som mat och aktiviteter.

Ett viktigt tips är att förbereda sig ekonomiskt inför resan med en valutaomvandlare så att du kan planera din budget ordentligt och undvika oförutsedda utgifter. Vi rekommenderar hemsidan valutaomvandlare för en snabb och enkel hantering.

Det blir inte en billig resa bara för att flygbiljetterna är billiga, det är viktigt att hålla koll resterande kostnader, som både hotell och mat.

Vi har samlat de billigaste resmålen där du får ut det mesta av dina pengar. Läs vidare och boka din semester direkt!

Polen

Vill du resa men fortfarande ta hand om din ekonomi på bästa sätt? Då rekommenderar vi att du semestrar i Polen. Landet är ett relativt populärt resmål men även väldigt billigt. Kostnaderna för boende, kollektivtrafik samt mat är otroligt billigt i Polen. Storstaden Krakow kan vara ett smartare och billigare val ifall du funderar på att semestra i Prag eller Berlin.

Polen har en intressant historia och är definitivt värt ett besök. Landet erbjuder något för allas smaker. Man kan åka dit som storstadssemester, solsemester vid stranden eller skidsemester.  

Resan till Polen är billig, med flyg kan det kosta dig som mest 1.000 kr tur och retur och som billigast 500 kr.

Montenegro

Landet Montenegro är ett orört paradis i Balkan och gränsar Albanien till söder och Kroatien till norr. Landet blev självständigt 2006 men har trots det en väldigt gammal och intressant historia. Idag är landet främst igenkänt som en sommardestination för de flesta. De kändaste semesteröarna i landet är bland annat Budva, Kotor och Tivat.

Semesterön Budva kan anses vara en mysig småstad men även den perfekta strandsemestern. I norr finns det berg med skidanläggningar under halvåret och under sommaren kan man ta sig till kusten för att njuta vid stranden.

Montenegro är det perfekta landet för dig som vill uppleva lite lyx medans du fortfarande tar hand om plånboken.  

Prag

Prag är en av Europas mest populära turistområden och Tjeckiens huvudstad. Förutom att staden är lätt att ta sig till och är generellt billig så har den mycket att erbjuda. Prags välkända gator har ett rykte för att vara mysiga och vackra. Åker man till Prag är en stor del av resan att uppleva deras välbevarade medeltida byggnader, populära krogar samt vackra kyrkor.

Trots att det är ett relativt populärt resmål är priserna överraskande låga i jämförelse med andra storstäder.

Vi rekommenderar att du reser inte reser under högsäsong så du kan utnyttja de lägre priserna. Då kan kostnaderna ligga omkring 600 kr för flygbiljetter och enbart 90 kr per övernattning. Detta billiga resmål är idealt för dig som vill spara dina pengar medans du får en ordentlig upplevelse.

Ungern

En resa till Budapest i Ungern är ett måste. Det är både billigt att bo i staden samt att ta sig dit. Landet har mycket att erbjuda med en varierande miljö. Som sagt så är kostnaderna låga, en måltid kostar omkring 25 kr och en tågbiljett 13 kr. Billigare än det blir det inte.

Småbyarna runt Budapest är värda att se och nära till Balantonsjön i västra delen av Ungern. Sjön är den största i Europa samt ett populärt resmål för familjer.

En övernattning på ett hotell kostar omkring 150 kr per natt. Dessutom kan du köpa din flygbiljett hem för under 500 kr. Om du letar efter ett billigt resmål är Ungern den perfekta destinationen för dig.  

Bulgarien

Bulgariens populära turiststäder vid Svarta havet har varit en lockande destination för turister. Landets popularitet kan ha sin grund i likheterna med andra soldestinationer som Spanien, men vänligare mot plånboken.

Bulgarien har vackra stränder och populära områden för turister. Om du inte är särskilt förtjust i en solsemester har du även möjligheten att åka på storstadssemester, och allt i samma land! Huvudstaden Sofia är den näst äldsta staden i Bulgarien med en massa historia och intressanta museer. Planerar du att resa till Bulgarien rekommenderar vi att du åker till östra delen av landet för de billigaste priserna.

5 bra råd för att hitta det billigaste resmålet

 • Om du planerar att resa utomlands är det en bra idé att hålla koll på valutakursen så du inte spenderar mer än planerat
 • Har du möjligheten att boka din resa i god tid är det en bra idé då du kan spara pengar om du är ute i god tid. De billigaste och bästa sommar resmålen försvinner redan i Januari och därför är det viktigt att planera och boka direkt om du vill resa i sommar.
 • Det är viktigt att hålla koll på de totala kostnaderna för resan. Trots att flygbiljetterna till ditt resmål är billiga innebär det inte att hela resan blir billig. Då är det viktigt att räkna med kostnaderna för boendet samt ytterligare kostnader som mat och aktiviteter. Därför är det viktigt att räkna ihop kostnaderna innan du bokar en biljett.
 • Om du har möjlighet att resa utanför högsäsong rekommenderar vi det starkt. De dyraste säsongerna att resa under är skolloven. Vill du resa under en sommarmånad är Juni den billigaste månaden att resa i.
 • Många svenskar väljer att även köra istället för att flyga till deras resmål. Detta kan vara ett bra alternativ för den som även uppskattar tiden resan till destinationen tar. Det kan även vara ett billigare alternativ.  

Få råd till din nästa semester

Vill du resa men har inte tillräckligt med pengar till din nästa semester? Hos Profilkredit kan du låna upp till 50.000 kr till precis vad du vill. Kanske du behöver pengar för flygbiljetter, aktiviteter under semester eller så vill du helt enkelt unna dig under semestern. Det finns många alternativ.

Profilkredit erbjuder lån från 10.000 kr upp till 50.000 kr. Du får dina pengar utbetalda direkt och ansökningsprocessen tar enbart några minuter att göra klart.

