Lånevillkor

Lånevillkor hos Profilkredit

Profilkredit (ägt av Finans 24/7 Sverige AB), Org-nr: 559091-5194
Adelgatan 21, 211 22 Malmö
Tlf: 010 551 75 15
Email: kontakt@profilkredit.se
Profilkredit.seLånevillkor gällande per. 01.08.2017 för personer som önskar ett lån genom Profilkredit.

Lånevillkoren inkluderar:

 1. Vem kan låna hos Profilkredit?
 2. Hur mycket kan jag låna?
 3. Kreditvärdering
 4. Låneavtal och att betala tillbaka
  4. 1 Betala tillbaka via pengaöverföring                
  4. 2 Betala tillbaka via betalkort                            
  4.3 Betala tillbaka automatiskt via ditt Profilkredit konto
  4.4 Annullerade betalningar
  4.5 Förlängning av låneavtalen
 5. Avgifter och räntor
 6. Ångerrätten och tidig lösen av lån
  6.1 Ångerrätt
 7. Registrering av personupplysningar och sekretess
  7.1 Sekretess
 8. Kontraktsbrott och missbruk
  8.1 Indrivning och inkasso
  8.2 Missbruk
 9. Skuld och ansvar
 10. Kommunikation mellan dig och Profilkredit
 11. Klagomål
 12. Standard ångerblankett

 

 1. Vem kan låna hos Profilkredit?
  Du kan få beviljat ett lån hos Profilkredit om du är minst 20 år, max 67 och myndig. Utöver det är det följande krav för att få beviljat ett lån:
 • Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige
 • Du ska ha en aktiv e-mailadress
 • Du ska ha ett svenskt mobiltelefonnummer
 • Du ska ha ett Bankkonto
 • Du ska ha BankID
 • Du uppfyller kraven för kreditvärdering i punkt 3.

 

 1. Hur mycket kan jag låna?
  Hos Profilkredit kan du ansöka om lån på mellan 2000,00 kr och 20.000,00 kr under 30 dagar.Ditt första maximala lånebelopp hos Profilkredit är upp till 5.000,00 kr. Efter att man betalat tillbaka detta lån, kommer ditt maximala lånebelopp stiga till upp 20.000,00 kr, vilket är maxbeloppet.Ett nytt lån kan först beviljas efter att man betalat tillbaka ett existerande lån. Lånet anses genomfört när man betalat tillbaka lånebelopp, avgifter och räntor är mottagna på Profilkredits bankkonto.

 

 1. Kreditvärdering
  Profilkredit beviljar lån till privatpersoner med bakgrund av en individuell kreditvärdering, som tar utgångspunkt i din privatekonomi, samt upplysningar om dina fasta månatliga inkomster och utgifter. Ditt lånemaximum (inkl. räntor) kommer vara i relation till din månatliga inkomst efter att skatt är avdragen. Är t.ex. din månatliga inkomst efter skatt 16.000 kr och dina fasta utgifter 8.000 kr kommer du maximalt kunna låna 5.000 kr (samt räntor och avgifter). Därutöver gör Profilkredit en statistisk värdering av ditt segment utifrån ett scorekort, samt inhämtar information om dig från följande externa upplysningsbyråer:
 • Upplysningscentralens kreditvärderingProfilkredit kan samtidigt inhämta ytterligare upplysningar för värdering av din kreditvärdighet från andra finansiella institutioner. Profilkredit värderar din kreditvärdighet utifrån en samlad värdering och förbehåller sig rätten att avslå en låneansökning på bakgrund av dessa upplysningar.

 

 1. Låneavtal och att betala tillbaka
  Om du uppfyller Profilkredits krav och värderas som kreditvärdig, mottager du ett låneerbjudande som du kvitterar med hjälp av BankID. Efter att du har mottagit låneerbjudandet, ska du aktivt gå in på ditt Profilkredit konto och godkänna lånet innan det blir klart för utbetalning. Låneerbjudandet gäller i 30 dagar - och efter det kommer du inte längre ha möjlighet för att godkänna det. Om du önskar ett nytt lån efter de 30 dagarna, ska du ansöka om ett nytt lån.Om du godkänner lånet, är lånet gällande från den dag du bekräftar lånet. Kort efter att du har godkänt lånet, skickar vi det för utbetalning. Oavsett vilken bank du har, kommer du att mottaga pengarna direkt eller efter 1-2 vardagar.
  4.1

  Betala tillbaka via internetbank

  Lånet ska betalas tillbaka senast på det avtalade förfallodatumet . Du kan betala tillbaka genom Trustly, ditt betalkort eller automatisk betala tillbaka via ditt Profilkredit konto.

