Privat policy

Privat policy

Information om behandling av personuppgifter i Finans 24/7 Sverige AB

Allmän informationsskyldighet

Enligt Dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679) och lagen om dataskydd är Finans 24/7 Sverige AB skyldigt att skydda personuppgifter som behandlas om kunder, leverantörer, affärspartners, anställda och andra fysiska personer.

I privatpolicyn kan du läsa mer om hur vi generellt behandlar personuppgifter och med vilka principer.

Vi förklarar också vilka typer av information vi samlar in och vad vi behandlar dem för, och vilka rättigheter du har om eller när vi behandlar information om dig.

All behandling av personuppgifter i Finans 247 sker i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter, inklusive EU: s dataskyddsförordning (2016/679).

Personuppgiftsansvarig

Finans 24/7 Sverige AB fungerar som personuppgiftsansvarig när vi behandlar personuppgifter för användning eller efterlevnad av våra egna interna intressen. Det innebär att vi själva bestämmer i vilka syften personuppgifterna samlas in och behandlas och att vi genomför dessa behandlingar.

Finans 24/7 Sverige AB fungerar som personuppgiftsansvarig när vi hanterar en överföring för en annan personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, och där vår behandling av personuppgifter endast sker efter en mottagen instruktion.

Om vi ​​agerar på uppdrag av ett av våra koncernrelaterade företag, bestämmer vi inte i dessa situationer syftet med att samla och behandla personuppgifterna och vi bestämmer heller inte själva de övergripande funktioner för hur genomförandet av de överlämnande uppgifterna sker.

När vi agerar som personuppgiftsansvarig, ingår vi ett personuppgiftsavtal med ansvarig person, som bestämmer villkoren och instruktionerna för vår behandling av personuppgifter. Avtalen ingås i enlighet med databeskrivningsförordningen Art. 28:e 

Privatpolicy hos Finans 24/7 Sverige AB

Vi arbetar alltid för att ge dig bästa möjliga upplevelse. För att kunna göra detta använder vi cookies, så att vi kan känna igen dina login-uppgifter och lagra dina uppgifter inom ramen för Datainspektionens krav och rekommendationer. Finans 24/7 Sverige AB äger flera varumärken, varav KassaKrediten.se och Profilkredit.se är några.

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person, som direkt eller indirekt kan identifieras bl.a. med ett ID-nummer eller en eller flera faktorer, som är specifika för en bestämd persons identitet. Personlig data kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer eller även bilder och dynamiska IP-adresser.

Speciellt för personlig information som tillhandahålls genom att använda våra webbplatser

På våra hemsidor erbjuder vi en god service och ett flertal tjänster, som förutsätter, att du uppger personliga uppgifter som t.ex. ditt namn, din adress, personnummer, e-mailadress och telefonnummer.

Dessa uppgifter blir behandlade konfidentiellt i linje med Dataskyddsförordningen, Datainspektionens rekommenderade riktlinjer, samt våra allmänna villkor.

Informationen används huvudsakligen för att uppfylla dina förfrågningar och funderingar och ge dig den bästa servicen som kund och användare. Dessutom används informationen för att få mer kunskap om användarna på vår hemsida. Denna användning av information kan koma att inkludera enkäter och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknik samt visa innehåll och annonser skräddarsydda för dina intressen. Du kan vara säker på att vi inte begär mer information än vad syftet kräver.

Vad är cookies?

För att kunna lagra dina upplysningar använder vi cookies (små textfiler), som aktiveras, när du besöker våra domäner. På så vis kan vi på bästa sätt:

- Känna igen dina login-uppgifter, så att du lättare kan logga in på din profil.

- Optimera din användarupplevelse genom att spara uppgifter om din vistelse på hemsidan.

Vi får inte tillgång till något i din dator.

Du kan alltid radera dina cookies via inställningarna i din browser. Detta betyder dock, att det kommer att starta om från början med lagring och användaroptimering, nästa gång du besöker någon av våra hemsidor.