Bra musiktjänster! Vi har samlat våra bästa tips

Streaming och olika musiktjänster har blivit en oundviklig del av många människors liv och vardag. Vi har samlat en lista över de bästa musiktjänsterna på marknaden just nu till dig. Läs vidare för att försäkra dig om att du får den bästa dealen och att du håller koll på de senaste trenderna.

Gratis musiktjänster

Musiktjänsternas utbud har exploderat de senaste åren. Majoriteten av alla musiktjänster har ett månadsabonnemang på mellan 99 kr och 199 kr. Nedan kan du läsa mer om musiktjänster som du kan använda gratis:

 • Spotify
 • Google Play
 • Deezer

Musiktjänsterna som erbjuder en gratisversion brukar ha begränsade valmöjligheter som att inte kunna välja vilken låt man vill lyssna på, sämre ljudkvalitet eller reklam man inte kan hoppa över. Nästan alla musiktjänster erbjuder även en provperiod på ungefär 30 dagar för att man ska kunna uppleva premiumversionen och bestämma sig därefter vad som passar en bäst.

Topp 6 musiktjänster

1. Spotify

Spotify är en av världens kändaste och populäraste musiktjänster på marknaden. Musiktjänsten har en bra variation mellan olika musiksmaker och erbjuder över 35 miljoner låtar. Spotify är även välkänt för att ha ett användarvänligt gränssnitt och goda ljudkvalitet. Förutom det kan du även använda Spotify på nästan vilken enhet som helst.

Denna musiktjänsten erbjuder både en gratisversion samt en premiumversion. Gratisversionen har både visuella och ljud reklamer. Premiumversionen kostar 99kr/mån.

2. Apple Music

Apple Music lanserades 2014 och är Apples svar på en online musiktjänst. Musiktjänsten har ett brett urval på över 35 miljoner låtar, inklusive Taylor Swifts album som inte går att hitta på Spotify.

Apple Music har tidigare kritiserats för att inte ha ett tillräckligt bra gränssnitt. Men har sen dess förbättrats och idag står de som en av de bästa och mest användarvänliga gränssnitten.

Apple Music erbjuder en provperiod på 2 månader och därefter kostar månadsabonnemanget 99kr/mån. Denna musiktjänst erbjuder ingen gratisversion.

3. TIDAL

Många musiktjänster liknar varandra, men då finns det TIDAL. Musiktjänsten Tidal sticker ut från sina konkurrenter. TIDAL ägs av rapparen Jay Z och är den enda artistägda plattformen i världen. Det som sticker ut med TIDAL är att det är den enda musiktjänsten som har tillgång till Beyoncés album ”Lemonade”.

Musiktjänsten är även känd för sina HD-musikvideor och möjligheten att lyssna på låtarna i Cd-kvalitet.

TIDAL erbjuder en provperiod på 30 dagar men därefter kostar ett HIFI-prenumeration 199kr/mån eller ett vanligt abonnemang 99kr/mån.

4. Google Play Music

Google har skapat Google Play Music och tjänsten har över 35 miljoner låtar och en utmärkt kvalitet på ljudet. Förutom sitt omfångsrika utbud har musiktjänsten en funktion där du kan ladda upp till 50 000 låtar till dig egna dator och lyssna på dem gratis när du använder programmet.

Google Play Music erbjuder en gratis provperiod på 4 månader och därefter 99kr/mån.

5. Napster

Under 2000-talet var Napster en illegal fildelningstjänst och fick stänga ner deras verksamhet för att inte bli stämda. 2005 återkom Napster som en laglig musiktjänst och har sen dess erbjudit musikförsäljning som vilken annan musiktjänst med över 40 miljoner låtar att välja mellan.

Det finns en nackdel med Napster och det är att kvalitén på vissa låtar kan vara sämre än resten. Napster har inte heller en gratisversion som Google Play Music eller Spotify och månadsabonnemangen kostar 99 kr.

6. Deezer

Deezer är en av de äldre musiktjänsterna med mer än 9 års erfarenhet med sig. Musiktjänsten liknar Spotify på några sätt eftersom Deezer även har en gratisversion men trots detta är Spotify oftare föredraget än Deezer.

Deezer erbjuder mer än 40 miljoner låtar med bra ljudkvalitet och går att användas på nästintill alla dina enheter. Den enda nackdelen är att musiktjänsten inte har den bästa användargränssnitten och detta kan komplicera upplevelsen.

Ett abonnemang hos Deezer kostar 99kr/mån.

musiktjänsterna

Varför är musiktjänster så populära?

När du använder dig av en musiktjänst behöver du inte vänta på att din favoritlåt ska spelas eller vänta tills reklamen är över för att kunna lyssna vidare. Musiktjänsten hjälper dig bestämma vilken genre du vill lyssna på, informerar dig om ny musik samt anpassar speciella spellistor just för dig beroende på dina sökningar, årstid och högtider.

Få råd till de musiktjänster du drömmer om

Vill du ha möjligheten till att lyssna på all musik du vill men har inte råd med de månatliga betalningarna? Du kanske också vill passa på att köpa konsertbiljetter? På Profilkredit kan vi hjälpa dig uppnå dina drömmar. Du kan låna från 10 000 till 50 000 kr och få dina pengar direkt här.

Nöjda kunder hos profilkredit?

Här här kan du läsa om våra kundomdömen. 

Världens 7 underverk

Världens sju underverk

Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver veta om världens 7 underverk och gjort en reseguide så du kan uppleva dem själv.

Vad är världens 7 underverk?