  Vid en överföring ska pengarna inbetalas till Profilkredits bankkonto:

 • Clearing nr:
 • Kontonummer:
  När du betalar tillbaka via internetbank anges kundnummer eller personnummer i meddelandefältet och lånebeloppet (inklusive räntor och avgifter) överförs till ovanstående bankkonto.4.2

  Återbetalning via betalkort

  Du kan även betala av lånet med betalkort via ditt Profilkredit konto.
  Följande betalkort kan användas till att betala tillbaka lånet:

 • VISA
 • VISA Electron
 • VISA Debit
 • Mastercard Direct

Mastercard Debit
Omkostnader vid betalning med kreditkort kommer Profilkredit att stå för och det kommer därför inte tillkomma ytterligare omkostnader.
4.3 Betala tillbaka automatiskt via ditt Profilkredit konto.
Utöver ovanstående metoder du kan betala tillbaka på har du även möjlighet för att betala tillbaka automatiskt, där du blir krävd på lånebeloppet plus låneomkostnader på förfallodatumet. Återbetalningen kommer framgå av ditt Profilkredit konto och kan anmälas via ditt konto på Profilkredit.se. När den automatiska återbetalningen är genomförd och Profilkredit har registrerat att du betalat tillbaka, kommer du att mottaga en kvittering via sms och e-mail. Låntagare som framgår av lånedokumentet är ansvarig för lånet, medans kortinnehavaren ansvarar för betalningen. Ändrar du betalkort under en låneperiod som är knutet till automatisk tillbakabetalning ska du upplysa Profilkredit om detta snarast och uppdatera dina kontoupplysningar via ditt Profilkredit konto på Profilkredit.se

4.4 Annullerade betalningar
Genomför du en betalning, som sedan tas tillbaka eller annulleras, anses denna aldrig som betald. Profilkredit är då berättigade till att tillskriva räntor och omkostnader på lånet, som om betalningen aldrig var genomförd.

4.5 Förlängning av låneavtalet
Ditt låneavtal kan förlängas, så länge du inte önskar att infria lånet på förfallodatumet. Om du väljer att förlänga betalningsfristen, kommer detta ses som ett nytt lån under din profil och du kommer mottaga ett nytt lånedokument via e-mail tillsammans med våra villkor. Du kommer att få betala förlängningsavgiften direkt och din ursprungliga skuld kommer därefter bli förlängd med de antal valda dagar.

 

 1. Avgifter och räntor
  Det kan förekomma avgifter vid överträdelse av sista betalningsdagen och vid förlängning av lånet.
  I överensstämmelse med räntelagens regler för påminnelser och inkassokrav, tar Profilkredit avgifter vid eventuell utebliven betalning.
  Betalar du inte i tid enligt avtalet, kommer du att behöva betala räntor av det utestående beloppet, fastställd av antingen den avtalade räntan eller räntesatsen i räntelagen. Vid överträdelse av låneavtalet, är du skyldig att betala de kostnader som eventuellt kan tillkomma vid indrivning av det utestående beloppet. Läs mer om proceduren vid eventuellt avtalsbrott.
 1. Ångerrätt och förtida inbetalning av lån
  Vill du betala tillbaka ditt lån innan det valda förfallodatumet, kan detta helt eller delvis ske. Detta sker utan ytterligare omkostnader och dina samlade omkostnader kan vid en förtida tillbakabetalning av lånet inte överstiga det från början avtalade belopp.
  Önskar du att betala tillbaka lånet före den avtalade förfallodagen, ska du ge ett skriftligt besked via e-mail: kontakt@profilkredit.se6.1 ÅngerrättDu har rätt till att ångra låneavtalet som är ingått med Profilkredit inom 14 dagar från den dag du skrivit under låneavtalet. Om förfallodagen löper ut på en lördag, söndag eller helgdag utlöper fristen nästkommande vardag.Om du önskar att utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande via e-mail till kontakt@profilkredit.se.

