Jämför lån

Mindre skatt som företagare

Betala mindre skatt som företagare

Skatter och avgifter är inget favoritämne bland företagare med enskild firma. Ett vanligt drag hos företagare är att de försöker undvika att deklarera en inkomst av tjänster som överskrider gränsen till att betala statlig skatt. En inkomst över den gränsen blir en av världens högsta marginalskatter, vilka ligger på minst 63-68 procent, på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket är en ytterligare avgift som företagare gärna inte vill betala. Det är nämligen så att företagare kan uppleva att sina vinster slukas från sitt företag när man betalar skatt. Det beror på att i en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget. Du betalar alltså preliminär skatt varje månad, med lika stora belopp och skatten stäms av när deklarationen lämnas. 

Jämför lån

Efter att tjänsteinkomster nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag, företag, eller som inkomst av räntefördelning från firma. Sedan är det skatteverket som räknar ut din preliminära skatt inför starten när du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Efter det betalar man in skatten månadsvis. I samband med deklarationen, utförs en avstämning efteråt, mellan vad du preliminärt betalat in och hur ditt faktiska resultat blev. Slutligen får du besked om slutgiltig skatt. Detta ser ut som så att du lämnar in din inkomstdeklarationen i samband så redovisar du företagets intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket stämmer därefter av din preliminära skatt mot din slutlgila skatt. Ponera att du har betalat in för mycket i preliminär skatt, i sådana fall får du tillbaka det överskjutande beloppet. Å andra sidan, ponera att den slutgiltiga skatten är högre än vad du har betalat in i preliminär skatt, då får du istället betala in mellanskillnaden hos skatteverket. Betala skatt hos skatteverket är trots allt oundvikligt.

Mindre skatt på utdelning

Det finns en vanlig företeelse hos företagare med enskild firma och det är utdelningsskatten och det kan kännas svårt att ta ut sina vinster utan att känna att man förlorar pengar. Dubbelbeskattning till skatteverket av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Det går därför att antyda att bolaget behöver skatta även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till dig som aktieägare. Efter det skattar du för utdelning i din privata deklaration. Vanligtvis beskattas utdelningen i inkomstslaget kapital med 20 procent skatt. Det som hör till i fåmansföretag är att delägarna kan välja mellan att göra uttag från aktiebolaget i form av lön eller utdelning, det innebär att utdelning beskattas hårdare över en viss gräns i inkomstslaget tjänst.

Hur beskattas utdelning?

I Sverige kan utdelningen på dina aktier i ditt företag beskattas i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst. Utdelning upp till ett visst belopp (max beloppet) beskattas med 20 % i inkomstslaget kapital (30 procent på två tredjedelar av utdelningen). Utdelning som överstiger denna gräns beskattas med 32–57 procent i inkomstslaget tjänst, beroende på hur stor tjänsteinkomst du hade samma år. När du äger aktier i början av beskattningsåret kan du beräkna och kreditera ett gränsbelopp. Du får inte tillgodoräkna dig något tröskelbelopp samma år som du startar verksamheten eller köper aktier av en annan person. Om vi tillämpar samma förfarande som de andra nationerna – där skatteintäkter på människors kapitalinkomst uppskattas generellt – kommer Sverige på femte plats för genomsnittliga kapital-skattesatser i de 30 OECD-länderna, med en kapitalskatt på 45 procent. Om vi istället utnyttjar Sveriges real kapitalinkomst-skatteuppbörd blir skattesatsen 36 procent, vilket placerar Sverige på åttonde plats av trettio länder. Skillnaden tyder på att tillvägagångssättet inte är exakt, men oavsett metod ligger Sverige definitivt över genomsnittet och bland länderna med de högsta kapital-inkomstskatterna. Det kan därför anses fördelaktigt att flytta sin enskild firma utomlands för en betydligt lägre skatt där beloppet är mindre, än att betala de skatter och avgifter som finns i Sverige.

Löneskatt i sverige

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter.  Arbetsgivare i Sverige har skyldighet att betala så kallade arbetsgivaravgifter, vid ersättning för utfört arbete av anställda. Avgifterna kan i sin tur variera beroende på anställning och ålder. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Generellt betalar arbetsgivaren en arbetsgivaravgift på 31.42 % som består av följande;     

  • sjukförsäkringsavgift,
  • föräldraförsäkringsavgift,
  • ålderspensionsavgift,
  • efterlevandepensionsavgift,
  • arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift
  • samt allmän löneavgift.

Men du som anställd kan istället välja att att sätta av pengarna till tjänstepensionen så att arbetsgivaren betalar en så kallad särskild löneskatt. Löneskatt är den kostnad som arbetsgivaren i ett företag betalar i skatt, och som består av pensionskostnader åt de anställda. Det finns en särskild löneskatt för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag, denna kallas för SLP och ligger på 24,26 %.

inkassokrav

Hur du kan betala mindre skatt!

Det finns en hel del knep du kan ta del av för att betala mindre skatt. Det går exempelvis att flytta en del eller hela företaget till ett land som har lägre skatt, det innebär att du får ut mer vinst av företagets intäkter. I enlighet med svenska lagregler företagare faktiskt rätt till att bilda ett nytt bolag inom EU samt då överlåta ditt svenska bolag till ditt nya bolag i utlandet. Med stöd av svensk lag kan priset vid överlåtelsen ske till ditt ursprungliga anskaffningsvärde, en så kallad underprisöverlåtelse. På sätt kan du välja ett land med lägre skatt så att vinstmarginalen blir större.

Några andra tips om kan medföra lägre summa skatt är följande;

  • Ta inkomsten rätt år: Om din inkomst för i år ligger precis under skiktgränsen “308 800” kr, kan det löna sig att ta ut extra inkomsterna i år, för att kanske kunna komma under den nya brytpunkten för nästa år.
  • Handla avdragsgillt före nyår: Det är i slutet av året som du behöver handla sådant som är avdragsgillt i deklarationen nästa år. Detta kan exempelvis vara böcker, verktyg, skrivmateriel eller dataprogram. Kostnaderna för en dator eller andra inventarier delas oftast upp på tre år i en privat deklaration.
  • Se över pensionssparandet: Det gäller att inte luras i slutet av året av förslag från banker eller företag som vill erbjuda någon extra förmån till pensionssparandet, för en större kostnad. Se därför över ditt egna sparande samt vad du faktiskt enbart behöver.
  • Betala in extra skatt: Om du har haft stora inkomster som du än inte har betalat för.