Världens 7 underverk är sju monument som röstades fram av folket som de största och mest inflytande i mänskligheten. Från år 2000 till 2007 röstade över 100 miljoner människor om vilka monument som skulle vara världens sju underverk. Alla fick nominera det underverket man tyckte borde vara med på listan och därefter rösta på sin favorit för en av de eftertraktade platserna på listan. Den 7 juli 2007 avslöjade Bernard Weber i den portugisiska staden Lissabon vilka 7 monument som blev framröstade till världens sju underverk. Läs mer om de 7 underverken nedan.

De 7 underverken:                                                                      

 • Taj Mahal, Indien
 • Chichén Itzá, Mexico
 • Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasilien
 • Colosseum, Rom, Italien
 • Kinesiska Muren, Kina
 • Machu Picchu, Peru
 • Petra, Jordanien

Lär dig mer om världens 7 underverk

Taj Mahal   

Taj Mahal är ett nordindiskt mausoleum nära den indiska staden Agra och byggdes av 20 000 arbetare med hjälp av 1 000 elefanter som transporterade byggmaterial. Mausoleet började byggas 1632 och slutfördes runt 1643.

Arkitekten som stod bakom projektet Taj Mahal fick hugga av sin högra hand för att förhindra honom till att designa och bygga en liknande byggnad efter mausoleet.

Chichén Itzá

Chichén Itzá är en ruin by som ligger i norra delen av Yucatán halvön i Mexiko. Ruinerna är speciella eftersom de har spår av två olika kulturepoker: Maya epoch och Itzá era. Under 1500-talet upphörde Chichen Itzas storhetstid och staden övergavs.

Under 1800-talet hittades ruiner från den gamla byn i mitten av djungeln och sedan dess har templet varit under restaurering. Idag är staden välbesökt av turister men även lokalbefolkningen.

Cristo Redentor

Cristo Redontor betyder Kristus Frälsaren och är namnet på den berömda statyn som ligger på toppen av ett 710 meters högt berg som kallas för Corcovado. Statyn befinner sig i Rio de Janeiro i Brasilien och är en symbol för landet och den kristna tron. Statyn Cristo Redentor är omkring 38 meter hög och väger 1145 ton och byggdes från 1922 och fullbordades 1931. Detta underverk är ett måste att se ifall man befinner sig i Brasilien.

Colosseum

Det romerska riket Colosseum ligger i Rom, Italien. Byggandet av Colosseum började redan mellan 70 e.Kr till 80 e.Kr och inträffade under dåvarande kejsaren Vespasianus styre. Kejsar Vespasianus avled ett år innan byggprojektet var färdigt och hans efterträdare, sonen Titus firade att Colosseum äntligen var färdigbyggt med en fest som varade i 100 dagar och därefter blev Colosseum en amfiteater som användes för gladiatorkamper.

Om du reser till Italien måste du besöka Colosseum! Detta underverk är bland de mest besökta platserna i Rom och en väldigt känd turistattraktion.

Den Kinesiska Muren

Den Kinesiska Muren är även känd som den långa muren bland invånarna i Kina. Muren är bland världens största byggnadsverk och är byggd av sten, tegel, trä och jord och byggdes som försvar mot plundring och invasioner från nomadiska stammar.

Man förmodar att byggprojektet började byggas kring 700-talet f.Kr och byggdes därefter i omgångar ända till 1500-talet. Muren är totalt 6259 km lång och sträcker sig från västra Kina till östra. Är du intresserad av att beskåda detta underverk är den första delen av muren, Badaling, öppen för turister från hela världen.

Machu Picchu

Du har kanske hört talas om Machu Picchu innan. Machu Picchu är en liten välbevarad ruinstad som ligger högt upp på en bergs kammare, cirka 2057 meter över Urubambadalen i Anderna som var befolkad av omkring 600 människor. Byn sägs vara byggd av Inkan Pachacuti cirka år 1440 och låg medvetet avskilt så spanjorerna aldrig skulle upptäcka den.

Trots att det sägs att det staden var befolkad av ca 600 personer var det enbart 173 skelett som hittades varav 150 av dem var kvinnor. Ifall du inte redan besökt detta fantastiska underverket är det dags att skriva ner det på din bucket list.

Petra

Petra betyder sten på grekiska och är en arkeologisk plats i Jordanien som var befolkat av cirka 30 000 människor i 500-talet f.Kr. Den ligger i en smal dal omgiven av sandstensklippor. Förutom dess vackra gravar är staden känd för sina tempel.

Om du reser till Jordanien är detta underverket en bra plats att besöka.

Upplev världens 7 underverk själv

Om du vill uppleva världens sju underverk själv är det inte omöjligt. Att åka till alla resmålen under en resa kommer att ta ungefär en månad. Så det är bäst att planera och förbereda sig för att resa bort en längre period. Under den månaden kan du resa mellan de 7 underverken och uppleva dem inom en rimlig tid. Resan kommer att gå över 4 kontinenter och du kommer definitivt att lära dig mer om olika kulturer och traditioner. En sådan resa blir ett minne för livet och kan vara en resa du blir väldigt glad över att ha gjort i framtiden.

Dock så kan det vara svårt att spara ihop pengar för den här typen av resor och därför kan du via Profilkredit få hjälp till lite extra i reskassan.

Få råd till att se världens sju underverk

Ifall att du behöver lite extra hjälp till din reskassa kan Profilkredit hjälpa dig. På Profilkredit kan du låna pengar till exakt det du behöver. Behöver du lite extra pengar för att kunna uppgradera till ett femstjärnigt hotell eller för att kunna köpa flygbiljetter? Profilkredit kan erbjuda dig ett lån från 10 000 kr upp till 50 000 kr

Ansök här!

ensamstående

En guide till dig som ensamstående förälder

Det finns många olika sätt att få stöd som ensamstående förälder. Här kan du lära dig mer om hur du får en bättre ekonomi som en ensamstående förälder.