  Du ska därefter betala tillbaka det samlade lånebeloppet med pågående räntor från det datum, då låneavtalet blev underskrivit, till det datum, när lånebeloppet betalas tillbaka. Tillbakabetalningen ska ske senast 14 dagar efter att du har skickat ett skriftligt meddelande via e-mail till kontakt@profilkredit.se angående utnyttjande av din ångerrätt.

 

 1. Registrering av personupplysningar och sekretess
  Profilkredit registrerar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress och låneupplysningar automatiskt vid ansökningen av ett lån. Finans 24/7 Sverige AB är ansvariga och följer personuppgiftslagen och lagring av din data sker i enighet med reglerna i PUL. Profilkredit samlar in och behandlar informationen för en kreditvärdering. Profilkredit förbehåller sig rätten till att spela in samtal, eller på annat vis, dokumentera kommunikationen med dig. Profilkredit bevarar dina upplysningar för bruk av en kreditvärdering, samt till bruk av marknadsföring. Du mottager endast marknadsföring endast om du aktivt har anmält det. Du kan när som helst avanmäla dig på ditt Profilkredit konto.

7.1 Sekretess
Dina angivna upplysningar om dig själv och upplysningar om kundförhållandet är konfidentiella och ges inte vidare till tredje part utan ett skriftligt samtycke. Vid ansökan ger du samtycke till att Profilkredit är berättigat till att ge vidare upplysningar om dig och kundförhållandet till Profilkredits jurister, revisorer, samarbetspartners, potentiella nya långivare, samt myndigheter. Denna vidarebefordran av upplysningar sker förutsatt om, upplysningarna behandlas riktigt. Därutöver är Profilkredit berättigat att vidarebefordra upplysningar om kundförhållandet för Kreditstatus.

I tillfälle om avtalsbrott av låneavtalet har Profilkredit rätt till att vidarebefordra upplysningarna om dig och kundförhållandet till externa inkassoverksamheter, som är nödvändiga för att driva in ett eventuellt utestående lån.

Personupplysningarna registreras hos Finans 24/7 Sverige AB och sparas i fem år, var efter upplysningarna raderas eller lagras i arkiv. Du har rätt till information om vilka upplysningar som är registrerade om dig. För mer information om de registrerade personupplysningarna kan du maila till: kontakt@profilkredit.se

 1. Avtalsbrott och missbruk
  För obetalda skulder, samt räntor och avgifter som framgår enligt ditt låneavtal, anses låneavtalet som ingåtts mellan Profilkredit och dig som brutet. Vid detta tillfälle förfaller lånet inklusive räntor och avgifter och lånet skall då betalas tillbaka så fort som möjligt.Vid tillfälle av avtalsbrott och lånet inte blir betalat tillbaka direkt, kommer Profilkredit skicka påminnelser med en avgift på 60,00 kr per påminnelse som tillskrivs kunden. Om lånet fortsatt inte betalas tillbaka, kommer skulden lämnas över till inkasso, där ytterligare omkostnader kommer att tillkomma.8.1 Indrivning och inkasso
  I enlighet med räntelagens bestämmelser, så läggs det på en påminnelseavgift på 60,00 kr per påminnelse vid för sen betalning. Om du efter tre påminnelser inte har betalt eller om annat blir avtalat, övergår saken till inkasso. Detta kommer att medföra ytterligare inkassokostnader.Vid en saknad återbetalning av lånet i tid har Profilkredit rätt att kräva räntor som motsvarar en årlig nominell ränta på 39,00 %. Detta motsvarar en nominell daglig ränta på 0,106%.

  8.2 Missbruk
  Vid tillfälle om missbruk av låneavtalet kommer Profilkredit meddela detta till kreditupplysningsföretag. Profilkredit polisanmäler även svindel och missbruk.

 

 1. Ersättningsansvar
  Profilkredit kan endast hållas ansvariga i enlighet med allmänt accepterade regler för ersättning.Skulle du ha angivit felaktiga upplysningar, som leder till ekonomisk förlust eller skada, är Profil inte ansvariga för detta. Utöver detta frånsäger sig Profilkredit ansvaret för indirekta skador. Profilkredit är inte ansvariga för förlust, som på grund av olika orsaker kan hänföras till force majeure.Förlust som till följd av fel eller bristande tillgång till IT-system eller skador på data i dessa system är inte Profilkredits ansvar. Profilkredit är inte ersättningsskyldiga för förlust och skada som beror på avbrott eller fel på hemsidan Profilkredit.se.