Du kan också blockera lagring av cookies, vilket dock betyder, att vi inte kan säkra en optimal användarupplevelse för dig.

Vilka uppgifter sparas och varför?

Om du får avslag på din låneansökan, så sparar vi dina upplysningar i 30 dagar, varefter de raderas, med mindre du under de 30 dagarna tar ett lån hos oss.

Om du endast besöker hemsidan, men inte registrerar dig, så sparar vi dina cookies i upp till 30 dagar.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, sparar vi efter 30 dagar endast ditt namn, telefonnummer och din e-mailsdress.

Du måste upplysa ditt personnummer, så att vi kan försäkra oss om att det är du som registrerar dig, skriver under låneavtalet och även mottager pengarna. Vi sparar även din låne- och betalningshistorik. Detta kan komma att användas vid kontakt med dig, samt till marknadsföring till dig.

Insamling av personliga uppgifter och kundinformation

I Finans 24/7 Sverige AB samlar vi in ​​information för användning i verksamheten och tillhandahållande av finansiella tjänster. Detta gäller bland annat:

 • Betalningar
 • Kundkonsultation, kundvård och kundadministration
 • Kreditvärdering
 • Nya produkter, analyser och marknadsföring
 • Allmänna överensstämmelser med lagstadgade skyldigheter

Sammantaget kan informationen delas in i följande kategorier:

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Finansiell information
 • Datatrafik på våra digitala plattformar
 • Känslig information
 • Uppgifter enligt lag

I förhållande till den senare kategorin kräver lagstiftningen att vi inhämtar följande typer av information (samt relevant dokumentation) för identifiering av dig och för rapportering till myndigheter:

Information om dig - d.v.s. namn (vilket måste dokumenteras med kopia av pass, körkort, hälsokort eller motsvarande), adresser och personnummer. Vid utländsk adress erhålls också information om hemlandet och utländskt skattenummer.

Löpande information om ditt syfte och det avsedda omfånget av kundrelationen med oss, varifrån dina pengar härrör från och om några eventuella ovanliga transaktioner eller transaktionsmönster.

I övrigt inhämtar vi uppgifter som vi efter en riskbedömning anser vara nödvändiga för att uppfylla penningtvättslagen och motverka penningtvätt. Personuppgifter som erhållits enligt lagen om penningtvätt och som inte är allmänna personuppgifter får endast behandlas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att kunna genomföra betalningar, förbereda kontoutdrag, betalningsutlåtanden och liknande samlar vi information från betalningsmottagare, företag och finansinstitut, när du använder kredit- eller betalkort, internetbank eller andra betaltjänster.

Vi inhämtar information från tillgängliga källor och register, t.ex.

Folkbokföringsregister,

Sanktionsregister från EU eller FN (se utrikesdepartementets översikt över sanktioner) eller liknande (t.ex. amerikanska myndigheter som OFAC).

Det görs exempelvis genom internetsökningar, när efter en riskbedömning är motiverat och när den överensstämmer med Finansinspektionens riktlinjer.

När det gäller kreditvärdighet kan vi undersöka om det finns uppgifter om dig hos andra företag i Finans 247 koncernen (om lagen tillåter detta eller om du har samtyckt), kreditvärderingsbolag och andra register.

Vi mottar också information från andra företag i Finans 247 koncernen om anmälan gjorts till t.ex. Finansinspektionen Finanspolisen eller Ekobrottsmyndigheten.

Vi får dessutom information om dig från andra företag i Finans 247 koncernen och samarbetspartners (inklusive kreditinstitut och andra banker). Det gör vi i de fall där vi har fått ditt samtycke eller där det finns en rättslig grund i lagstiftningen, i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 6.1.

Lagring av personuppgifter och kundinformation

Vi lagrar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de syften som är orsaken till att vi samlar in, bearbetar och/eller lagrar dina uppgifter.

Enligt lagen om penningtvätt hålls information, handlingar och register i minst fem år efter uppsägningen av affärsförbindelsen eller slutförandet av varje transaktion.