Ensamstående förälder

Som ensamstående förälder kan det vara tufft att klara vardagen på grund av flera olika faktorer. Det kan vara ekonomin, svåra diskussioner med tonåringen eller sköta hemmet ensam som bidrar till att det ibland kan kännas jobbigt. Har man en sambo kan det vara lite lättare eftersom man oftast hjälper varandra ekonomiskt med hushållet och delar på ansvaret.

Hur ser dina ekonomiska förutsättningar ut som ensamstående förälder?

Ensamstående föräldrar kan vara mer ekonomiskt utsatta än andra målgrupper. Kostnader och ansvar spelar en stor roll i vardagen och det kan vara tufft att klara det på egen hand. Du kan få olika sorters ekonomiskt stöd från kommunen som t.ex. bostadsbidrag ifall dina inkomster inte täcker kostnaderna för hyran.

Som förälder har du rätt till barnbidrag från staten som ekonomiskt stöd. Alla barn i Sverige har rätt till barnbidrag till året de fyller 16 år. Därefter erbjuds studiebidrag till alla barn som studerar vidare i gymnasiet.

Som ensamstående förälder har du rätt till underhållsbidrag ifall ditt barn bor hos dig. Underhållsbidrag betalas av den föräldern som barnet inte stadigvarande bor hos och ska förekomma även om man har gemensam eller ensam vårdnad. Underhållsbidraget ska betalas till den ensamstående föräldern men det är barnet som har rätt till bidraget. Man kan även ansöka om underhållsstöd ifall underhållsbidraget understiger 1573 kr/månaden.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett skattefritt bidrag som alla barn i Sverige har rätt till och är inget man behöver ansöka efter. Har man ensam vårdnad som ensamstående förälder blir bidrag utbetalt till den föräldern. Om föräldrarna inte bor ihop men har gemensam vårdnad kan man dela på bidraget. Då delar föräldrarna på 625 kr vardera varje månad. Har man mer än ett barn finns det ett flerbarnstillägg som automatiskt räknas med bidraget.

Låna hos Profilkredit om ekonomin inte räcker till

Ibland kan det vara svårt att få ihop ekonomin varje månad. En ny leksak eller iPad har kanske lanserat och barn har svårt att hålla sig, då kan ett lån hos Profilkredit vara lösningen för dig med oförväntade utgifter. Låna här och få pengarna direkt!

Snabblån

Jämför lån – Så enkelt är det

Om du letar efter ett bra lån rekommenderar vi att först jämför lån. På så sätt säkrar du att du får det bästa lånet för just dig. Det kan vara svårt att veta vilket lån som passar dig bäst. Därför har vi skrivit ner våra bästa tips och råd att tänka på innan du tar ditt nästa lån. Därefter kan du försäkra dig om att du är förberedd till nästa lån. Läs vidare och få svar på alla dina frågor.

Jämför lån – ta reda på vad du behöver

Om du behöver lite extra pengar en månad för t.ex. oförutsedda utgifter eller bara för att skämma bort dig själv så kan du ta ett lån. Det är väldigt viktigt att du tänker noga innan du tar ett lån. Vi rekommenderar inte att du tar ett lån oplanerat eller spontant. Det är viktigt att överväga vilka alternativ du har innan du fattar ett beslut. Det viktigaste är att du vet vad du är ute efter och vad dina behov är. 

Så enkelt är det att jämföra lån

Det har aldrig varit enklare att jämföra samt söka efter ett lån som det är idag. Nu kan du enkelt ansöka efter ett lån på din dator, mobiltelefon, eller iPad på långivares hemsidor. Ta det i din egen takt utan att känna dig pressad.

Jämför lån – Använd en lånekalkyl

När du behöver ta reda på prisskillnaderna mellan olika långivare kan det vara bäst att använda en lånekalkyl för att jämföra de olika kostnaderna. På majoriteten av alla långivare brukar de finnas en lånekalkyl där du kan tydligt se vad lånet kommer att kosta.

Jämför lån – 6 saker du bör hålla koll på

Det är viktigt att du uppmärksammar följande villkor när du ansöker efter ditt framtida lån.

1. Ränta

Räntan påverkar hur mycket du måste betala tillbaka till din långivare. Det finns ingen universell räntesats på marknaden vilket innebär att det är beroende på långivarens ränta hur mycket det kostar att ta ett lån.

2. Uppläggningsavgift

Många långivare kräver att man betalar en uppläggningsavgift när du tar ett lån. Det är en avgift som ska täcka de administrativa kostnaderna. Inte alla långivare har en uppläggningsavgift men det kan innebära att räntan är högre än hos de långivarna.

3. Övriga avgifter

Beroende på långivaren kan ytterligare övriga avgifter tillkomma. Andra avgifter som kan tillkomma kan t.ex. vara avgifter för kortbetalning eller fakturaavgifter. Därför är det viktigt att vara försiktig när du tar ett lån, du vill inte betala för mer än vad du förväntat dig.

4.  Låneperioder

När du jämför lånen är det viktigt att du vet vad du är ute efter. Det finns stora skillnader mellan olika lån och vissa har en låneperiod under 30 dagar men det finns även långivare som erbjuder delbetalning under flera år. Ju längre låneperiod man väljer desto dyrare blir återbetalningsbeloppet. Betalar du inte tillbaka i tid kan det leda till ytterligare avgifter och i värsta fall skickas fallet till inkasso. Därför är det viktigt att välja en låneperiod som passar dig.

5. Lägsta belopp att delbetala

När du tar ett lån så finns det olika återbetalningsplaner beroende på din långivare. Ifall du har valt att delbetala ett lån är det oftast möjligt att dela upp återbetalningen på ett sätt som passar dig. Det lägsta beloppet att delbetala är beroende på hela låneperioden. Ifall du har tagit ett snabblån kommer lägsta belopp att delbetala vara större så att du kan betala tillbaka lånet snabbt.

6. Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar lånets årliga procentsats och hur mycket du betalar i kostnader på ditt lån per år. Det är viktigt att hålla koll på den effektiva räntan när du tar ett lån. Det är därför väsentligt att veta hur den effektiva räntan ser ut så att du inte betalar ett högre belopp i effektiv ränta än vad som är nödvändigt. Enligt svensk lag så måste den effektiva räntan anges tydligt bland kostnaderna för ditt lån och i avtalet.

Jämför lån

Jämför lån – Olika lånetyper

För att du ska kunna jämföra de olika lånen som finns på marknaden är det viktigt att veta vilka lån som finns. Du borde ta det lån som passar dina behov och krav. Vi har sammanfattat de vanligaste lånetyperna som är tillgängliga online nedan:

Profilkredit.se arbetar på att bli din föredragna långivare i Sverige. Om du har behov av att jämföra vårt lån med andra, kan du alltid besöka Kredity Financer.com, Lånium.com, Lånforum.se, Lånen.se, Bank24.nuLåneo.se, Hittadittlån.se eller Moneezy.com Så ta ett lån nu eller besök deras jämförelsesida.

Konsumentlån:

Ett konsumentlån är ett flexibelt lån som du kan ansöka efter och använda till vad du vill. Med ett konsumentlån behöver man inte ställa någon säkerhet. Detta lån passar dig som behöver pengar snabbt. Du kan ansöka efter stora eller små summor, allt från 1 000 kr upp till 100 000 kr.

Snabblån:

Ett snabblån brukar vara ett lån med relativt låga summor från ca 1 000 kr – 20 000 kr som ska betalas tillbaka på relativ kort tid. Ett snabblån är passande för dig som behöver pengar snabbt på grund av t.ex. en oförutsedd utgift men inte vill låna en större summa. Du kan se mer om snabblån här Snabblån

Finns det billiga lån utan ränta?

Det finns få långivare som erbjuder lån utan ränta. Räntan är den summan som det kostar att ta ett lån hos en långivare. Om det finns ett lån som inte har någon ränta är chanserna stora att de övriga avgifterna som uppläggningsavgift är väldigt höga. Därför är det viktigt att kontrollera lånevillkoren ordentligt så att inga dolda kostnader uppstår.

Jämför lån – Lån med en låg fast ränta

Vi rekommenderar att leta efter ett lån med en fast ränta, då kommer du inte bli överraskad av några dolda kostnader och betala ett oväntat högt belopp. Därför bör du leta efter ett lån med en låg fast ränta. Majoriteten av långivarna som har låg fast ränta har även en fast uppläggningsavgift.

Jämför lån med ett lån hos Profilkredit

Vi förstår att det ibland uppstår oförutsedda utgifter och plötsliga kostnader som man inte är förberedd på. Därför erbjuder Profilkredit lån från 10 000 kr till 50 000 kr med snabb utbetalning. Klicka här för att se vad det kostar att ta ett lån hos oss.

kreditvärdering

Vad är en kreditvärdering? Vi på Profilkredit hjälper dig

Är du osäker på vad en kreditvärdering innebär? Då kan vi hjälpa dig. Här kan du lära dig mer om vad en kreditvärdering är och hur det påverkar dig.

Banker och andra lånebolag gör en kreditvärdering av dig så fort du ansöker om ett lån. Vilket innebär bland annat att en kreditprövning görs av dig, samt att lånebolaget eller banken även värderar annan information om dig. Detta görs för att försäkra långivaren om din personliga information och förhållanden, samt för att göra en bedömning av dig som låntagare. Baserat på den informationen får man en kreditvärdering exempelvis lön och utgifter kan man bedöma hur stort belopp som kan lånas. Fortsätt att läsa och ta reda på vilka faktorer som kan påverka ditt kreditbetyg.

Hur lång tid tar en kreditvärdering?

Det är beroende på vilken långivare du lånar hos, för hur snabbt du får besked på din kreditvärdering. Banken brukar generellt ta längre tid än långivare online, då deras kreditvärdering hanteras mer manuellt och då får du dina pengar utbetalda beroende på processen hos banken.

På långivarens hemsida borde det finnas information om hur lång tid det tar tills du får ett besked på din kreditvärdering. Behöver du låna pengar snabbt är det smartast att låna hos en långivare online, där processen sker direkt.

Vilka saker är viktiga för att kreditvärderas?

Det finns flera faktorer som kan påverka ditt kreditbetyg. Det är din inkomst, dina fasta kostnader och utgifter, kvar att leva på belopp, ålder, anställning, samt om du har några betalningsanmärkningar som tas i åtanke.

Super snabb kreditvärdering hos Profilkredit!

På Profilkredit erbjuder vi lån från 10 000 kr upp till 50 000 kr. Dessutom kan du använda lånet till precis vad du vill. Hos oss går hela processen mycket snabbare än vid ett traditionellt banklån. Precis som en bank så gör vi en kreditvärdering för både din säkerhet och vår säkerhet. Vi bedömer din profil så fort du har skickat in din ansökan och du får ditt besked direkt. Det blir inte enklare än så! Ansök efter ditt lån direkt här.

Nöjda kunder hos profilkredit?

Här här kan du läsa om våra kundomdömen. 

Snabblån från Profilkredit.se 2019

Drömmer du om en motorcykel? Våra bästa tips

Vill man njuta av de varma sommardagarna kan man unna sig en tur på en motorcykel i den heta sommarvinden. Många uppfattar folk med motorcyklar som fria med alla möjligheter i världen tillgängliga. Om du har tänkt på att ta ett lån för att förverkliga din dröm, läs mer här.

Drömmer du om en motorcykel?

