inkassokrav

Vad är inkasso? Vi på Profilkredit hjälper dig

Ett inkassokrav är ett externt bolag som är anlitat av företaget du har din skuld hos, för att hjälpa till att indriva din skuld. Ifall du inte har betalat tillbaka ditt lån eller räkning i tid, tar inkassoföretaget över för att driva in skulden. Ifall skulden inte återbetalas lämnas ärendet oftast till Kronofogden som hanterar skulden genom att till exempel genomföra en utmätning.

Betalningspåminnelser & påminnelseavgifter

För att få ett inkassokrav krävs det inte att någon betalningspåminnelse skickas ut. Ifall en fakturas förfallodatum har passerat kan ett företag välja att lämna över ärendet till ett externt inkassobolag eller skicka en påminnelse.

Det är enbart ett krav att skicka en betalningspåminnelse innan man får ett inkassokrav när det gäller obetalda räkningar eller skulder.

Skillnaden mellan en betalningspåminnelse och en påminnelseavgift är att det förstnämnda enbart är en påminnelse utan några kostnader, däremot så tillkommer en avgift vid på påminnelsen på max 60 kr vid en påminnelseavgift. Det kan även tillkomma en dröjsmålsränta men generellt brukar inte kostnaderna bli höga i det totala återbetalningsbeloppet.

En avgift från ett inkassokrav tas ut på max 180 kr. Ett inkassokrav är en sorts indrivning av skulden, betalar man inte sin skuld så kommer ärendet överlämnas till Kronofogden.

Har du fått ett inkassokrav?

Ifall du har fått ett inkassokrav innebär det att du har en räkning eller skuld du inte betalat tillbaka. Det första du ska göra är att stämma av att inkassokravet är korrekt, att det är du som har köpt denna produkt/tjänst och ifall du redan betalat in skulden.

Om inkassokravet är korrekt ska skulden betalas innan det angivna förfallodatumet. Ifall du redan betalat av skulden bör du kontakta de som skickat fakturan omedelbart.

Ifall inkassokravet och skulden är felaktig kan det lösas. Det enklaste att göra är att kontakta företaget och fråga om missförståndet.

Missbrukat lån hos Profilkredit

Vid överträdelse av lånevillkoren och förfallodatumet skickar Profilkredit påminnelser, en avgift på 60,00 kr tillkommer. Ifall skulden fortfarande inte återbetalas överlämnas ärendet till ett externt inkassobolag varav ytterligare kostnader tillkommer.