Vi ger hög prioritet åt korrigering och laglig behandling av personuppgifter. Det är viktigt för oss att du kan lita på att din information behandlas säkert och lagligt.

Om du bara besöker vår hemsida men inte registrerar dig på webbplatsen lagrar vi bara dina cookies i upp till 30 dagar.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller ger oss samtycke till att skicka dig marknadsföringsmaterial, kommer vi efter 30 dagar bara att lagra ditt namn, telefonnummer och din e-postadress.

Du måste ange ditt HLR-nummer så att vi kan se till att det är både du som fyller i ansökan om lån, skriver lånet och tar emot pengarna. Samtidigt lagrar vi ditt lån och återbetalnings historia. Detta används för bättre marknadsföring för dig.

Säkerhet på våra plattformarVår kommunikation är säkrad via Secure Socket Layer (SSL), vilket är ett krypteringsprotokoll för att säkra din information. Detta är ett krav vid hantering av personnummer.

Finans 24/7 Sverige AB är under tillsyn och måste därmed följa de krav och rekommendationer i enlighet med dataskyddslagen.

Hur vi behandlar personuppgifter i Finans 24/7 Sverige AB

Insamling och användning av uppgifter

För att Finans 24/7 Sverige AB ska kunna hjälpa dig, har vi behov av ditt namn, adress, personnummer och upplysning om dina skattemässiga förhållanden. Du ska dokumentera uppgifterna och kan bli ombedd att visa pass eller annan legitimering med bild och personnummer.

När vi ber dig om uppgifter, är det frivilligt att ge dem till oss. Det kan dock betyda, att om vi inte får in uppgifterna, så kan vi inte vägleda eller i övrigt hjälpa dig.

Som utgångspunkt samlar och behandlar vi inte personinformation om dig. Om du emellertid själv skickar material till oss, som innehåller känsliga personuppgifter - t.ex. uppgifter i ett mail eller en budget, om din hälsa eller att du är medlem av ett bestämt politiskt parti eller en fackförening – betraktar vi det som att du accepterar att vi kan spara informationen. Vi kommer dock inte att använda informationen i andra sammanhang.

Vi hämtar uppgifter som ska användas för att erbjuda konsumentlån, kundvägledning, kundservice, kundadministration, kreditvärdering, intern riskanalys, marknadsföring och för att följa skyldigheter enligt lag.

Finans 24/7 Sverige AB hämtar information från centrala personregister, Skatteverket, Kronofogden och andra offentliga tillgängliga källor och register. Vid en kreditupplysning undersöker vi om det är uppgifter registrerade om dig i betalningsanmärkningsregister eller kreditregister. Vi uppdaterar uppgifterna löpande. Vi registrerar kommunikation med dig och kan komma att spela in telefonsamtal. I enlighet med artikel 6.1 (B), (C) och (D) i GDPR registreras samtal med framtida kredittagare samt redan existerande kredittagare.

Vi har etablerat videoövervakning vid våra lokaler för att säkra oss att inga utomstående personer får tillgång till våra kontor och därmed inte fysiskt kan få tillgång till våra IT-system och data som vi lagrar. Videoinspelningar sparas som längst i 30 dagar.

Enligt penningtvättslagen är Finans 24/7 Sverige AB förpliktigade till att undersöka bakgrunden och ändamålet med alla komplexa och ovanliga transaktioner och aktiviteter, samt att notera och analysera resultatet av dessa undersökningar.

Vi utbyter information med andra företag i Finans 247 koncernen, samt partners vid anmälan till ekobrottsmyndigheten enligt penningtvättslagen.

Därutöver mottager vi information om dig från våra koncernanslutna företagspartners i de tillfällen, där det är givit samtycke, eller där det är krav enligt lag. Vi lagrar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de syften som var anledningen till att samla dem in, bearbeta och lagra informationen.