De flesta med ett körkort känner redan av friheten till att kunna ta bilen när som helst och sedan åka iväg. Men det finns dom som behöver det lilla extra, de som lever med ”Born to be wild” mottot. Då kan en motorcykel vara perfekt för dig.  Känslan av att kunna vara rebellisk samtidigt som du har total kontroll över ditt liv. Överväger du att köpa en motorcykel är det viktigt att tänka på olika saker. En motorcykel är ett säsongsfordon och används kanske inte under hela året. Kan du inte låta bli att tänka på den där motorcykeln? Då kan vi på Profilkredit hjälpa dig. Fortsätt läsa och få reda på hur.

Upplev friheten

Du behöver inte spendera mycket pengar på en motorcykel för att kunna uppleva känslan av frihet. du kan enkelt få en bra och billig. Tänk noga innan du blir förälskad i en Harley eller Ducati, för en sådan motorcykel kan kosta lika mycket som en bil.

Låna för körkortet hos Profilkredit

Det är inte billigt att köpa en motorcykel. Man kan inte köpa en motorcykel oplanerat utan att ha sparade pengar eller räkna ut månadens budget och utgifter. Att köpa eller låna för en stor summa borde inte vara ett spontant beslut. Särskilt inte ifall man redan har utgifter för en bil som man måste tänka på i sin vardag.

Låna hos Profilkredit

På Profilkredit kan du låna pengar till både din nya motorcykel eller till ett motorcykelkörkort. Du bestämmer själv vad pengarna går till. Låna från 10 000 kr till 50 000 kr hos. Under tiden som du studerar för teorin och har dina körlektioner kan du leta efter olika försäljare och jämföra olika modeller för att ta reda på vad som passar dig. Något som är väldigt viktigt är din hjälm och det kan vara dyrt. Klicka här för att låna pengar till din dröm.

inkassokrav

Vad är ett inkassokrav? Vi har samlat allt du behöver veta

Ett inkassokrav är ett externt företag som hjälper ett annat företag att driva in obetalda skulder, exempelvis vid flera obetalda fakturor. Ifall att skulden inte återbetalas till inkassoföretaget, skickas ditt ärende vidare till Kronofogden. Därefter hanteras skulden genom exempelvis genomföra en utmätning.

Betalningspåminnelser & påminnelseavgifter

För att få ett inkassokrav krävs det inte att någon betalningspåminnelse skickas ut. Vid en förfallen faktura kan ett företag välja att överlämna ärendet till inkasso. Ett företag kan även skicka en påminnelse eller hölja avgifter om inte fakturan blir betald.

Det är enbart ett krav att skicka en betalningspåminnelse innan man får ett inkassokrav vid obetalda räkningar eller skulder.

Det är skillnad mellan betalningspåminnelse och en påminnelseavgift. Förstämda är enbart en påminnelse utan kostnader medans en påminnelseavgift är en avgift på påminnelsen på max. 60 kr vid en påminnelseavgift. Det kan även tillkomma en dröjsmålsränta, dock brukar inte generellt kostnaderna bli höga i återbetalningsbeloppet.

En avgift från ett inkassokrav tas ut på max 180kr. Ett inkassokrav är en indrivning av skulden. Återbetalas inte skulden lämnar inkasso över till Kronofogden.

Har du fått ett inkassokrav?

Ifall att du har fått ett inkassokrav innebär det att du har en räkning eller skuld du inte har återbetalat. Det första du ska göra att stämma av så att inkassokravet är korrekt. Kontrollera så att det är du som har köpt produkt/tjänsten och ifall du har redan betalat in skulden.

Om inkassokravet är korrekt ska skulden betalas innan det angivna förfallodatumet. Ifall du redan betalat av skulden bör du kontakta de som skickat fakturan omedelbart.

Ifall inkassokravet och skulden är felaktig kan det lösas. Det enklaste att göra är att kontakta företaget och och ifrågasätta ärendet.

Har du läst om våra lånevillkor?

Missbrukat lån hos Profilkredit

Vid överträdelse av lånevillkoren och förfallodatumet skickar Profilkredit påminnelser. En avgift på 60,00 kr tillkommer. Om skulden fortfarande inte återbetalas lämnas ärendet över till ett inkassobolag. När detta har skett kan ytterligare kostnader tillkomma.

Nöjda kunder hos profilkredit?

Här här kan du läsa om våra kundomdömen. 

glasögon

Ha råd med nya glasögon

Många människor upplever huvudvärk ifall att synen har blivit försämrad eller om man inte bär sina glasögon. Detta beror på att man överanstränger ögonen. Det brukar leda till att majoriteten får allvarlig huvudvärk som är svår att bli av med. Om din huvudvärk har ökat, bör du undersöka dig så fort som möjligt så det inte blir värre.

Kan dålig eller nedsatt syn orsaka huvudvärk?

Känner du tryck i ögonen, att ditt huvud dunkar eller att du har ont i halsen? Det finns flera olika symtomer på huvudvärk. För vissa är detta ett problem som enkelt kan lösas med en smärtstillande tablett, sedan finns det andra som måste vänta på att smärtan ska släppa. Känner du av en liknande smärta rekommenderar vi att gå till en optiker och kontrollera din syn. Många som lider av huvudvärk kan bli av med smärtan enkelt genom att kontrollera synen hos en optiker. Har du några synfel kan glasögon underlätta din smärta.

Gör ett gratis syntest hos en optiker

Det skadar aldrig att kontrollera din syn. Vill du försäkra dig om din syn så erbjuder många optiker gratis syntest.

Ha råd med nya glasögon

Faktum är att ett par bra glasögon inte ska behöva kosta så mycket. Köper du glasögon hos en optiker kan de kosta från 1.000 kr till 10.000, om man vill ha märkesglasögon. Profilkredit är redo att hjälpa dig att kunna köpa glasögonen som passar dig bäst.