 

 1. Kommunikation mellan dig och Profilkredit
  Kommunikation mellan dig och Profilkredit vidrörande låneavtalet ska ske skriftligt via e-mail till kontakt@profilkredit.se.Vid eventuella ändringar av din adress, telefonnummer eller e-mail, ska du genast uppdatera denna information via ditt Profilkredit konto. E-mail och sms meddelanden anses vara mottagna av dig och det är därför viktigt att Profilkredit har dina uppdaterade personuppgifter. När låneavtalet blir underskrivet av dig, ger du samtycke till att Profilkredit och våra representanter kan kontakta dig via e-mail, brev och sms.

 

 1. Klagomål
  Vid eventuella klagomål eller konflikter ber vi dig göra en skriftlig hänvändelse via e-mail till kontakt@profilkredit.se.Om du inte är nöjd med den lösning som görs i samarbete med Profilkredit, kan du klaga till de myndigheter eller ombud som du hittar i låneavtalet. Du kan hitta information om var du kan vända dig för klagomål hos Konsumentverket, Konsumentombudsmannen, Finansinspektionen eller Datainspektionen. Vid ett eventuell klagomål hittar du upplysningar om proceduren på organisationernas hemsidor.(Detta formulär utfylls och skickas endast om ångerrätten åberopas)Till:

  Finans 24/7 Sverige AB

  Adelgatan 21

  211 22 Malmö

  E-mail: kontakt@profilkredit.se

   

  Jag meddelar härmed att jag önskar att åberopa ångerrätten i enlighet med mitt avtal om följande varor/tjänster:

  __________________________________________________________________________________

   

  Beställt den: _______________________________     Mottaget den: ___________________________

   

  Beställarens namn:

  ______________________________________________________________________

   

  Beställarens adress:

  ___________________________________________________________________

   

  Beställarens underskrift: _________________________________________      Datum: _____________

  (endast om ärendet meddelas på papper)

Privat

Profilkredit vill att du som besökare får den bästa upplevelsen av vår sida. Det betyder att vi använder oss av cookies, till att känna igen små saker som gör din användarupplevelse mycket bättre.

Cookies är små textfiler som ger Profilkredit möjlighet för att lagra små upplysningar på din dator. Det ger oss dock inte tillgång till några privata filer på din dator, utan aktiveras endast när du besöker vår hemsida.

Profilkredit använder bland annat cookies till följande:
 • Komma ihåg dina loggin upplysningar om du väljer detta.
 • Google Adwords, som meddelar oss vilka sidor du besöker, under hur lång tid. Detta används till att förbättra användarupplevelsen för dig.

Önskar du att radera cookies?

Du kan när som helst radera cookies som Profilkredit har lagrat på din dator. Du kan enkelt gå in i inställningar i din browser och radera cookies. Profilkredit kommer därmed inte längre ha cookies på din dator. Dock ska du vara uppmärksam på, att nästa gång du besöker vår hemsida kommer vi att spara cookies på din dator igen.

Det är också möjligt att blockera cookies generellt i din browser. Väljer du det, kan det dock vara några funktioner som inte fungerar riktigt på Profilkredit.se.

Vilka upplysningar om dig sparar vi?

När du upprättar ett konto hos Profilkredit anger du dina låneupplysningar. Profilkredit sparar ditt namn, personnummer, kontoupplysningar, samt e-mail och telefonnummer. Utöver det sparar vi ditt PID-nummer som är en unik identifikation, samt din låne– och tillbakabetalningshistorik.

Registrering av personnummer är ett krav för att få ta ett lån hos Profilkredit. Det ber vi dig att upplysa så att vi kan kontrollera att det är du som har gjort låneansökningen och att det är du som skriver under för lånet, samt mottar pengarna på ditt konto.

Profilkredit är under tillsyn av Datainspektionens krav och rekommendationer med hänsyn till PUL. All kommunikation sker därför via en SSL förbindelse, som är ett krav när man hanterar personnummer. SSL står för Secure Socket Layer och är en kryptering som säkrar att endast du och Profilkredit kan se de upplysningar som du registrerar på vår hemsida.

Profilkredit (ägt av Finans 24/7 Sverige AB), Org-nr: 559091-5194
Adelgatan 21, 211 22 Malmö
Email: kontakt@profilkredit.se
profilkredit.se