Enligt penningtvättslagen lagrar vi uppgifter, dokument och övriga relevanta registreringar i minst 5 år efter affärsrelationen har upphört eller är genomförd. Videoupptagning sparas som normalt i högst 30 dagar. Vi sparar uppgifter, som du har gett oss för en kundrelation, i upp till 5 år – även om kundrelationen inte helt blivit etablerad. Det gör vi bl.a. för att skydda oss mot bedrägerier. 

Lag för behandling av personuppgifter 

Den rättsliga ramen för Finans 24/7 Sverige AB:s behandling är den finansiella regleringen och andra lagar härunder, men inte begränsat till:

 • Penningtvättslagen
 • Inkomstskattelagen
 • Bokföringslagen
 • Konsumentkreditlagen
 • Dataskyddsförordningen

Utöver det, behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt som följd av ett avtal, du har ingått eller överväger att ingå med oss, eller om du har gett ditt samtycke enligt Dataskyddsförordningen artikel 6, eller om en av de andra reglerna i dataskyddsförordningens artikel 6 och artikel 9 kan tillämpas.

Vi behandlar dina uppgifter, när det finns ett legitimt intresse för oss. Det kan t.ex. vara i förebyggande syfte mot missbruk och förluster, mot förstärkning av IT- säkerheten och till marknadsföring.

Förmedling och överföring av information

För att kunna uppfylla avtal med dig, t.ex. om du har bett oss överföra ett belopp, så förmedlar vi de uppgifter om dig, som är nödvändiga för att identifiera dig och genomföra avtalet.

Vi förmedlar också uppgifter om dig till offentliga myndigheter i den grad vi är förpliktigade enligt lag till följande; Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket m.fl. Därutöver förmedlar vi uppgifter internt i koncernen, om du har gett ditt samtycke, eller om det är möjligt inom ramen för lagen.

Missbrukar du dina skyldigheter hos Finans 24/7 Sverige AB, kan vi rapportera dig till kreditupplysningsföretag, inkasso och/eller kreditregister efter gällande regler.

I förbindelse med IT-utveckling, hosting och support kan personuppgifter bli överförda till en datalagring. Vi använder i den förbindelsen en rad juridiska funktioner med datalagringsavtal för att säkra, att dina rättigheter och skydd följer med din information.

Med undantag för ovanstående fall, avslöjar vi inte personligt identifierbar information till tredje part och vi samlar aldrig in personligt identifierbar information utan att du har gett oss Informationen eller godkänt oss att få tillgång till informationen. Det kan vara genom att ha registrerat dig, deltagit i en undersökning eller köpt en vara eller en tjänst.

Vår sekretess och din rätt till insikt

Finans 24/7 Sverige AB:s anställda arbetar under strikt sekretess och får inte oberättigat förmedla uppgifter, som de har fått vetskap om, under deras arbete. Du kan få insikt i, vilka uppgifter vi behandlar om dig, var de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan även få upplyst, hur länge vi lagrar dina uppgifter och vem som mottager uppgifterna om dig. Om du önskar att få tillgång till uppgifterna, kan du kontakta oss på dpo@finans247.com.

Tillgången kan dock begränsas av lagstiftning. Till exempel kan du inte informeras om vi har noterat något med uppgifterna och i så fall vad vi i samband med de undersökningar som vi gör, är skyldiga att rapportera enligt penningtvättslagen. Vi kan inte heller berätta om vi informerar den berörda myndigheten eller vilken information vi förmedlar med misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Begränsningen kan också bero på den berörda personens integritet, på vår policy, samt affärspraxis. Liksom vår kunskap, erfarenhet och interna värderingar och material som kan vara undantaget från insiktsrätten.

Profilering och automatiska beslut

Finans 24/7 Sverige AB gör i de flesta fall en automatisk utvärdering av dina personupplysningar, t.ex. för att analysera dina ekonomiska förhållanden eller dina preferenser. Det gör vi t.ex. om vi ska göra en lagenlig kreditvärdering (kreditscore) och för att rikta vår marknadsföring till dig.