När du tar ett lån hos Profilkredit kan vi erbjuda dig 10.000 kr upp till 50. 000 kr som du får åtkomst till direkt. Oavsett om du använder lånet till glasögon eller solglasögon, så är det helt och hållet upp till dig vad du väljer att lägga pengarna på. Ansök om ett lån här och köp dina glasögon direkt!

Du ansöker efter ditt snabblån direkt och utan att behöva ställa någon säkerhet. Du måste vara minst 20 år gammal och inte registrerad hos Kronofogden, du kan läsa våra lånevillkor här. Ansök nu och få ditt lån direkt!

spara pengar

Goda råd till att spara pengar

Sedan barnsben har vi lärt oss att det är en bra idé att spara pengar. Ifall du har sparat pengar är du förberedd på oförutsedda utgifter. Det är en ekonomisk trygghet för dig så du inte hamnar i en oönskad situation där din ekonomi kan falla. Man vet aldrig ifall tvättmaskinen plötsligt går sönder eller du behöver boka tid hos tandläkaren akut. Det är saker du inte kan kontrollera.

Läs vidare så hjälper vi dig med 5 olika tips på hur du sparar dina pengar genom att ändra dåliga vanor.

Öppna ett sparkonto och försäkra dig mot oförutsedda utgifter

Om du tappar din telefon i toaletten eller ifall din cykel blir stulen kan det vara svårt att köpa en ny ifall man inte har sparat tillräckligt med pengar för det. Har du ett sparkonto kan du känna dig trygg ifall att en sådan olycka skulle ske. Då behöver du inte vänta tills nästa lön kommer för att betala dina oförutsedda utgifter. Läs vidare så hjälper vi dig organisera dina besparingar passande till ditt liv.

Fördelarna när man sparar pengar

Det finns en massa fördelar när man sparar pengar. Förutom de självklara fördelarna vi redan nämnt som att använda sparade pengar till oförutsedda utgifter så kan man även använda pengarna till erbjudanden du inte kan motstå. Det är viktigt att tänka på att spara pengar så att man kan utnyttja det när man väl behöver pengarna.

Spara pengar för att känna dig trygg

Det finns många svenskar som har en bra privatekonomi men det finns även många som befinner sig i en dålig ekonomisk situation. Har man en dålig ekonomi är det inte garanterat att man får låna pengar av sina vänner och familj. Dina nära och kära sätts i en omöjlig position och det blir en oväntad utgift bland deras ekonomi och det hela kan bli till en ond cirkel.

Ifall din månatliga inkomst inte är tillräcklig för att spara pengar har vi 5 enkla tips till att spara pengar i din vardag. Att spara pengar kommer vara en långsiktig lösning till ekonomiska problem som du senare kan utnyttja.

5 enkla tips till att spara pengar i vardagen

1. Äta hemma

Ifall du ofta köper mat för att äta ute eller som take-away kan du spara mycket pengar genom att laga maten själv och äta hemma istället. Vi tänker oftast inte på hur mycket pengar som går åt att äta ute när vi är på språng. Det är oftast ett spontana beslut som inte ges mycket fundering åt. Tänk därför på din konsumtion – då kan du fokusera på att enbart spendera pengar på det som är viktigt.

2. Sluta röka

Om du röker kan du spara mycket pengar genom att antigen skära ner på rökningen eller sluta helt. Vi förstår att ett sådant beslut är lättare sagt än gjort men när man vill spara pengar krävs disciplin. Ifall du går från att röka ett paket om dagen till ett halvt kan du spara upp till 600 kr i månaden. Det är pengar som du i framtiden kan behöva.

3. Byt eller sälj din bil

Har du en bil som du egentligen inte behöver? Det är dyrt att äga en bil. Förutom att köpa en bil är dyrt i sig så måste du även betala försäkring, skatt och bensin. Om du behöver en bil kan du istället välja att inte köra onödiga sträckor. Ta cykeln till affären och minska din bränsleförbrukning på det sättet. Det är lätt att spara pengar när man väljer att prioritera cykeln istället för bilen.

4. Minska vatten och elförbrukningen                                                            

Även om du inte tänker på det vardagligen kan du spara mycket pengar årligen genom att tänka på din el och vattenkonsumtion. Du kan till exempel komma ihåg att stänga av ljuset när du inte behöver det, ta kortare duschar och stänga kranen när man borstar tänderna. Du kan även byta dina lampor till LED-lampor. Det finns många alternativ.

5. Stoppa impulsköp

En av de stora faktorerna till att man inte kan spara pengar är oftast på grund av impulsköp. Detta gäller både när man handlar online och när man är ute och hittar ett par fina skor. Det är svårt att undvika att bli frestad men det är viktigt att du tänker på vad du verkligen behöver. Om du vill bli av med impulsköp som en oförväntad utgift gör en särskild budget för shoppingen.

Vad ska du göra ifall dina sparade pengar inte täcker dina oförutsedda utgifter? Få hjälp här

Är du i en situation där du inte har tillräckligt med pengar på grund av oförutsedda utgifter? Du kanske inte har tillräckligt med sparade pengar eller inga sparade pengar alls. Då kan ett alternativ vara att ta ett lån hos Profilkredit. Vi erbjuder lån från 10 000 kr upp till 50 000 kr och du kan använda pengarna till vad du vill. Vi försäkrar dig om att du har åtkomst till pengarna så fort som möjligt.

Ansök här om ett lån idag och få ett svar direkt!

semester

Drömmer du om en semester utomlands? Våra bästa tips

Ska du åka på semester utomlands? Det är en utmärkt möjlighet att få en oförglömlig upplevelse som kan förändra ditt liv. Internationella resor kan både vara givande för din egen utvecklings skull, men även för dig som vill lära dig om andra kulturer samt deras normer och sätt att leva.

