ensamstående

En guide till dig som ensamstående förälder

Det finns många olika sätt att få stöd som ensamstående förälder. Här kan du lära dig mer om hur du får en bättre ekonomi som en ensamstående förälder.

Ensamstående förälder

Som ensamstående förälder kan det vara tufft att klara vardagen på grund av flera olika faktorer. Det kan vara ekonomin, svåra diskussioner med tonåringen eller sköta hemmet ensam som bidrar till att det ibland kan kännas jobbigt. Har man en sambo kan det vara lite lättare eftersom man oftast hjälper varandra ekonomiskt med hushållet och delar på ansvaret.

Hur ser dina ekonomiska förutsättningar ut som ensamstående förälder?

Ensamstående föräldrar kan vara mer ekonomiskt utsatta än andra målgrupper. Kostnader och ansvar spelar en stor roll i vardagen och det kan vara tufft att klara det på egen hand. Du kan få olika sorters ekonomiskt stöd från kommunen som t.ex. bostadsbidrag ifall dina inkomster inte täcker kostnaderna för hyran.

Som förälder har du rätt till barnbidrag från staten som ekonomiskt stöd. Alla barn i Sverige har rätt till barnbidrag till året de fyller 16 år. Därefter erbjuds studiebidrag till alla barn som studerar vidare i gymnasiet.

Som ensamstående förälder har du rätt till underhållsbidrag ifall ditt barn bor hos dig. Underhållsbidrag betalas av den föräldern som barnet inte stadigvarande bor hos och ska förekomma även om man har gemensam eller ensam vårdnad. Underhållsbidraget ska betalas till den ensamstående föräldern men det är barnet som har rätt till bidraget. Man kan även ansöka om underhållsstöd ifall underhållsbidraget understiger 1573 kr/månaden.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett skattefritt bidrag som alla barn i Sverige har rätt till och är inget man behöver ansöka efter. Har man ensam vårdnad som ensamstående förälder blir bidrag utbetalt till den föräldern. Om föräldrarna inte bor ihop men har gemensam vårdnad kan man dela på bidraget. Då delar föräldrarna på 625 kr vardera varje månad. Har man mer än ett barn finns det ett flerbarnstillägg som automatiskt räknas med bidraget.

Låna hos Profilkredit om ekonomin inte räcker till

Ibland kan det vara svårt att få ihop ekonomin varje månad. En ny leksak eller iPad har kanske lanserat och barn har svårt att hålla sig, då kan ett lån hos Profilkredit vara lösningen för dig med oförväntade utgifter. Låna här och få pengarna direkt!