Rätten till att korrigera eller radera dina upplysningar

Om informationen vi har registrerat om dig är inkorrekt, ofullständig eller irrelevant, har du rätt att få informationen rättad eller raderad med de restriktioner som följer lagen eller andra restriktioner. Om vi har lämnat annan felaktig information kommer vi att se till att korrigera felen. Om du önskar att vi ska rätta dina uppgifter, kan du kontakta oss på kontakt@profilkredit.se.

Begränsning av behandling av information

Om du bestrider riktigheten i de upplysningar, som vi har registrerade om dig, eller om du har några invändningar mot behandlingen av informationen, kan du kräva, att vi begränsar lagringen av informationen. Behandlingen är begränsad för lagring, intill informationens riktighet kan fastslås, eller att det kan kontrolleras, att Finans 24/7 Sverige AB:s legitima intressen går före dina intressen.

Har du krav på att radera de upplysningar, som vi har registrerade om dig, kan du istället begära att vi begränsar behandlingen av denna information för lagring.

Om behandlingen av den information vi har registrerat om dig endast används för ett särskilt ärende, såsom en rättslig begäran, kan du då kräva att annan behandling av informationen begränsas för lagring. Vi kan vidta andra åtgärder om det behövs för att följa de rättsliga kraven eller om du har gett ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke

Tillåtelse för utlämnande av information, som kräver ditt samtycke, kan avslutas när som helst genom att du återkallar ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss på kontakt@profilkredit.se.

Rätt att få din information

Om Finans 24/7 Sverige AB behandlar information baserat på ditt samtycke eller som ett resultat av ett avtal kan du ha rätt att få den informationen du har lämnat till oss, utgiven, levererad i ett elektroniskt format.

Klagomål om Finans 24/7 Sverige AB:s behandling av information

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personupplysningar, kan du framföra ditt klagomål till Finans 24/7 Sverige AB. Du kan dessutom klaga till Konsumentverket.

Kontaktuppgifter till informationsansvarig och dataskyddsrådgivare

Informationsansvarig är:

Finans 24/7 Sverige AB

Hyllie Boulevard 34

215 32 Malmö

Org-nr.  559091-5194

www.finans247.com

Finans 24/7 Sverige AB är en del av Finans 247 ApS koncernen och du kan kontakta koncernens dataskyddsrådgivare (DPO) på DPO@finans247.com

Webbeacon/Clear GIF (pixel tag)

Finans 24/7 Sverige AB kan använda webbbeacons (ibland även kallad "pixel tag") på våra webbplatser och i samband med HTML-nyhetsbrev. Vi använder emellertid inte dem för personlig identifiering av enskilda användare. Webbeaconer är vanligtvis bilder (vanligtvis 1 px. * 1 px. I storlek) som placeras på en sida för att räkna antalet besökare och uppförande. Denna information används för att förbättra våra onlinetjänster. Webbeaconer samlar inte in andra uppgifter än de uppgifter som din webbläsare eller cookies tillhandahåller. Om du stänger av cookies kan en webbeacon inte längre följa dina aktiviteter. Det kan dock fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress.

Samtycke

Du accepterar ovanstående riktlinjer, när du besöker en av våra relaterade domäner:

 • www.minifinans.dk
 • www.kassekreditten.dk
 • www.kvikto.dk
 • www.finans247.com
 • www.profilkredit.se
 • www.kassakrediten.se

Finans 24/7 Sverige AB privatpolicy täcker också de domäner, som för användare vidare till ovanstående webbsidor.

Personupplysningar

Personligt identifierbar information avslöjas aldrig för tredje part och vi samlar aldrig personligt identifierbar information utan att meddela dig, t.ex. genom att registrera dig, delta i en undersökning eller köpa en produkt eller tjänst.

Uppdateringar

Finans 24/7 Sverige AB utvärderar och uppdaterar regelbundet sin privatpolicy. Därför bör du regelbundet kontrollera denna privatpolicy för eventuella förändringar som kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Denna Privatpolicy är senast uppdaterad den 25 maj 2022.