Majoriteten av alla som kommer hem från en resa beskriver det som en upplevelse för livet men även att det kostar mycket och kräver mycket sparande pengar. För att kunna ha råd att resa offrar förmodligen många något från sitt vardagsliv för att kunna spara pengar till en resa. Det finns många utgifter som ska inräknas när man ska resa. Du måste tänka på kostnaderna till flygbiljetter, boende, matkostnader och försäkringar m.m.

Utgifter till din semester utomlands

Har du inte sparat tillräckligt med pengar till din semester utomlands? Med ett minilån från Profilkredit kan du ansöka och ha åtkomst till pengarna direkt, utan att behöva oroa dig om semestern.

Ett minilån från Profilkredit kan hjälpa dig med din budget, utan att du ska behöva oroa dig för om pengarna inte ska räcka. Som kan vara ett alternativ när du har oförutsedda utgifter.

Här kan du låna upp till 50.000kr.

Stort och viktigt beslut

Att ta ett lån är ett stort och viktigt beslut. Därför ska du för din egen skull, överväga om det är rätt lösning för dig. Om du är osäker på om du ska ta ett lån eller inte, kan du alltid kontakta vår kundservice. Vi kan ge dig råd och vägledning för om du bör ta ett lån eller inte.

Nöjda kunder hos profilkredit?

Här här kan du läsa om våra kundomdömen. 

dator

Behöver du en ny dator? Profilkredit ger dig råd

Att köpa en ny dator är en djungel. Det finns många olika märken och leverantörer, dyrare och billigare alternativ. Hur ska du tänka? Vi har samlat ihop våra tips inför ditt stora och dyra datorköp.

Så gör du för att få ett lyckat datorköp

 • Research -Vad ska du använda din dator till?
 •  Använder du stora program -Hur stor processor behöver din nya dator?
 • Jämför olika modeller och märken -Ibland är inte alltid den dyraste datorn den bästa för dig.
 • Gå till en butik och få hjälp -Fråga om hjälp av personal, de kan hjälpa dig att få fram det bästa alternativet för dig.
 • Glöm inte att undersöka andrahandsmarknaden -Det kan hända att du hittar välfungerande och nya datorer på andrahandsmarknaden. En dator har ett lågt andrahandsvärde men kan fortfarande vara lika bra som en nyinköpt. Glöm inte att ha koll på garantin.
 • Jämförpriser och se på aktuella erbjudande -Glöm inte att undersöka om det finns bra erbjudande.

Delbetala din nya dator hos profilkredit

Det kan hända att din dator går sönder och du inte har sparade pengar till en ny. En dator är dyr och oftast behöver man lägga ner mycket pengar för att få en bra och välfungerande. Hos profilkredit kan du låna pengar och delbetala din dator, oavsett om du väljer att köpa en ny eller köper på andrahandsmarknaden.

Läs vår FAQ och skicka in din ansökan idag

Du behöver inte leva med trasiga skärmar eller kablar. Läs vår FAQ för eventuella frågor och skicka iväg din ansökan redan idag! Du får du svar direkt och kan redan idag köpa dina nya dator.

Enkel ansökningsprocess

Vi har gjort processen enkel för dig. Om du är över 20 år och har en stabil inkomst, utan några betalningsanmärkningar, har du möjlighet att ansöka om lån hos profilkredit.se. Du behöver endast gå in på vår hemsida och påbörja din ansökan. Ansök redan idag och få utbetalning till konto på några få minuter.

Ta ett minilån hos Profilkredit

Att ta ett lån är ett stort och viktigt beslut. Därför ska du för din egen skull, överväga om det är rätt lösning för dig. Kom ihåg att du inte ska ta ett lån om du inte har möjlighet att betala tillbaka.

Om du är osäker på om du ska ta ett lån eller inte, kan du alltid kontakta vår kundservice. Vi kan ge dig råd och vägledning för om du bör ta ett lån eller inte.

Nöjda kunder hos profilkredit?

Här här kan du läsa om våra kundomdömen. 

Pluggar du inför körkortet? Profilkredit ger dig råd

Ett körkort är ett av de viktigaste stegen mot vuxenlivet. Du kanske drömmer om att flytta ut från småstaden du bor i eller så behöver du ett körkort till ditt drömjobb? Drömmer du om ett körkort? 

Drömmer du om ett körkort? 

Tyvärr så brukar det vara ganska dyrt att ta körkort och det är inte alla som har råd med det. Det finns flera lånealternativ, t.ex. så erbjuder vissa körskolor finansiering. Beroende på din personliga ekonomi kan det vara en bra idé att jämföra dina möjligheter.

Vad kostar ett körkort?

Körkortet kan kosta allt mellan 5 000 kr och 15 000 kr. Man köper oftast ett paket och får ett x antal lektioner samt uppkörning och teorin inkluderad. Ibland kan man delbetala beloppet men för det mesta så ska man betala hela paketet på en gång vilket kan vara svårt för de flesta. Det kan även uppkomma dolda kostnader som första hjälpen eller motorcertifikat. Detta kostar oftast mellan 400-600 kronor.

Finansiering för körkort

Profilkredit kan hjälpa dig när du behöver ett körkort. Vi kräver dock att du är 20 år och uppfyller våra lånevillkor. Du får åtkomst till dina pengar så fort låneansökan har godkänts och då kan du använda det till körkortet eller vad du än vill.

Ett minilån är en bra lösning ifall du kan betala tillbaka lånet snabbt. När du lånar från Profilkredit kan du låna från 10 000 kr till 50 000 kr. Då kan du motarbeta några eventuella finansiella problem.

Lån till personer under 20 år

Ifall du är under 20 kan vi tyvärr inte låna ut pengar till dig. Läs mer om våra vanliga frågor och kontakta oss för att få mer information.